Orbán Viktor aláírásával a kormány kihirdette az ország egész területére a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet jogilag rengeteg területre terjedhet ki, széleskörű és gyors beavatkozást biztosít a kormány számára az élet sok területén, ha az szükséges. Egyelőre többek között a különféle eseményekre, az egyetemekre, és több országból való beutazással kapcsolatban hozott tiltó rendelkezéseket. Hogy pontosan mi is az a veszélyhelyzet, meddig tart, és mivel járhat, azt most elmagyarázzuk.

Megjelent a Magyar Közlönyben az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet, amely szerint szerdán 15 órától veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. A döntés az ország egész területére érvényes. A rendelet szerint a veszélyhelyzet elhárításáért hozott intézkedések felelőse a kormányfő. 

Orbán Viktor munkáját ebben az operatív törzs segíti. 

A kormány a veszélyhelyzet fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedéseket külön kormányrendeletek szabályozzák majd.

Mi is az veszélyhelyzet?

Az Alaptörvény 53. cikke szerint a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be.

A törvény második bekezdése szerint a kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint –  egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható. A különleges jogrendet a különleges jogrend bevezetésére jogosult szerv megszünteti, ha kihirdetésének feltételei már nem állnak fenn, így szól a törvény - vagyis ebből látszik, hogy a jelen esetben a járvány elvonulásáig érvényben lehet.

Rendkívüli intézkedéseket hozott a kormányForrás: MTI/Vajda János

Meddig tarthat a veszélyhelyzet?

Az Alaptörvény 53. cikkének harmadik bekezdése szerint a kormány rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – a rendelet hatályát meghosszabbítja. Gulyás Gergely mostani bejelentése szerint a kihirdetett veszélyhelyzet visszavonásig marad érvényben.

Milyen lépéseket tehet meg a kormány a veszélyhelyzetben?

A kormány ebben a helyzetben a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben rendeleti úton több területen is hozhat döntéseket. Ezek közé tartozik többek között, hogy rendelettel előírható, hogy a termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségek biztosítása érdekében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a gazdasági tevékenységet folytató szolgáltatásra kötelezettek részére 

szerződéskötési kötelezettséget írhat elő. 

A szerződéskötési kötelezettség hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások körét rendelet határozza meg.

Többek között veszélyhelyzetben a közúti, vasúti, vízi és légijárművek forgalma a nap meghatározott tartamára, vagy meghatározott területére (útvonalra) korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható. Veszélyhelyzetben elrendelhető a vasúti, közúti, vízi, légi szállítások biztosítása érdekében a javítókapacitások, valamint az állomások, kikötők, repülőterek, raktárak igénybevétele vagy használatának korlátozása.

A tömegközlekedést egyelőre nem korlátozza a kabinet, de a veszélyhelyzet erre is ad lehetőségetFotó: Tuba Zoltán - Origo

Milyen lépéseket jelentett be most a kormány?

  1. Megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Így színház- és mozielőadások sem lesznek.
  2. Magyarország lezárja határait az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezők előtt.
  3. Kivételt az ezen országokból érkező magyar állampolgárok jelentenek, esetükben azonnali hatósági karantént rendelnek el. Hatósági határozat írja elő, hogy a lakóhelyét az illető két hétig nem hagyhatja el.
  4. A szlovén, valamint az osztrák schengeni határon ehhez határellenőrzést kell bevezetni, ez meg fog történni a lehető leghamarabb.
  5. Vonatokat, buszokat, repülőket ezen országokból leállítják, csak a magyar állampolgároknak biztosított a bejutás.
  6. Intézménylátogatási tilalmat vezet be a kormány az egyetemeken, csak távoktatás keretében vehető igénybe az egyetemi oktatás a koronavírus elleni védekezés érdekében.
  7. A lejáró okiratokat a veszélyhelyzet fennálltáig nem kell megújítani.
  8. Szankcióval jár, ha valaki valótlan nyilatkozatot tesz, és az is, ha a karaténhatározatra vonatkozó kötelezettséget megszegi.

