Pr�ga az eddigieken k�v�l �jabb megszor�t�sokat l�ptet �letbe j�v�re,�hogy az �llamh��ztart�s hi�ny�t v�rhat�an siker�lj�n a tervezett 5,3 sz�zal�kon tartani.

Csehorsz�gban m�r tavasszal �j megtakar�t�si tervet k�sz�t a korm�ny, hogy gyors�tsa a k�lts�gvet�s helyzet�nek jav�t�s�t 2011-re - mondta Eduard Janota p�nz�gyminiszter vas�rnap.�A j�v� �vi k�lts�gvet�s feljav�t�sa �rdek�ben m�r eddig majdnem 70 milli�rd koron�t (735 milli�rd forint) �r� ad�emel�st �s k�lts�gcs�kkent�st hajszoltak kereszt�l a parlamenten, hogy j�v�re a cseh �llamh�ztart�s hi�nya ne haladja meg a GDP 5,3 sz�zal�k�t. E megszor�t�sok n�lk�l a j�v� �vi hi�ny legal�bb 7,5 sz�zal�kos lenne - az EU-beli szab�ly legf�ljebb 3 sz�zal�k.

A k�vetkez� �vben m�g t�bb nadr�gsz�jmegh�z�sra lesz sz�ks�g, mondta a p�nz�gyminiszter vas�rnap egy telev�zi�s vitam�sorban Pr�g�ban. Hozz�tette: a k�vetkez� �ldozatok a j�l�ti kiad�sokon k�v�l a lak�s�p�t�si megtakar�t�si t�mogat�sok lesznek. Ezek n�lk�l az �llamh�ztart�s hi�ny�t k�t �v m�lva m�g 5,5 sz�zal�k alatt sem lehetne tartani a hazai �sszterm�khez (GDP) k�pest.

A cseh korm�ny �ltal m�lt h�t elej�n j�v�hagyott, 2010-es k�lts�gvet�si terv szerint j�v�re a GDP 0,5 sz�zal�kos cs�kken�s�re sz�m�t a vezet�s, nagyobbra a kor�bban v�rt 0,3 sz�zal�kos m�nuszn�l. Id�n a gazdas�g 4,3 sz�zal�kos visszaes�s�re lehet sz�m�tani, �s a GDP 5 sz�zal�k�t meghalad� �llamh�ztart�si hi�ny v�rhat�.

A k�lts�gvet�si terv szerint az �llamh�ztart�s j�v� �vi hi�nya a GDP-nek legf�ljebb 5,3 sz�zal�ka lehet, de Janota p�nz�gyminiszter m�lt kedden �gy v�lte, hogy a deficit 2011-ben 5,6 sz�zal�kos, 2012-ben 5,5 sz�zal�kos lesz, ha a mostani int�zked�sek lej�rnak, �s nem lenn�nek tov�bbi megszor�t�sok.