Vágólapra másolva!
A járvány miatt kihirdetett különleges jogrendben is fogadják az ügyfeleket a közjegyzők minden fontos és halaszthatatlan ügyben, de a veszélyhelyzet idejére a kihirdetett jogszabályok alapján új rendet alakítottak ki. Több ügytípusnál az elektronikus ügyintézésre tértek át. Amennyiben mégis személyesen kell felkeresni a közjegyzőt, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) azt tanácsolja, hogy az ügyfelek a torlódás elkerülése érdekében telefonon vagy e-mailben előzetesen egyeztessenek a közjegyzői irodával.
Vágólapra másolva!

A járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a kormány rendeletével több ponton is módosította a közjegyzői eljárások menetét, hogy így lehessen csökkenteni a személyes ügyintézéssel járó egészségügyi kockázatot. Ugyanakkor minden fontos, és halaszthatatlan eljárást továbbra is intéznek a közjegyzők a lakosság és a vállalkozások részére.

Előtérben az elektronikus ügyintézés

Bizonyos eljárásokban – például fizetési meghagyásos eljárásban, hagyatéki eljárásokban, hitelbiztosítéki nyilatkozatok esetén – átmenetileg írásban: postai vagy elektronikus úton lehet ügyet intézni.

A magánszemélyeknél az elektronikus ügyintézéshez többnyire – például a hagyatéki eljárásban – elegendő az ÁNYK program használata, a fizetési meghagyásos eljáráshoz viszont minősített e-aláírás és időbélyegző, vagy e-aláírásra alkalmas személyi igazolvány szükséges. Ezekben az eljárásokban az iratbetekintési jog sem gyakorolható személyesen.

A vállalkozások az eddig is elektronikusan intézett ügyeket továbbra is a megszokott módon folytathatják.

Az elektronikusan intézhető, illetve kötelezően elektronikusan intézendő közjegyzői eljárásokról itt lehet tájékozódni bővebben.

Személyesen lehet intézni

A feltétlenül személyes megjelenést igénylő legfontosabb ügyekben továbbra is lehetőség van személyes ügyintézésre a közjegyzői irodákban.

Közjegyzői okiratszerkesztési eljárást (például hitel- és kölcsönszerződések, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok, bérleti szerződések, meghatalmazások kapcsán), hiteles kiadmány kiállítását, okirat őrzését, pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzését, az elektronikus letéti tár használatát, valamint a hitelbiztosítéki nyilvántartással összefüggésben az azonossági nyilatkozat tételének tanúsítását továbbra is lehet intézni a közjegyzői irodában.

Fotó: Hajdú D. András [origo]

Ezen felül továbbra is tehető közvégrendelet közjegyző előtt, illetve az írásbeli magánvégrendelet is letétbe helyezhető.

A MOKK azt javasolja, hogy amennyiben bárkinek szükséges a személyes ügyintézés, az ügyféltorlódás elkerülése érdekében minden esetben előzetesen egyeztessen a választott vagy az adott ügyben illetékes közjegyzői irodával a félfogadásról.

Szükség esetén a MOKK-hoz és a területi közjegyzői kamarákhoz is fordulhatnak e-mailben vagy telefonon. A MOKK és a területi közjegyzői kamarák folyamatosan figyelemmel kísérik és biztosítják a közjegyzői eljárások folyamatosságát a mindenkor érvényben lévő jogszabályi és egészségügyi keretek között.