A kormány döntése értelmében meghosszabbítják a határellenőrzést december 1-ig - derül ki a Magyar Közlönyben közzétett legfrissebb rendelkezésekből.

December 1-ig tart a határzár

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2020. december 1-jén hatályát veszti."
2. § Ez a rendelet 2020. október 31-én lép hatályba - áll a Magyar Közlönyben.