Mit nem érint a kormány mostani bejelentése?

A tömegközlekedési eszközök, a boltok, az iskolák, az óvodák és a bölcsődék nyitva maradnak. Az emberek utcán való mozgását sem korlátozza a kormány. Azonban fontos megjegyezni, hogy  a törvényi rendelkezések alapján az előbb említett területeken is elrendelhetőek a szigorítások, ha a helyzet azt kívánja.

Be kell-e menni a munkahelyre?

A kormány egyelőre nem korlátozta a munkavégzést, és nem is hozott szabályt arról, hogy a munkáltatóknak mi a teendőjük. Mivel a tömegközlekedést nem korlátozta a kabinet, ezért minden adott a munkavégzéshez. Természetesen a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos helyzetekben korlátozzák a munkavégzést, de ennek a feltételei egyelőre nem állnak fenn. Ahol erre lehetőség van, természetesen elrendelhető a távmunka.

Lesznek-e misék, istentiszteletek a hétvégén?

Egyelőre nem hozott intézkedést a kormány erről. Folyamatos az egyeztetés az egyházakkal, várhatóan hamarosan ebben is lesz döntés. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azt javasolta az egyházaknak, hogy a nagyobb templomokban tartsanak gyakrabban miséket, így a hívők jobban eloszlanak, és egyszerre kevesebben tartózkodnak a templomban.

Mehetünk-e uszodába, vagy wellness hétvégére?

Ezen a területen sem hozott korlátozó intézkedéseket a kabinet, és itt is az egyéni felelősségre bízza azt, hogy valaki elmegy-e ezen létesítményekbe. Ráadásul jelenleg is influenzajárvány van az országban, ezért fokozottan érdemes meggondolni ezen létesítmények felkeresését.

Miért nem zárták be az iskolákat, ha az egyetemeket igen?

Pillanatnyilag európai egészségügyi konszenzus van abban, hogy a betegség a gyermekeknél nem jellemző, ezért jelen pillanatban az iskolák bezárását még nem tartjuk indokoltnak, mert ez a teljes tanév megismétlését eredményezné - fogalmazott Gulyás Gergely. Míg az egyetemeken jóval nagyobb a külföldi hallgatók aránya, mint az általános és középiskolákban, ezért volt indokolt az előbbiek bezárása. Hozzátehetjük: ráadásul az egyetemisták szociális kapcsolati hálója jóval nagyobb, mint az általános iskolásoké vagy gimnazistáké, ezért az egyetemisták találkozásainak csökkentése az elsődlegesen fontos.

A Szent István Egyetem központi épülete a város egyetemi negyedében, parkos, virágos környezetben. Egyelőre bezárnak az intézményekForrás: MTI/Jászai Csaba

Lehet-e külföldre utazni?

A kormány kiutazási tilalmat nem rendelt el, de mind a kormányzati, mind a nem kormányzati szereplők az elmúlt napokban többször felhívták a figyelmet arra, hogy akinek nincsen semmilyen halaszthatatlan intéznivalója, az ne utazzon  olyan országba (Olaszország, Kína, Dél-Korea és Irán), ahol a legsúlyosabb a járványügyi helyzet. A kormányzat kellő bölcsességet kért az állampolgároktól, amikor arról hoznak döntést, hogy külföldi országba utaznak. Arra is gondolni kell, hogy bármelyik országban robbanhat a járvány: Spanyolország nagyon közel van ahhoz, hogy az olaszhoz hasonló helyzet alakuljon ki, de az észak-európai országokban is rohamosan terjed a járvány.

Veszélybe kerülhet-e a közellátás?

A kormány pont azért is hirdette ki a veszélyhelyzetet, hogy a törvényi lehetőségei mentén adott esetben biztosítsa a különféle szolgáltató egységek folyamatos ellátását. Mivel a közellátással kapcsolatban semmilyen intézkedést nem hozott most a kabinet, így nem is kell tartani attól, hogy ezen a téren bármilyen probléma felmerül.