Együttműködési megállapodást kötött az MVM Csoport és Belváros Önkormányzata

MVM
megállapodás
Belváros önkormányzata
Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere és Alkér Zoltán, az MVM Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettese kezet fognak a Belváros és az MVM között kötött stratégiai megállapodás aláírását követően
Vágólapra másolva!
A Belváros Önkormányzata és az MVM Csoport – hosszú távú stratégiai és fejlesztési terveivel összhangban – együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy az V. kerület, mind a belvárosiak, mind az oda látogatók számára élhetőbb és fenntarthatóbb legyen. Az önkormányzat – különösen a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak enyhítése és a kerület lakosságmegtartó erejének növelése érdekében – a közterületein megvalósuló fejlesztéseknél kiemelt célként kezeli a zöldfelületek bővítését, illetve a meglévő területek minőségének növelését. Ezen innovatív és energetikai feladatok ellátásához az MVM Csoport szakmai támogatást nyújt.
Vágólapra másolva!

A megállapodás kimondja, hogy az önkormányzat a különböző közterület-fejlesztések során kiemelt célként kezeli a fák, fasorok további telepítési lehetőségének megteremtését, illetve a telepített vagy telepítendő növényzet számára megfelelő életfeltételek biztosítását. A felek kijelentik, hogy a közműfejlesztések és rekonstrukciók beruházásainak összehangolásában is együttműködnek annak érdekében, hogy a munkálatokkal szükségszerűen velejáró kellemetlenségeket a lakosságra tekintettel a lehető legkisebb mértékűre mérsékeljék.

A megállapodás célja, hogy mind az MVM, mind az önkormányzat beruházásában megvalósuló közterület- és közmű-fejlesztések huzamosan szolgálják a közösséget, az alkalmazott műszaki megoldásoknak a lehető legszélesebb körben tegyék lehetővé közművezetékek karbantartását, javítását és adott esetben a fejlesztését is.

Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere (középen balra), Alkér Zoltán, az MVM Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettese (középen jobbra), Dudinszky Zoltán, az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. operatív ügyvezetője (balra) és Berkes Gábor, az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. műszaki igazgatója (jobbra) a Belváros és az MVM között kötött stratégiai megállapodás aláírásán Forrás: MVM zrt.

Az MVM és az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja az előre tervezett, közterületeket is érintő beruházások kivitelezésének minél nagyobb fokú összehangolását. A megállapodás alapján a Felek innovációs pilot-projektet is indítanak annak érdekében, hogy megfelelő műszaki megoldást találjanak arra, hogy minél egyszerűbb és minél kevésbé környezetterhelő módon tudják végezni a közműjavításokat és fejlesztéseket a sűrű közművezeték-hálózat, illetve a fák, fasorok gyökérzete miatt kialakult szűk helyigények ellenére.

Alkér Zoltán, az MVM Csoport infrastruktúra vezérigazgató-helyettese elmondta:

Hozzátette: "Az önkormányzat vezetésével közösen egy jól tervezhető, átlátható fejlesztési programot fogunk elfogadni és megvalósítani. Számunkra kiemelten fontos, hogy azokon a területeken – legyen az gáz, vagy áram – ahol szolgáltatást végzünk, mind a háztartások, mind pedig a vállalkozások elégedettek legyenek. Reményeink szerint a mostanihoz hasonló stratégiai együttműködési megállapodást más budapesti kerületekkel, más városokkal, településekkel is köthetünk, hiszen a fenntartható és hatékony működés, a munkák összehangolása, és az együtt gondolkodás jól felfogott közös érdekünk."

Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere és Alkér Zoltán, az MVM Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettese kezet fognak a Belváros és az MVM között kötött stratégiai megállapodás aláírását követően Forrás: MVM zrt.

Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros polgármestere elmondta:

Hozzátette: "A Belváros Önkormányzata a közművek helyzetére már évek óta nem külső adottságként tekint, hanem szükség esetén áthelyezi, összerendezi azokat annak érdekében, hogy a lehető legtöbb fát telepíthessük a belvárosiak és a budapestiek megelégedésére. Újító, XXI. századi elvárásokkal lépést tartó szemléletmódunk, a sűrű közmű-infrastruktúra és a szűk városi épített környezet meglévő adottságai mellett is jelentős mértékű fásítást tesz lehetővé, amelyben az MVM részéről partnerre találtunk. Ahogy az V. kerület zöldítése, úgy a szükséges munkálatok idején a lakosság nyugalmának biztosítása is közös ügyünk, amire a ma aláírt együttműködési megállapodás a garancia."