Az MDF-frakcióból kizártak perlik a pártot

2005.04.01. 18:36

Az MDF-frakcióból kizárt öt politikus jogi képviselője pénteken bejelentette, hogy perbe vonják a pártot is; a képviselők korábban az Országgyűlés, az Országgyűlés Hivatala és Herényi Károly frakcióvezető ellen indítottak pert.

"Arra tekintettel, hogy a jelen per egyik alperese, Herényi Károly felvetette, hogy a döntés meghozatalánál az MDF mint párt és országos választmánya is részt vett, illetve arra is figyelemmel, hogy a kártérítési felelősség megállapításához (...) feltétlen indokolt a helytállási kötelezettséghez a Magyar Demokrata Fórumnak mint pártnak a részvétele a perben, kénytelen vagyok keresetemet kiterjeszteni az MDF-re" - közölte Varga István ügyvéd a Fővárosi Bíróságon pénteken lefolytatott tárgyaláson.

Pataki Árpád bíró a tárgyalás elején bejelentette, hogy a Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint az Országgyűlés nem perelhető. Így az előző, tavaly novemberi tárgyaláson hozott döntés - ami megszüntette az Országgyűlés elleni pert - jogerőre emelkedett.

Az öt kizárt politikus - Balsai István, Horváth Balázs, Kelemen András, Font Sándor és Szászfalvi László - eredetileg az Országgyűlés Hivatala és Herényi Károly frakcióvezető ellen indított pert. A képviselők kérték az eredeti állapot helyreállítását, a jó hírnév megsértésének megállapítását, valamint összesen 15 millió forintos kártérítést.

A felperesek ügyvédje közölte, hogy keresetüket módosítják, nem kérik az eredeti állapot helyreállítását, mivel az érintettek nem akarnak visszaülni az MDF-frakcióba.

A pénteki tárgyaláson Herényi Károly elismerte, hogy nem a frakció döntése alapján zárta ki a képviselőket tavaly szeptember 2-án. Arra hivatkozott, hogy döntését a párt országos választmánya szeptember 5-én jóváhagyta.

Varga István ügyvéd a házszabályra hivatkozott, ami szerint a képviselő léphet ki a frakcióból, vagy a képviselőcsoport zárhatja ki, ezért Herényi Károly nem jogszerűen járt el. A frakcióvezető szerint az országos választmány döntése a párt minden tagjára vonatkozik, így a parlamenti képviselőkre is.
Ezzel kapcsolatban a tárgyalás szünetében Font Sándor azt nyilatkozta, hogy a rendszerváltás egyik lényeges vívmánya az, hogy a pártok nem utasíthatják a képviselőket, azok szuverén személyek, nem úgy, mint a Kádár-rendszerben.

Herényi Károly közölte, hogy tavaly szeptember 2-i bejelentése után kérte a választmány összehívását, és amíg a testület döntését jóvá nem hagyta, "függő jogi helyzet" volt. Arra a kérdésre, hogy amennyiben a választmány nem hagyja jóvá a döntést, mi történt volna, azt válaszolta, hogy akkor visszavonta volna a kizárásokat.

A bíró a tárgyalást június 24-re elnapolta. A per előzménye, hogy az MDF 22 tagú frakciójának Lakitelek munkacsoportjához tartozó 13 képviselő bizalmatlansági indítványt nyújtott be Herényi Károly frakcióvezető ellen, aki ezt követően, 2004. szeptember 2-án bejelentette: kizárta a munkacsoport öt tagját. Herényi Károly azzal indokolta döntését, hogy a képviselők eltértek az MDF országos választmánya által meghatározott politikai irányvonaltól. A képviselők a parlament ügyrendi bizottságának döntése nyomán szeptember 6-a óta függetlenként folytatják munkájukat.

November 8-án az MDF frakciója a házszabályban előírt 15 fős létszámhatár alá került, így megszűnt. Szili Katalin házelnök ezen a napon közölte, hogy elfogadta Herényi Károly frakcióvezető bejelentését Lezsák Sándor és Balogh László kizárásáról, ezért hét további képviselő, Ékes József, Csampa Zsolt, Fülöp István, Németh Zsolt, Pichler Imre, Püski András és Medgyasszay László is távozott a frakcióból.

Az MDF frakciója nyolc taggal aznap este újjáalakult, és ismételten Herényi Károlyt választotta frakcióvezetőnek. A képviselőcsoport tagjai Dávid Ibolya, Gémesi György, Csáky András, Karsai Péter, Pettkó András, Sisák Imre, Csapody Miklós és Herényi Károly.

KAPCSOLÓDÓ CIKK