Nem mindegy, hogy követeléskezelőtől, vagy végrehajtótól kapunk levelet

paragrafus
http://www.dreamstime.com/stock-photo-green-paragraph-image8677990
Vágólapra másolva!
Értesítést kapni tartozásról sose örömteli esemény, legyen szó akár egy már elfeledett, akár általunk nem is ismert adósságról. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy honnan érkezik a levél, hiszen a rendelkezésünkre álló lehetőségek is nagyon eltérően alakulnak attól függően, ki a levél feladója – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.
Vágólapra másolva!

Jelenleg Magyarországon több követeléskezelő cég is működik. Ezen cégek működési elve – nagyon leegyszerűsítve – az, hogy más cégektől megvásárolnak különböző követeléseket, kintlévőségeket és azokat vagy jogi vagy egyéb eszközök alkalmazásával megkísérlik behajtani.

Dr. Bálint Boglárka hangsúlyozta: ezek a szervezetek cégként működnek, tehát hatáskörük és jogkörük pontosan addig terjed, mint bármilyen más jogi személynek. Gyakori félreértés, hogy a követeléskezelő cég élhet közvetlen letiltással az adós fizetéséből vagy inkasszóval bankszámlái vonatkozásában, ez azonban nem így van.

A követeléskezelő cégek úgynevezett engedményezéssel lesznek az egyes tartozások jogosultja. Az engedményezés egy, a Polgári törvénykönyv által is engedélyezett formája a követelések átruházásának, erre tehát maga a jogszabály ad lehetőséget. Adatvédelmi szempontból ezek az engedményezések nem kifogásolhatóak.

A követeléskezelő cégek a legtöbb esetben levélben keresik meg az egyes adósokat és felszólítják őket a tartozás megfizetésére. Gyakori, hogy ezen levekben már kilátásba helyeznek meghatározott szankciókat (mint például fizetési meghagyásos eljárás vagy végrehajtási eljárás megindítását) arra az esetre, hogyha az adós nem fizet.

Ezek azonban gyakran csak nyomásgyakorló eszközként funkcionálnak, így az ilyen jellegű mondatok ellenére is érdemes átgondolni, vajon megalapozott-e a másik fél követelése. Gyakori, hogy ezen cégek olyan követeléseket vásárolnak fel, amelyek elévültek, vagyis bírósági úton nem érvényesíthetőek.

Az elévülés azonban az önkéntes teljesítést nem zárja ki, vagyis a cégek gyakran hivatalosnak tűnő, félelmet keltő levelekben próbálják rávenni az adósokat tartozásuk önkéntes rendezésére.

Mindezeken túlmenően a követeléskezelő cégek sajnos gyakran élnek azzal az eszközzel is, hogy telefonon vagy személyesen felkeresik az adósokat, ezzel is nyomást kívánnak gyakorolni az érintett személyre.

Ezen magatartások ugyan nem jogellenesek, azonban az adósok érezhetik azokat szükségtelennek, mely esetben panasszal lehet élni a nem kívánt magatartás miatt.

Az önálló bírósági végrehajtók

Fontos kiemelni, hogy az önálló bírósági végrehajtók jogosultak lejárt követelések állami kényszer útján történő érvényesítésére. A bírósági végrehajtók eljárását mindig valamilyen végrehajtható okirat alapozza meg. Ez lehet akár egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyás, akár egy jogerős bírósági ítélet, avagy egy szerződés közjegyző általi záradékoltatása is.

Az önálló bírósági végrehajtók jogosultak az adós munkabérének letiltására, bankszámláira hatósági átutalási megbízás kiadására, ingóságainak lefoglalására, vagy végső soron ingatlanának árverezésére is.

Forrás: Milous Chab - Dreamstime

Az önálló bírósági végrehajtók tehát az állami apparátus részei, eljárásukkal szemben csak a törvényekben biztosított jogorvoslati lehetőségekkel lehet élni. Ritka azonban, hogy egy már folyamatban lévő végrehajtási eljárás megállítható, visszafordítható, így mindenképpen szenteljünk figyelmet arra, ha hivatalos levelet kapunk, legyen szó bármilyen régi tartozásról is.

Összefoglalás

A követeléskezelő cégek tehát olyan jogi személyek, akik gazdasági tevékenységük keretei között foglalkoznak azzal, hogy tartozásokat megvásárolnak és azokat megkísérlik behajtani.

Ezzel szemben az önálló bírósági végrehajtók az állami apparátus részei, akik már közvetlenül tehetnek olyan intézkedéseket, amik anyagi helyzetünkre kihatással lehetnek.

Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy pontosan kitől, milyen szervezettől kapunk tartozásunk megfizetésére felszólító levelet.

https://das.hu/