Az amerikai General Electric (GE) ad�zott eredm�nye 42 sz�zal�kkal, bev�tele 20 sz�zal�kkal cs�kkent a harmadik negyed�vben az egy �vvel kor�bbihoz k�pest, jelentette a magyarorsz�gi �rdekelts�gekkel is rendelkez� c�gcsoport p�nteken.

A sug�rhajt�m�t�l villanyk�rt�ig szinte mindent gy�rt�, m�diabirodalmat m�k�dtet� �s p�nz�gyi szolg�ltat�sokat is ny�jt� v�llalat�ri�s 2,49 milli�rd doll�r ad�zott eredm�nyt �rt el, bev�tele pedig 37,8 milli�rd doll�r volt j�lius �s szeptember k�z�tt, szemben az egy �vvel kor�bbi 4,31 milli�rd doll�ros nyeres�ggel �s 47,2 milli�rd doll�r bev�tellel.

Az �tszervez�s k�lts�geit �s m�s egyszeri t�teleket lesz�m�tva egy r�szv�nyre 22 cent nyeres�g jut, ami ugyan 2 centtel t�bb ann�l, amire az elemz�k a Reuters k�rk�rd�se alapj�n sz�m�tottak, a bev�tel azonban k�zel 2 milli�rd doll�rral kevesebb lett a v�rtn�l.

A legnagyobb m�rt�kben, �ves szinten 87 sz�zal�kkal a p�nz�gyi �zlet�g nyeres�ge cs�kkent. Ezt n�mileg ellens�lyozta, hogy a GE iparv�llalatainak nyeres�ge 4 sz�zal�kkal n�tt, energetikai �zlet�g�nak ad�zott eredm�nye 11 sz�zal�kkal n�tt, az NBC Universal m�diacsoport 13 sz�zal�kos nyeres�gn�veked�st �rt el, �s 149 sz�zal�kkal n�velte ad�zott eredm�ny�t a f�nyforr�sok, h�ztart�si berendez�sek, valamint t�lfesz�lts�gv�d� eszk�z�k �s rendszerek fejleszt�s�vel, gy�rt�s�val, �rt�kes�t�s�vel �s forgalmaz�s�val foglalkoz� �gazat (Consumer and Industrial), amelynek eur�pai region�lis k�zpontja Budapesten m�k�dik.