Azért rendelték, mert új működési modellt vezettek be az elektronikus közigazgatásban.

Hatásvizsgálatokat rendelt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződést a kormányzati honlapon publikálták. Eszerint az eGOV Tanácsadó Kft. tizenöt előzetes és két utólagos hatásvizsgálat elvégzésére, illetve két összefoglaló tanulmány elkészítésére kapott megbízást 45 napos határidővel, összesen nettó 24 millió forintért.

A szerződés megkötését a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény átfogó módosításával indokolta a tárca, vagyis azzal, hogy új működési modellt vezettek be az elektronikus közigazgatásban, ehhez kapcsolódóan pedig kötelező a hatásvizsgálat elvégzése.

A hatásvizsgálatok kiemelt célcsoportját az állami és az önkormányzati intézményi rendszerben dolgozók adják, miután az elektronikus ügyintézési szabályok változása elsősorban őket érinti. A hatásvizsgálatoknak ki kell térniük arra, hogy az új modell milyen hatással van a köztisztviselők munkájára, mennyiben segíti őket vagy éppen növeli munkaterhüket. Vizsgálni kell "a hozzáállásuk várható jellegét, esetleges változását" is.