Az értékpapírok jogi védelme

2001.07.27. 14:02

Befektetővédelmi Alap (BEVA)

Büntetőjogi védelem

Az értékpapírok számtalan szempont szerint csoportosíthatók, ezek közül csak a legfontosabbakat ismertetjük.

A legelterjedtebb az értékpapírok alapjogviszony szerinti osztályozása, azazhogy az adott értékpapír milyen jogviszonyt testesít meg. Így beszélhetünk:

  • pénzkövetelésről szóló értékpapírról (pl. kötvény, váltó, csekk, kincstárjegy, letéti jegy, befektetési jegy, jelzáloglevél)
  • tagsági jogról, részesedésről szóló értékpapírról (részvény, vagyonjegy, szövetkezeti üzletrész),
  • áru feletti rendelkezési jogról szóló értékpapírról (közraktári jegy).

Az értékpapírok átruházásuk szempontjából névre szólóak vagy bemutatóra szólóak, hozamuk szerint nem kamatozók (pl. diszkont kincstárjegy), fix kamatozásúak (pl. kötvény) vagy változó kamatozásúak (pl. részvény) lehetnek.

Az értékpapírok futamideje is igen változatos:

  • rövid, legfeljebb 1 éves futamidejű értékpapírok (kincstárjegy, váltó, kötvény),
  • közép - 1 és 5 év közötti - futamidejű értékpapírok (kötvény, letéti jegy),
  • hosszú - 5 évnél több - futamidejű értékpapírok (kötvény, jelzáloglevél),
  • lejárat nélküli értékpapírok (részvény, szövetkezeti üzletrész, vagyonjegy)