Számos szabálytalanságot tárt fel az Állami Számvevőszék ellenőrzése két művészeti egyetem gazdálkodásában. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen például a gazdasági főigazgató a szenátus jóváhagyása nélkül kapott vissza nem térítendő munkáltatói támogatást. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen pedig olyanok utalványoztak, akiknek erre nem volt felhatalmazása.

Az ÁSZ a Színház- és Filmművészeti Egyetem 2009-2013 közötti működését vizsgálta. A számvevőszék megállapította, hogy az intézmény belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem felelt meg az irányadó jogszabályi előírásoknak. Az ÁSZ számos hiányosságot és szabálytalanságot állapított meg az intézmény pénzügyi- és vagyongazdálkodásában is.

Pénzzel támogatták a gazdasági főigazgatót

Az egyetem SZMSZ-e és több gazdálkodási szabályzata nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A belső szabályzatokat nem minden esetben aktualizálták a jogszabályi változásokkal összhangban. A belső ellenőrzés megállapításaira készült intézkedési terveket az ellenőrzött időszak egyik évére sem tudták az ÁSZ ellenőrzés részére átadni. Az ÁSZ a hiányosságok között példaként említette, hogy az egyetem az oktatók tevékenységére vonatkozóan nem vezetett teljes körű munkaidő-nyilvántartást, az oktatók besorolását alátámasztó végzettségeket igazoló dokumentumok pedig nem minden esetben álltak rendelkezésre.

Hiányos volt az oktatók munkaidő-nyilvántartásaForrás: Állami Számvevőszék

Az intézmény a szenátus jóváhagyása nélkül nyújtott vissza nem térítendő munkáltatói támogatást a gazdasági főigazgatónak. A kifizetések könyvelése során rendszeresen megsértették a számviteli törvényben előírtakat. Egyes térítési díjak és költségtérítések megállapításához nem készítettek önköltségszámítást. Az egyetem nem készített vagyongazdálkodási tervet. A könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközöket és forrásokat 2009-ben és 2011-ben nem leltározták, 2010-ben, valamint 2012-2013 között a leltározást nem teljes körűen hajtották végre.

Olyanok utalványoztak, akiknek erre nem volt felhatalmazása

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működésének 2009-2013 közötti időszakának ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, pénzügyi gazdálkodása, vagyongazdálkodása és vagyonkimutatása, illetve belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése nem felelt meg az irányadó jogszabályi előírásoknak. Az egyetemen a munkaidő-nyilvántartás hiányos vezetése miatt az oktatók és más közalkalmazottak teljesített munkaideje nem volt megállapítható, a megbízási szerződéssel tanító oktatók esetében az órák megtartásának tényét nem dokumentálták.

Az ÁSZ az összes állami és egyházi felsőoktatási intézmény működését és gazdálkodását vizsgálni fogjaForrás: Állami Számvevőszék

Az ÁSZ szerint az egyetemen írásbeli felhatalmazással nem rendelkezők személyek végezték a teljesítésigazolást, az utalványozást és az utalvány ellenjegyzést. Rendszeresen írásbeli kötelezettségvállalás nélkül szereztek be eszközöket. A térítési díjak és költségtérítések megállapításához nem készítettek önköltségszámítást.

Bizonylatok nem voltak meg

A számviteli bizonylatokat az intézmény nem tudta teljes körűen az ÁSZ ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. Nem készítettek vagyongazdálkodási tervet, 2009–2012 között a könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközök és források állományának valódiságát nem támasztották alá teljes körű leltárral. A leltáreltérések okait nem vizsgálták ki, valamint előfordult, hogy hiányként kimutatott jelentős mennyiségű tárgyi eszközt selejtként jegyzőkönyveztek, és vezettek ki a nyilvántartásból. A lejárt határidejű vevőkövetelések után értékvesztést nem számoltak el.

Az ÁSZ az intézmények rektorainak és a felsőoktatásért felelős miniszternek fogalmazott meg javaslatokatForrás: AFP

Az ÁSZ az intézmények rektorának, valamint a felsőoktatásért felelős miniszternek fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján intézkedési tervet kell készíteniük. Ennek végrehajtását az ÁSZ utóellenőrzés keretében értékelheti. A számvevőszék 30 felsőoktatási intézmény közül már 21-ben befejezte az ellenőrzést.

Több egyetemen vizsgálódott már az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék a Pécsi Tudományegyetem átvilágítása során 121 közbeszerzés részleteit találta gyanúsnak. Az ÁSZ közlése szerint a PTE megsérthette a közbeszerzési törvényt, ezért az ügyek már a közbeszerzési hatóságoknál vannak.

Az Állami Számvevőszék közzétette a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola és a Magyar Képzőművészeti Egyetem ellenőrzéséről szóló jelentését. Mindkét intézmény működésében találtak szabálytalanságokat.