Futószalagon fogadta el az esetenként több száz oldalas törvénymódosításokat kedden a parlament. Változnak a gyermekvédelem, a börtönélet, a banki szféra, az egészségügy, a bírósági munka szabályai, jön a társasházi rezsicsökkentés és a Nemzeti Emlékezet Bizottság. Nem lesznek viszont trágár népszavazások.

Gyermekvédelmi törvénycsomag 

Akik gyermekek ellen követtek el súlyos bűncselekményeket, azok a jövőben nem foglalkozhatnak gyermekek nevelésével, felügyeletével, gondozásával, gyógykezelésével. Bevezetik a megelőző pártfogást, hogy ezzel megakadályozzák a gyermekkorúak bűnismétlését. Az internetszolgáltatók júliustól kötelesek lesznek ingyenes szűrőszoftvereket adni, szeptembertől az iskolákban és a könyvtárakban is kötelező lesz ezeket használni. A gyermekek személyiségi jogai elleni internetes jogsértéseknél a polgári peres vagy a büntetőeljárás előtt fel lehet lépni az internetszolgáltatónál. A mindennapos testnevelési kötelezettség sportegyesületben is teljesíthető lesz. Az önkormányzatok a hírközlési szolgáltatók közterületen álló adótornyain térfigyelő kamerákat helyezhetnek el. A jövőben 5 kilogrammnyi vágott dohány is jelentős mennyiségnek számít a jövedékivisszaéléseknél.

 

Egészségügyi törvénycsomag

Az egészségügyi dolgozó szakképesítését, munkakörét, a munkaidejét, távollétét is közhiteles
nyilvántartásban rögzíti az állam. Pontosítja, hogy mely orvosoknak, hogyan és hova kell jelenteniük a veleszületett rendellenességeket, ritka betegségeket. A törvény lehetővé teszi, hogy a háziorvoson kívül a beteg más kezelőorvosa is megismerhesse a kórelőzményt. A megállapodás alapján egészségügyi ellátásra jogosultak nem mehetnek külföldre orvoshoz. A gyógyszertámogatási rendszerben több gyógyszer kerülhet be a preferált státuszúak közé, amelyek OEP-támogatási előnyöket kapnak. A mentőszolgálat január 1-jével átveszi a sürgősségi betegellátást koordináló tevékenységet, A hagyományos kínai gyógyítók egy későbbi miniszteri rendeletben foglaltak szerint működési engedélyt kaphatnak.

Rezsicsökkentési törvénycsomag

Jövőre a közös képviselőknek kötelező lesz a házban kifüggeszteni, mennyit nyertek a lakók a rezsicsökkentéssel, különben bírságra számíthatnak. A törvénnyel a társasházak és a lakásszövetkezetek közös helyiségeinek villamosenergia-költsége is csökkenhet. A jogszabály emellett fogyasztóvédelmi referens alkalmazását teszi kötelezővé a vállalatoknak, és előírja, hogy a számlán milyen formátumban kell szerepelnie a rezsicsökkentésnek. 

Igazságszolgáltatási törvénycsomag

Az új jogszabály szerint az OBH és a Kúria elnöke dönthet úgy, hogy a pályázók egyikével sem kíván betölteni egy álláshelyet, így a pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. A Független Rendészeti Panasztestület tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályoknál eltörölték, hogy nem lehet tagja a testületnek, aki a megválasztását megelőző két évben párt alkalmazottja vagy tisztségviselője volt. Emellett a törvény kimondja, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók fizetésének utalási költségét és a készpénzbeni kifizetését az állam állja. Szabályozzák a katonai rendelkezési állományba tartozók közszolgálatban való továbbfoglalkoztatásának feltételeit. Egy zárószavazás előtti módosító indítvány szerint kamarai nyilvántartást hoznak létre, "a létrejövő adatbázis segítségével részletes és naprakész információ nyerhető a gazdálkodó szervezetekről."

Pénzügyi törvénycsomag

Az állam a bevett egyházaknak felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékát kiegészíti az összes szja-bevétel egy százalékára. Megnyílik az árfolyamgát azon devizahitel-adósok előtt, akik augusztus 11. és november 9. között 90 napnál nagyobb késedelembe estek de a szerződésüket a bank még nem mondta fel. Adómentes cafeteriajuttatás lesz a cég saját sportlétesítményének használata. A jövőben a cigarettapapír és -töltő is csak trafikban árusítható. Egy zárószavazás előtti módosítás szerint a nemzeti eszközkezelőről szóló törvény kiegészült a tartalék ingatlan fogalmával, ide tartoznak az ócsai programban nem hasznosított lakások mellett a lakhatásra alkalmas, de nem lakás célú ingatlanok és a bérlővel nem rendelkező lakások. Az ilyen lakások bérét a kormány rendeletben állapítja majd meg.

Büntetésvégrehajtási törvénycsomag

A 2015-ben életbelépő új büntetésvégrehajtási kódex a börtönöket az önellátás és a részbeni önfenntartás felé terelné. A raboknak a mostaninál nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk fogva tartásuk költségeihez, sok dolog, ami eddig ingyenes volt nekik, fizetős szolgáltatás lesz, emellett egyes ügyekben költségtérítési kötelezettséget ír elő nekik a jogszabály. 2016. január 1-jén megalakul egy központi kivizsgáló és módszertani intézet. Itt döntenek majd a legalább másfél év szabadságvesztésre ítéltek elhelyezéséről. Ők egy hónapig tartózkodnak az intézetben, amíg szakemberek kockázatelemzést készítenek róluk. Egyes erőszakos bűncselekmények - például a nemi erkölcs elleni bűntettek - sértettjei értesítést kaphatnak arról, ha bántalmazójuk szabadlábon van.

Népszavazási törvény

Az új szabályok szerint jövőre legalább 20 ember kell egy népszavazás kezdeményezéséhez, és a komolytalan, szeméremsértő vagy megbotránkoztató kérdéseket, például amelyben a seggnyalás szó szerepel, már a rajtnál elkaszálják.

Ptk-törvénycsomag

Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-én lép hatályba. Ehhez igazítják hozzá a "jogrendszer szabályozó eszközeit". A jogszabály egyebek mellett bevezeti az örökbefogadás utánkövetését, a negyven évesnél idősebbek vagy a három, vér szerinti gyermeket nevelők felnőttek kérhetik a meddővé tételt.

Nemzetbiztonsági bizottsági törvény

Az LMP-s Mile Lajos javaslatára elfogadott törvény erősebb jogokat ad a nemzetbiztonsági bizottságnak. A bizonyos ügyekben vizsgálódó testület illetve az emiatt létrehozott ténymegállapító albizottságok előtt meghallgatandóknak előírná a kötelező megjelenést, és a titoktartás alóli felmentést, ezzel ezeket a bizottságokat ugyanaz a jog illetné meg, mint a vizsgálóbizottságokat. A módosítás a Portik-Laborc ügy vizsgálata miatt merült fel.

Városliget-törvény 

A Városliget vagyonkezelése egy 100 százalékban állami tulajdonú ingatlanfejlesztő társasághoz kerülne ingyen 99 évre. A Városligetbe nagy beruházást készítenek elő a kormánypártok. A Múzeum Negyednek nevezett beruházás 2018-ra készülhet el. A múzeumokon túl egy gasztronómiai falu is helyet kapna, felépülne a Fővárosi Nagycirkusz új épülete és kibővülne az állatkert is.

Törvény a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról

Az újonnan létrehozandó testület a kommunizmus bűneit vizsgálja majd, tagjait az Országgyűlés, az MTA és az  igazságügyi miniszter jelöli. Azt is lehetővé tennék, hogy bárki felfedhesse a róla jelentő titkosszolga nevét. A bizottság öttagú lenne, elnökét és két tagját az Országgyűlés választaná meg kétharmados többséggel, míg egy-egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az igazságügy-miniszter bízhatna meg. Kikötés, hogy a tagok egyike sem születhetett 1972. február 14-e előtt.

Banktörvény-csomag 

Orbán Gábor államtitkár korábbi összefoglalója szerint a törvény a bankokra vonatkozó nemzetközi előírásokat ültet át a magyar jogrendbe, emellett egyértelmű, átlátható felelősségi hatásköröket ír elő a bankok vezetésében, működésében, egyúttal szigorú szabályokat határoz meg a csődközeli helyzetekre.

Törvény az egyes fizetési szolgáltatókról

A bankszabályozás felülvizsgálata után az EU-s előírások miatt külön törvényben kell 
rögzíteni az "egyes fizetési szolgáltatókra, nevezetesen a pénzforgalmi intézményekre, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre és az utalványkibocsátókra vonatkozó intézményi rendelkezéseket".

Agrártárgyú törvénycsomag

A javaslat a mezőgazdasági termények úgynevezett határidős ügyleteinek szabályait rögzíti, a cél, hogy megakadályozzák, "hogy akár a vevői oldalon fennálló gazdasági erőfölényből, akár az eladói oldalon fennálló felelőtlen szerződéskötésből eredően tömeges jogvitákra valamint ezzel összefüggésben állami beavatkozásra kerüljön sor". A emellett "a jog eszközeivel" támogatja azokat a vállalkozásokat, melyek a tőzsdei árucikknek is minősülő mezőgazdasági termények hazai feldolgozásával foglalkoznak.

VM-törvénycsomag

A Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozó jogszabályokat pontosítja, összesen 33-at. Tulajdonosi jogokat, adatkezelési, adathozzáférési szabályokat, neveket, elnevezéseket pontosít, díjtételeket sorol fel.

Vízgazdálkodási törvénycsomag

A tervezet a kizárólagos állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények mellett a forgalomképes állami tulajdonú vizek és vízilétesítmények vagyonkezelőjeként is a vízügyi igazgatóságokat jelöli meg. ezek ingyen kapják a vagyonkezelési jogot. Emellett a helyi önkormányzati tulajdonban vagy magántulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák fenntartását és üzemeltetését is átvállalhatják majd az igazgatóságok, ha ezt az önkormányzatok felajánlják.

Határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

A jogszabály egy általános koncepció a 2030-ig tartó fejlesztések irányáról, céljairól. A dokumentum szerint a négy fő cél az értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, a népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, a természeti erőforrások fenntarthat használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, valamint a térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. Mindez elsősorban uniós forrásból.