Magyarorsz�gon is hamis�tottak eur�t

2006.01.16. 11:28

Tavaly 96 ezer hamis eur��rm�t fedeztek fel �s 3 illeg�lis p�nzverd�t lepleztek le az uni�s hat�s�gok, k�z�l�k az egyiket Magyarorsz�gon - �rja az eurohirek.hu c�m� internetes �js�g.

Tavaly n�vekv� sz�m�, de m�gis viszonylag kev�s hamis�tott eur��rm�t vontak ki a forgalomb�l. A jegybankokhoz mintegy 96 ezer hamis eur��rm�t juttattak el a hat�s�gok �s a p�nzint�zetek 2005-ben. �sszehasonl�t�sk�pp: 2004-ben 74 ezer hamis �rm�t fedeztek fel, 2003-ban pedig 26 ezret. A hamis �rm�ket nagyon neh�z �szrevenni, �m f�leg a j�l be�ll�tott automat�k vagy m�s berendez�sek visszautas�tj�k azokat.

N�vekv� sz�muk ellen�re a felfedezett hamis �rm�k sz�ma �s ar�nya alacsonyabb, mint a hamis eur�bank�k eset�ben. A tavaly haszn�latban �ll� 63 milli�rd eur��rm�b�l 96 ezer, azaz minden 677 419-ik darab volt hamis, mik�zben a forgalomban l�v� 10,4 milli�rd eur�bankjegyb�l 579 ezer, azaz minden 17 962-ik bizonyult hamisnak.

Az eur��rm�k hamis�t�s�ban tavaly Magyarorsz�g is �rintett volt. A rend�rs�g 3557 �rm�t foglalt le m�g azok forgalomba helyez�se el�tt. A nemzeti hat�s�gok jelent�se szerint 2005-ben h�rom illeg�lis p�nzverd�t lepleztek le, egyet Magyarorsz�gon, egyet Lengyelorsz�gban �s egyet Bulg�ri�ban.

Ahogy az [origo] tavaly besz�molt r�la, t�bb ezer hamis k�teur�st, f�lk�sz apr�p�nzeket �s p�nznyom�sra alkalmas klis�ket foglalt le a rend�rs�g egy erd�kertesi csal�di h�zban.Az illeg�lis p�nzverd�ben k�t f�rfit tetten �rtek �s el�zetes letart�ztat�sba helyeztek. A gyan�s�tottakat el��ll�tott�k �s ellen�k p�nzhamis�t�s megalapozott gyan�j�val b�ntet�elj�r�st ind�tottak.

Fot�: MTI
A hamis k�t�eur�sokat a legnehezbb felismerni

Az eurohirek.hu inform�ci�i szerint a leggyakrabban hamis�tott eur��rme a k�teur�s. F�k�nt a n�met nemzeti oldalt reproduk�lj�k, ezt k�veti a francia, a spanyol, a belga, az olasz, az osztr�k, a holland, a g�r�g �s a luxemburgi nemzeti oldal a n�pszer�s�gi list�n. Ami a hamis eur�bankjegyeket illeti, az Eur�pai K�zponti Bank adatai szerint k�zel 286 ezernyit vontak be 2005 m�sodik fel�ben, f�k�nt 50-est. Az �v eg�sz�t tekintve a 2004 �vi 594 ezerr�l, 579 ezerre cs�kkent a fellelt hamis bank�k sz�ma.

Az eur��rm�k �s bankjegyek v�delm�ben az Eur�pai Bizotts�g Csal�sellenes Irod�ja (OLAF) szorosan egy�ttm�k�dik az Eur�pai K�zponti Bankkal, az Europollal, az Interpollal �s az illet�kes nemzeti hat�s�gokkal.

Az Eur�pai Bizotts�gban az OLAF k�sz�ti el� a t�rv�nyjavaslatokat, figyelemmel k�s�ri, �s tan�ccsal seg�ti a tagorsz�gokban a t�rv�nyek alkalmaz�s�t az eur�bankjegyek �s -�rm�k hamis�t�s�val kapcsolatban. Az Eur�pai Parlament hivatalos k�rd�seire �s k�r�seire is ez az int�zet v�laszol. Az OLAF felel�s az eur�bankjegyek �s -�rm�k v�delm�re kidolgozott Perikl�sz-program�rt, illetve az eur��rm�k technikai v�delm��rt.

A n�vekv� sz�m� �s egyre kifinomultabb eur�-hamis�t�si �gyek hat�s�ra, a Bizotts�g tavaly m�jusban aj�nl�st fogalmazott meg. Az aj�nl�s le�rja a hamis eur��rm�k forgalomb�l val� kivon�s�nak gyakorlat�t is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK