H�sz�ves m�lys�gbe s�llyedhet a kamat

2009.12.21. 8:46

H�tf�n d�lut�n d�nt a kamatszintr�l a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa. Ha a�magyar jegybank�rok az elemz�i konszenzusnak megfelel�en d�ntenek, akkor hat sz�zal�kra cs�kken a kamatszint, enn�l alacsonyabb r�t�ra pedig nem volt p�lda a rendszerv�lt�s �ta.

A jelenlegi 6,5 sz�zal�kr�l 6 sz�za�kra�cs�kkenhet h�tf�n d�lut�n a magyar kamat, ha�igaza lesz az elemz�k t�bbs�g�nek.

A Reuters h�r�gyn�ks�g �ltal megk�rdezett�23 elemz� k�z�l 16 sz�m�t arra, hogy a�magyar jegybank monet�ris tan�csa 50 b�zispontot farag a kamatszintb�l. Hat sz�zal�kn�l alacsonyabb kamatra�nem volt p�lda a rendszerv�lt�s �ta, �s ezen a szinten is csak egyszer - 2005 szeptember�t�l 2006 augusztus�ig - volt a r�ta.

A kamatszint id�n�j�lius v�g�n m�g 9,5 sz�zal�k volt, akkori �l�s�k�n a magyar jegybank�rok�1, k�s�bb pedig havonta 0,5-0,5 sz�zal�kpontot faragtak a kamatb�l. A kamatv�g�sokat a j�v� �vi 3 sz�zal�kos infl�ci�s c�l alulteljes�t�s�vel, valamint nemzetk�zi piacok magas, forintbefektet�sek szempontj�b�l kedvez� kock�zatv�llal�si hajland�s�g�val magyar�zta az MNB.

A jegybank monet�ris tan�csa kor�bbi �l�s�nek jegyz�k�nyv�ben jelezte sz�nd�k�t a kamatcs�kkent�sek folytat�s�ra, Simor Andr�s a jegybank eln�ke pedig azt k�z�lte, hogy annak �temez�se a nemzetk�zi piaci kock�zatv�llal�s alakul�s�t�l f�gg. A forint �rfolyama mintegy h�rom sz�zal�kkal gyeng�lt az el�z� kamatd�nt�s �ta, ami �vatoss�gra intheti a jegybank�rokat, a cs�kkent�s mellett sz�l azonban, hogy nem k�vetkezett be l�nyeges forintgyeng�l�s.

Bihari P�ter, a monet�ris tan�cs�tagja�december elej�n�arra figyelmeztetett, hogy�az alacsony infl�ci�s nyom�s a recesszi� s�jtotta Magyarorsz�gon tov�bbi kamatcs�kkent�st tehet lehet�v�, de az ezzel kapcsolatos piaci v�rakoz�sok t�lmentek a realit�son.�A�jegybank nem n�zheti t�tlen�l a magyar piacokon kialakul� euf�ri�t, azt nem teljesen t�masztj�k al� a fundamentumok. Bihari akkor k�z�lte:�az MNB-nek j�zans�got kell tan�s�tania, �s ezt k�v�lre is kommunik�lnia kell.�Bihari P�ter volt az egyetlen a monet�ris tan�cs tagjai k�z�tt, aki a legut�bbi d�nt�skor 25 b�zispontos kamatcs�kkent�st t�mogatott. Az �l�sen hatan szavaztak 50, ketten 75 b�zispontos jegybanki alapkamat-cs�kkent�sre - der�lt ki a november 23-i �l�s r�vid�tett jegyz�k�nyv�b�l.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK