Az ombudsman szigorúnak tartja az átvilágítást

Nemzetbiztonsági ellenőrzésre szükség van, viszont kérdéseket vet fel, hogy az ellenőrzésen átesett egyén nem ismerheti meg, hogy a foglalkoztatása akadályaként hol, mikor, milyen bűncselekmény elkövetése miatt merült fel "kockázati tényező" - állítja az ombudsman. Szabó Máté szerint a kötelező hazugságvizsgálat sérti az emberi méltósághoz való jogot.

Szabó Máté ombudsman a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény felülvizsgálatát és módosítását javasolja, és kezdeményezte, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaival szemben szüntessék meg a kötelező hazugságvizsgálatot.

Az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának pénteki közleménye szerint Szabó Máté részben állampolgári panasz alapján, részben hivatalból vizsgálta a nemzetbiztonsági ellenőrzések, az azokkal összefüggő törvényi rendelkezések és más normák gyakorlati alkalmazását.

Az ombudsman megállapította, hogy a nemzetbiztonsági érdek legitim célja lehet a magánszféra korlátozásának, ezért a nemzetbiztonsági ellenőrzés önmagában nem ellentétes a magánszféra tiszteletben tartásához való joggal. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hiányosságai "veszélyeztethetik a jogbiztonságot, a törvény előtti egyenlőséget és a tisztességes eljáráshoz való jogot". Ugyanis, mint Szabó Máté kiemelte: a nemzetbiztonsági ellenőrzésen átesett egyén nem ismerheti meg, hogy a foglalkoztatása, esetleg továbbfoglalkoztatása akadályaként hol, mikor, milyen bűncselekmény elkövetése miatt merült fel "kockázati tényező".

Kitért arra is, hogy ha felvetődik az ellenőrzött személyiségében rejlő "kockázati tényező gyanúja", az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának el kell rendelnie a poligráfos hazugságvizsgálatot, amire őt nem törvény, hanem miniszteri utasítás kötelezi. Szabó Máté szerint még ha az érintett beleegyezik is a vizsgálatba, a biológiai, neurofizikai reakcióvizsgáló eszközök alkalmazása alapvetően ellentétes a jogbiztonság követelményével és az emberi méltósághoz való joggal.

Az ombudsman szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés érintettje számára nincs bírósági jogorvoslat, és ez sérti a jogorvoslathoz való jogot. Ezzel kapcsolatban az alapvető jogok biztosa felhívta a figyelmet az Európa Tanács ajánlására is, amely szerint "ha valaki úgy érzi, hogy nemzetbiztonsági ellenőrzés vagy operatív tevékenység során feleslegesen megsértették vagy figyelmen kívül hagyták a jogait, legyen lehetősége bírósághoz fordulni".

Megállapításait az alapjogi biztos megküldte a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény felülvizsgálatát és módosítását javasolva. A belügyminiszternél pedig azt kezdeményezte, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaival szemben szüntessék meg kötelező poligráfos vizsgálat elrendelését, alkalmazását - olvasható az ombudsmani hivatal közleményében.