A rokkantsági és a rehabilitációs eljárás tudnivalói

rokkant igazolvány; rokkant kártya; parkoló autó; parkolás; mozgáskorlátozott parkolási igazolvány
Vágólapra másolva!
A D.A.S. JogSzerviz szakértője összefoglalja a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás, a kompenzációs összeg szabályait, az igénylés módját, a határidők, valamint az úgynevezett állapotvizsgálattal kapcsolatos szabályokat.
Vágólapra másolva!

Egy 2012-ben történt jogszabályváltozás miatt sok rokkantsági ellátásban részesülő személynek csökkent az ellátás összege – mondta el dr. Gombolai Éva.

Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatos, 21/2018. (XI. 14.) AB határozata a foglalkozott a kérdéssel.
Megállapította, hogy mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés valósul meg azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) rendelkezései úgy változtak meg, hogy ezzel egyidejűleg nem alkotottak olyan szabályokat, melyek lehetővé teszik az ellátás összegének meghatározása során.

Így például az ellátásra jogosultak élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota javulásának mértéke, illetve 2012. január 1. napját megelőzően megállapított ellátás összegének figyelembevételét határozták meg ily módon.

Nem tekinthető arányosnak az Alkotmánybíróság szerint az ellátórendszer feltételeinek megváltoztatása akkor, ha az intézkedés eredményeként egyes érintett személyek másokhoz képest túlzott, aránytalan terhet kénytelenek viselni.

Az ellátás összege

A törvény módosítására 2021. július 1. napjával került sor. Így a mostani törvénymódosítás szerint az érintett, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy felülvizsgálatát követően rokkantsági ellátásra vált jogosulttá.

Az ellátás összege a 2011. december hónapra járó ellátás időközi emelésekkel növelt összegénél alacsonyabb mértékben került meghatározásra.

Az érintett személy részére a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv 2022. március 31-ig 500 000 Ft kompenzáció egyösszegű kifizetéséről gondoskodik, ha az érintett személy 2022. február 28-ig előzetesen nyilatkozik arról, hogy az ellátási összeg csökkenésével összefüggésben további igénye nincs.

Állapotvizsgálat

Amennyiben valaki ezt a kompenzációt nem fogadja el, 2022. június 30-ig benyújtott kérelmére a rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatot végez. Az állapotvizsgálat célja annak meghatározása, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be.

Az érintetteket a folyósító szerv 2021. december 31-ig hivatalból megküldött felhívásban értesíti a nyilatkozat, illetve a kérelem benyújtásának lehetőségéről, illetve hirdetmény közzétételére is sor kerül majd. A kérelem alapján a rehabilitációs hatóság az állapotvizsgálatot legkésőbb 2023. június 30-ig végzi el.

Fotó: Hirling Bálint [origo]

Amennyiben az állapotvizsgálat alapján a rokkantsági ellátásban részesülő személy fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be vagy a fizikai állapotjavulás ténye nem bizonyítható, a rehabilitációs hatóság a rokkantsági ellátás összegét – ha az az ellátott számára kedvezőbb – újra megállapítja úgy, hogy az nem lehet kevesebb a 2011. december hónapra járó ellátás időközi emelésekkel növelt összegénél.

Amennyiben az állapotvizsgálat alapján az érintett személy fizikai állapotában tényleges javulás nem következett be vagy a fizikai állapotjavulás ténye nem bizonyítható, részére a 2011. december hónapra járó ellátás időközi emelésekkel növelt összege és a ténylegesen folyósított rokkantsági ellátás összegének különbözete legfeljebb 2012. január 1-jéig visszamenőleg is jár.

A rehabilitációs hatóság a visszamenőlegesen járó különbözet egyösszegű megfizetéséről dönt – húzta alá végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/