Új személyazonosság, új lakóhely, gazdasági, szociális, egészségügyi, jogi támogatás járna az igazságszolgáltatást segítő, fenyegetett helyzetben lévő tanúknak és hozzátartozóiknak - értesült a Népszava. Az új program már készül a BM-ben.

A Belügyminisztériumban (BM) már egy éve tart annak a tanúvédelmi koncepciónak a kidolgozása, amely lehetőséget teremthetne az igazságszolgáltatást segítő, valóban komoly veszélyben lévő tanúk és a hozzájuk közel álló személyek védelmére. Borai Ákos, a BM jogi főosztályvezető-helyettese úgy fogalmazott, hogy "a program a jelenleg is létező, a fizikai őrizetre, a rendvédelmi erők erődemonstrációjára koncentráló hagyományos védelemtől függetlenül működne".

A program - a védelem második lépcsőfokaként - akkor indulhatna be, ha a "hagyományos" védelmi formák már kilátástalanok.

A program a büntetőeljárásban részt vevőket, elsősorban a tanúkat és sértetteket érintené. De kiterjesztenék - német, illetve olasz mintára - az igazságszolgáltatással együttműködő bűnelkövetőkre, valamint a tárca szakértőinek elképzelése szerint a fenyegetett helyzetben lévőkhöz közel álló személyekre, elsősorban a hozzátartozókra is.

A német tanúvédelmi szakértők bevonásával körvonalazott program eszköztárát a rendőrség akkor "vethetné be", ha súlyos, főleg a szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűncselekmény valósulna meg. - Valamint, ha a rendőrség az adott ügyben mellőzhetetlennek tartaná a különleges, főleg az érintett áttelepítésére, elrejtésére vagy az új személyiség megteremtésére, a gazdasági, szociális, jogi támogatására, mentális megsegítésére koncentráló program alkalmazását - tette hozzá Borai Ákos, aki szerint adott ügyekben elkerülhetetlen lenne a védett tanú ideiglenes és tartós külföldre költöztetése is. De - viszonosság alapján - Magyarországon is fogadnának külföldön védett tanúkat.

- A szakértői munka "legkényesebb", legbonyolultabb, s persze jogi aggályoktól sem mentes részei éppen az új személyiség megteremtését szolgáló adatkezelési, illetve az érintett személyes adatainak védelmét biztosító különleges rendelkezések - fogalmazott a főosztályvezető-helyettes, aki szerint különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az eredeti személyazonossága kapcsán a védett személyt megillető jogok (például: öröklés) és kötelezettségek az identitásváltozás után is érvényesülhessenek. A BM a közeljövőben ismerteti szakmai elképzeléseit az érintett szervekkel. A szociális, gazdasági, kulturális és egyéb támogatás, segítség lehetőségeit várhatóan az érintett tárcák dolgozzák majd ki.

(Népszava)

Ajánló: