A felek, a jogi képviselők és a bíróságok közötti elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályokban alapvető változás következett be Magyarországon. A Réczicza Dentons Europe LLP szakértője, dr. Juhász László, mindenre kiterjedő, átfogó elemzésben mutatja be a legfontosabb tudnivalókat; most a harmadik részt olvashatják, az első és a második rész is elérhető.

A bíróság és a felek három csatornán keresztül teremthetnek kapcsolatot egymással, amelyek a következők:

1) Ügyfélkapu: a személy teljes körű azonosítását biztosító és űrlap benyújtást támogató szolgáltatás.

2) Hivatali Kapu: a közigazgatási szerv azonosítását biztosító és űrlap benyújtást támogató szolgáltatás. Hivatali Kapuval a közigazgatási szervek, a Legfőbb Ügyészség, a bíróságok és a közjegyzők rendelkeznek. Azon gazdálkodó szervnek minősülő szervezetek, amelyek korábban jogosultságot kaptak a Hivatali Kapu használatára, azt továbbra is használhatják.

3) E-Perkapu: személy/szervezet azonosítása nélküli beküldési felület, űrlap benyújtást támogató szolgáltatás.

A 394/C.§ (3) bekezdése szerint a belföldi gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító, és az űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével is benyújthatja, ha azzal rendelkezik.

Dr. Juhász László szerint ez azt jelenti, hogy mind az E-Perkapu, mind az Ügyfélkapu igénybe vehető. A bíróságok részére kiadott tájékoztató szerint 2016. július 1-től az ügyfélkaput már nem használhatja a gazdálkodó szervezet vezetője, azonban ez az álláspont a törvény szövegével nem támasztható alá.

Az Ügyfélkapu

Az Ügyfélkapu és a Hivatali Kapu már ismert szolgáltatások. Ügyfélkapus regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezhet – ismertette a Dentons szakértője.

A regisztráció személyesen a regisztrációs szervnél (bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán, külképviseleten) vagy elektronikus úton indítható el 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában.

A Hivatali Kapu

A Hivatali Kapu a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer („KR") része. A Hivatali Kapun keresztül az igénybe vevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatók. Hivatali Kaput azon szervezetek használhatnak, akik csatlakoznak a KR-hez.

A csatlakozás során a hivatalok regisztrálják ügyintézőiket: a Hivatali Kapuhoz hozzáférési joggal rendelkező ügyintézők azonosítása ügyfélkapu-regisztrációval történik. Ebből következik, hogy a Hivatali Kapu használatának alapvető feltétele az ügyintézők számára az ügyfélkapu-regisztráció.

Az ország összes bírósága egyetlen Hivatali Kapun érhető el, az első visszaigazolást (befogadás) a KR adja, s innen kerülnek a különböző bíróságokhoz az elektronikus beadványok – emelte ki dr. Juhász László.

A Hivatali Kapu szolgáltatásai közé tartoznak:
• az elektronikus üzenetek hiteles küldésének / fogadásának lehetősége;
• az időbélyeggel ellátott iratok küldésének lehetősége;
• a hivatalos iratok küldésének/fogadásának elektronikus nyugtázása;
• a küldött, illetve a fogadott iratokhoz való naplózott hozzáférés;
• titkosított, megbízható kommunikáció garantálása, illetve az iratok sértetlenségének szavatolása; és végezetül
• az azonosítás/viszontazonosítás lehetősége.

Az E-Perkapu

Az E-Perkaput (továbbiakban: „perkapu") a 123/2016. (VI.7.) Korm. rendelet definiálja. Eszerint a Pp. szerinti eljárásokban a felek, illetve képviselőik (a továbbiakban együtt: „fél") számára a 120. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti szolgáltatások elérésére az elektronikus kapcsolattartás érdekében a perkapu szolgáltatás is igénybe vehető.

A perkapu felhasználója a fél. A perkapun keresztül ténylegesen tevékenységet végző személy kizárólag ügyfélkapuval már rendelkező (azonosított) természetes személy lehet. A perkapu regisztrációja osztott.

A szolgáltató a perkapu kezelésére kizárólag az adott félnél felhatalmazott természetes személyt (továbbiakban: „perkapu-megbízott") tartja nyilván; az adott fél nevében elektronikus kapcsolattartásra jogosult további felhasználók regisztrációját a perkapu-megbízott végzi. Egy perkapu-megbízott legfeljebb húsz perkaput nyithat, s a megnyitott perkapuhoz négy felhasználót (ügyintézőt) rendelhet hozzá.

Ehhez a szolgáltató egységes eszközrendszert (programrendszert) és megfelelően védett tárhelyet biztosít. A perkapu szolgáltatás igénybevételéhez a félnek csatlakoznia kell a szolgáltató rendszeréhez - húzta alá a Dentons szakértője.

A perkapu-megbízott a részére biztosított regisztrációs felületen a fél képviseletére feljogosított személyek nevét és az ügyfélkapu regisztrációnál megadott elektronikus levelezési címét rögzíti az ügyfélkapujuk egyértelmű hozzárendelése érdekében.

A regisztráció eredményeként a perkapu-megbízott átadja a felhasználónak a perkapuhoz tartozó azonosítót és jelszót, illetve – ha ilyen van – azonosító eszközt. A perkapu-megbízott a fél nevében elektronikus kapcsolattartásra jogosult személyek jogosultságára vonatkozó korlátozásokat, illetve jogosultságokat is rögzíthet.

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A jogosultság korlátozható időben, a kommunikáció irányára (fogadás vagy küldés) és a kapcsolat alanyára (szervezetre) vagy ezek kombinációjára vonatkozóan. A fél nevében történő eljárási jogosultság megszűnésekor a perkapu-megbízott törli a nyilvántartásból a korábban feljogosított személy azonosító adatait, illetve hozzáférési jogosultságait.

Az értesítési tárhely

A perkapuhoz csak értesítési tárhely tartozik. A fél köteles gondoskodni arról, hogy az értesítési tárhelyre érkezett üzenetek átvételre kerüljenek. A perkapuba érkezett üzenetek átvételükkel, de legkésőbb az érkezést követő 30. napon törlésre kerülnek azzal, hogy átvétel hiányában az üzenetküldés tényét a perkapuban a kézbesítéstől számított 180. napig a fél lekérdezheti.

Ha a tárhelyen 3 napnál régebben tárolt és át nem vett üzenet van, a következő munkanap kezdetén, illetve – átvétel hiányában – a törlést megelőző munkanapon a szolgáltató üzenetet küld a perkapu-megbízott elektronikus levelezési címére.

Megoldás az ügyvédi irodák és más szervezetek gondjaira

A perkapu bevezetése megoldja a nagyobb ügyvédi irodák, szervezetek, felszámoló szervezetek elektronikus kapcsolattartásának problémáit. Amennyiben a gazdálkodó szervezeteket ügyvéd képviseli, nem kérdéses az elektronikus kapcsolattartás módja.

Azokban az esetekben, amikor nincs ügyvédkényszer, és a gazdálkodó szervezetet valamely vezető tisztségviselő képviseli, ezt a saját ügyfélkapuján keresztül teheti meg, amennyiben előírás a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását biztosító szolgáltatás.

(A Réczicza Dentons Europe LLP szakértőjével készült sorozat negyedik részét hamarosan közöljük – a szerk.)