Csak Belgr�dban cs�kkent cs�t�rt�k�n a kamat

2009.11.05. 15:24

Frankfurtban, Londonban �s Pr�g�ban nem ny�ltak a kamatokhoz a jegybank�rok, Belgr�dban azonban 100 b�zisponttal lejjebb vitt�k a kamatszintet.

Nem v�ltoztatott az ir�nyad� kamat 1 sz�zal�kos szintj�n az Eur�pai K�zpont Bank (EKB) cs�t�rt�ki kamatd�nt� �l�s�n. A d�nt�s megfelel az elemz�i v�rakoz�soknak. Az EKB korm�nyz� tan�csa utolj�ra m�jus 7-�n v�ltoztatta a kamatot, akkor 25 b�zisponttal 1 sz�zal�kra cs�kkentette.

Szint�n cs�t�rt�k�n �lt �ssze a brit jegybank, amely f�l sz�zal�kon hagyta ir�nyad� kamat�t, de 25 milli�rd fonttal megemelte a gazdas�g�l�nk�t� c�l� p�nzinjekci� - a kvantitat�v enyh�t�s - eddigi 175 milli�rd fontos keret�t. Ez a d�nt�s is megfelelt a piaci v�rakoz�snak, b�r voltak elemz�k, akik a kvantitat�v enyh�t�si keret 50 milli�rd fontos emel�s�t is elk�pzelhet�nek tartott�k. A Bank of England (BoE) - az eur��vezeten k�v�li legnagyobb EU-gazdas�g k�zponti bankja - m�rcius �ta tartja f�l sz�zal�kon a kamatszintet. Az akkor v�grehajtott f�l sz�zal�kpontos cs�kkent�s tavaly okt�ber �ta a hatodik volt.

A cseh k�zponti bank sem v�ltoztatott az alapkamaton cs�t�rt�ki �l�s�n, �s ez a d�nt�s sem lepte meg az elemz�ket. Az alapkamat itt is rekord alacsony, 1,25 sz�zal�k: tavaly j�nius �ta a cseh jegybank �sszesen 2,50 sz�zal�kponttal m�rs�kelte ir�nyad� kamat�t.

A cs�t�rt�ki kamatos �l�sek k�z�l egyed�l a szerbiain�ny�ltak a kamatszinthez: a belgr�di jegybank �jabb egy sz�zal�kponttal 10 sz�zal�kra cs�kkentette ir�nyad� kamat�t, a k�thetes rep�t. Az elemz�k t�bbs�ge a kamat v�ltozatlans�g�t v�rta. A mostanival egy�tt az id�n m�r hetedszer cs�kkentett kamatot a bank, utolj�ra okt�ber 8-�n, szint�n 100 b�zisponttal. Az �v elej�n a kamat m�g 17,75 sz�zal�k volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK