Barkassy Grünfeld: a NAV tudja, hogy ki nem adózik Airbnb-s jövedelme után

airbnb
Vágólapra másolva!
Friss sajtóhírek alapján az ír adóhatóság megküldte magyar társhatósága, a NAV részére az Airbnb szálláshely-szolgáltatás keretében Magyarországon lakáskiadást gazdasági tevékenységként folytató személyek listáját, melyből kiderül, hogy a magyar szállásadók 2015-ben összesen 6 milliárd forint bevételre tettek szert, amely összegnek csupán töredéke jelenik meg az adóbevallásokban. Az érintett mintegy 4500 szállásadóról pontos információkkal rendelkezik immáron a NAV, így amennyiben e szállásadók ez eddig nem tettek eleget hiánytalanul adózással kapcsolatos kötelezettségeiknek, úgy hiányosságukat mielőbb érdemes pótolniuk. A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője ennek módját foglalja össze röviden.
Vágólapra másolva!

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői korábbi írásukban már körüljárták, hogy miként kell adózni a szálláshelyi vendéglátás tevékenység után, azaz, hogy az Airbnb rendszerében szállásadóként megjelenő személyek hogyan járhatnak el jogszerűen adózási szempontból.

Abban az esetben azonban, ha mégsem ekként tettek, ám a NAV mostani bejelentése után mégis szeretnének eleget tenni adókötelezettségüknek, rendelkezésükre áll az önellenőrzés jogintézménye – hangsúlyozta dr. Korim Balázs.

Az önellenőrzés szabályai

Az önellenőrzés részletes szabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozza meg, kimondva, hogy az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az adózó helyesbítheti.

Ha az adózó, még az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.

Fontos korlátozó szabály és az érintettek számára mindenképpen a gyors cselekvést indokolja, hogy az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó a vizsgált időszak tekintetében önellenőrzéssel nem helyesbíthető.

Az érintett szállásadónak az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb az adóhatósági, az ellenőrzésről szóló megbízólevél kézbesítésének napját megelőző napon az adóhatósághoz be kell nyújtania vagy postára kell adnia. Márpedig, mivel a hírek alapján az adóhatóság valamennyi szükséges adattal rendelkezik a vizsgálatok megkezdéséhez, az érintetteknek valóban gyorsan kell cselekedniük – ismertette a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Mi a konkrét teendő?

A konkrét teendőkről tudni kell, hogy az adózó önellenőrzését a helyesbített adóalapot, adót és költségvetési támogatást tartalmazó, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány, úgynevezett önellenőrzési lap benyújtásával teljesítheti és a helyesbített adó, valamint a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes.

dr. Korim Balázs, a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda

Összességében megállapítható tehát, hogy a magyar adóhatóság az adózók számára talán leginkább kedvező módon járt el akkor, amikor az ellenőrzések megkezdése helyett felhívta a szállásadók figyelmét a birtokába jutott információkra. Az önellenőrzés joga olyan lehetőség a szállásadók számára, amellyel élve az adózók adott esetben elkerülhetik a lényegesen súlyosabb jogkövetkezmények megállapítását, és a nyilatkozatok alapján a NAV részéről is ez a megmutatkozó szándék.

A NAV vonatkozó tájékoztatója alapján az önellenőrzés joghatása az, hogy „amennyiben az adózó a helyesbített adó, költségvetési támogatás alapot, adót, költségvetési támogatást bevallja, olyan helyzetbe kerül, mintha eredetileg is helyes bevallást adott volna be".

Így pedig a megfelelő eljárás esetén mentesülhet az adóbírság, mulasztási bírság, illetve késedelmi pótlék alól – emelte ki végezetül dr. Korim Balázs.