Szabadalmi eljárás: becsatolt bizonyítékhoz további magyarázat adható

Vágólapra másolva!
A Fővárosi Ítélőtábla precedensértékű döntése szerint a szabadalmakkal kapcsolatos megváltoztatási kérelmek esetében lehetséges a korábban már tárgyalt szempontokat újabb érvekkel, vagy szempontokkal kiegészíteni a bírósági eljárások során - értesült az [origo] a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.-től.
Vágólapra másolva!

A jogszabály szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) határozatainak megváltoztatását kérheti szabadalmi ügyekben az, aki az eljárásban ügyfélként részt vett, továbbá az, akinek a határozat megváltoztatásához jogi érdeke fűződik. A megváltoztatási kérelem a hivatalnál nyújtható be, amely azt a szabadalmi ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz.

A megváltoztatási kérelem kellékeire egyébként a keresetlevélre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. Ha a fél a kérelmet elkésetten nyújtotta be, az igazolási kérelem tárgyában a bíróság határoz.

Az adott ügyben egy szabadalom újdonsága ellen több korábbi ismert, idegen nyelven megjelent dokumentumot hoztak fel. Az első fokon eljáró SzTNH a szabadalom fenntartása mellett döntött, mert nem ismerte el, hogy az adott korábbi dokumentumok a szabadalom érvényességét erősen megkérdőjelezik.

Csak az egyik dokumentummal érveltek

A kérelmező a Fővárosi Törvényszékhez megváltoztatási kérelmet terjesztett be az erre rendelkezésre álló harmincnapos határidőn belül. Az ügy jogi különlegessége itt kezdett megmutatkozni, mert a kérelmező indokolásában az általános kérelmen kívül csak a felhozott dokumentumok egyikére alapozta érvelését.

Ám néhány héttel ezt követően a kérelmező (nem a szabadalmas) felismerte, hogy ő is, és a SzTNH is feltételezhetően félreértették az idegen nyelven rendelkezésre álló másik dokumentumot, és kiegészítő érvelésként erre a másik dokumentumra alapozva kérte a szabadalom korlátozását.

A Fővárosi Törvényszék ezt a később érkezett beadványt - mint megkésettet, és mint a megváltoztatási kérelem keretén kívül esőt - nem vette figyelembe, a bírósági eljárás során és helybenhagyta az SzTNH határozatát, mely a szabadalmat joghatályában fenntartotta.

Lehetőség újabb érvekre, szempontokra

A kérelmező a Fővárosi Ítélőtáblához benyújtott fellebbezésében kiemelte, hogy az elsőfokú bírósági eljárásban a feleknek lehetőségük van indokolást, bizonyítékot becsatolni, és hangsúlyozta, hogy az adott ügyben olyan bizonyíték további magyarázásáról volt szó, amelynek érdemi vizsgálata korábban már az SzTNH előtt megtörtént.

A Fővárosi Ítélőtábla a kérelemnek teljes egészében helyt adott és a Fővárosi Törvényszéket ismételt eljárásra utasította, melyben ezt az állítólagosan megkésett beadványt is érdemben figyelembe kell venni.

Ennek a döntésnek azért nagy a jelentősége, mert a megváltoztatási kérelem indokolásának tartalmát nem abszolutizálja és lehetőséget ad a korábban már tárgyalt szempontok újabb érvekkel, vagy szempontokkal történő kiegészítésére a bírósági eljárás során.