D.A.S. JogSzerviz: a másodállás létesítésének szabályai

2019.11.29. 15:26

Mielőtt másodállást létesítünk, mindig tekintsük át a munkáltató összeférhetetlenségre vonatkozó belső szabályzatát, valamint minden esetben tájékoztassuk jelenlegi és leendő munkáltatónkat is arról, hogy két párhuzamos munkaviszonyt kívánunk fenntartani a jövőben – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Napjainkban a munkaerőpiac jelentős átalakuláson megy keresztül. Ennek oka részben a technológiai fejlődésben, részben pedig az egyes területeken tapasztalható munkaerőhiányban keresendő.

Az átalakulás az egyik hozadéka, hogy egyre több munkavállaló dolgozik olyan munkarendben, amely mellett lehetősége van akár két munkaviszony fenntartására is – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

Mit mond a Munka törvénykönyve a másodállás kapcsán?

A Munka törvénykönyve kifejezetten nem rendelkezik arról, hogy a munkavállaló miként létesíthet és tarthat fenn párhuzamosan két eltérő munkáltatóval két különböző munkaviszonyt. Így a munkáltatók igen nagy szabadságot élveznek az összeférhetetlenségről rendelkező belső utasítások, szabályzatok kialakítása körében.

Munkahelyi utasítás hiányában is ügyelnie kell arra a munkavállalónak, hogy a Munka törvénykönyve által megfogalmazott általános magatartási kötelezettségeknek eleget tegyen. Ennek egyik legfontosabb eleme a megfelelő tájékoztatás.

Ugyanis a munkaviszonyban a feleknek, azaz a munkáltatónak és a munkavállalónak is értesíteniük kell egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról, amely a munkaviszony létesítése, valamint a munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

Ebből adódóan a munkavállalónak kötelező tájékoztatnia mindkét munkáltatót a már meglévő munkaviszonyról, illetve arról a tényről, hogy egy további munkaviszonyt kíván létesíteni.

Másodállás a konkurenciánál?

További általános magatartási követelmény, hogy a munkavállaló köteles megőrizni a munkáltató üzleti titkait, valamint munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltató jogos gazdasági érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

Amennyiben a munkavállaló a munkáltató versenytársánál, a konkurenciánál vállal másodállást, úgy ezen magatartás nagy valószínűséggel beleütközik ezen tilalomba, s akár egy jogszerű munkáltatói felmondást is megalapozhat.

A fentiek természetesen irányadók akkor is, hogyha a munkavállaló nem klasszikus munkaviszony, hanem egyéb jogviszony – például bedolgozói jogviszony, alkalmi munkavállalás vagy egyéni vállalkozás – keretin belül kíván keresetkiegészítéshez jutni.

Forrás: Shutterstock

A vezető állású munkavállalók törvény által szabályozottan el vannak zárva a másodállás létesítésének lehetőségétől, míg a fiatal, tehát a tizennyolcadik életévüket be nem töltött munkavállalók másodállásban történő foglalkoztatásának igazi korlátja pedig az, hogy ők összesen nem dolgozhatnak napi nyolc óránál többet.

A fentiek alapján tehát mielőtt másodállást létesítünk, mindig tekintsük át a munkáltató összeférhetetlenségre vonatkozó belső szabályzatát, valamint minden esetben tájékoztassuk jelenlegi és leendő munkáltatónkat is arról, hogy két párhuzamos munkaviszonyt kívánunk fenntartani a jövőben – tanácsolta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.