Bár decemberben és januárban számos alkalommal volt magas a szálló por koncentrációja, egyszer sem rendeltek el szmogriadót. Jelenleg ugyanis a kéndioxid és a szálló por együttes magas koncentrációja esetén rendelhetnek el riadót, a kéndioxid szintje azonban évek óta alacsony. A környezetvédelmi tárca ezért jogszabály-módosítást tervez, hogy a jövőben magas szállópor-koncentráció esetén el lehessen rendelni a szmogriadót. A küszöbértéket az egészségügyi tárca határozza majd meg.

Pénteken a szálló por szintje Budapesten a pesthidegkúti mérőállomást leszámítva mindenhol meghaladta az egészségügyi határértéket. A nagyvárosok közül elsősorban Kelet-Magyarországon szennyezett a levegő, például Egerben, Szegeden, Nyíregyházán és Debrecenben is meghaladta az az egészségügyi határértéket a szálló por koncentrációja. Tavaly decemberben és idén januárban is számos esetben magas volt a szállópor koncentrációja, szmogriadót azonban nem rendeltek el.

 

Az Európai Unió szabályozása alapján Magyarországon a kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra, szén-monoxidra és a felszín közeli ózonra van tájékoztatási és riasztási küszöbérték, továbbá - egyedül Magyarországon - a kéndioxid és a szálló por együttes koncentrációjára is. A szálló porra jelenleg nincs önálló küszöbérték. A kéndioxid szintje évek óta alacsony, emiatt fordulhatott az elő, hogy bár év elején folyamatosan magas volt a szállópor koncentráció, nem merült fel a szmogriadó kihirdetése.

 

Ezen kíván változtatni a környezetvédelmi tárca. A tervek szerint még idén elkészítik azt a jogszabály-módosítást, amely bevezeti a szálló porra vonatkozó (PM10) küszöbértéket. Ennek meghatározása az Egészségügyi Minisztérium ajánlása alapján történik - tudatta a környezetvédelmi minisztérium sajtóosztálya.

 

Magyarország szállópor szennyezettsége, hasonlóan más országokéhoz, elsősorban a közlekedésből és a lakossági fűtésből származik. A légszennyezettségi adatokról továbbra is a zöldtárcához tartózó felügyelőségek adnak tájékoztatást, az intézkedések elrendelése - így pl. a szmogriadó - pedig az önkormányzatok feladata.

 

A szmogriadó alatt az autókat kitiltják az érintett körzetből (például a belvárosból), illetve felhívják az emberek figyelmét az egészségügyi kockázatokra és azt ajánlják, hogy minél kevesebbet tartózkodjon mindenki a szabad levegőn.