Az éves rendes szabadságnak egy nagy részét a munkáltató adja ki. Kisebb hányadával rendelkezik szabadon a munkavállaló. Vajon jogszerű, ha a már megkezdett szabadságáról berendeli dolgozni a munkáltató a munkavállalót? A D.A.S. JogSzerviz szakértői válaszolnak.

A Munka törvénykönyve külön foglalkozik a fenti esettel és szigorúan szabályozza azt. Általánosan érvényesülő alapelv a munkajogban is a felek együttműködési kötelezettsége.

A szabadság kivétele során a munkavállalónak meg kellene jelölnie, hogy milyen telefonszámon keresztül érhető el. Ugyanakkor a munkáltató nem élhet vissza ezzel és főszabály szerint nem kötelezheti csak úgy munkavégzésre a munkavállalót.

Sajnos, azonban léteznek olyan esetek, amikor erre mégis sor kerülhet. Ezeket az eseteket a törvény külön nevesíti. Tehát nem lehetséges az, hogy akármilyen mondvacsinált okból a szabadság megszakítására kötelezze a munkáltató a munkavállalót.

A Munka törvénykönyvének 123.§ alapján, a munkáltató csakis kizárólag kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a működését közvetlenül és súlyosan veszélyeztető ok esetén utasíthatja a munkavállalót a szabadságának megszakítására.

Itt, egyrészről, minden szónak jelentősége van, másrészről pedig a munkáltatónak nem elég általánosságban hivatkoznia például a fontos gazdasági érdekre, hanem azt bizonyítania is szükséges. Jogvita esetén természetesen mindezt a munkáltatónak kell bizonyítania.

Ha a munkavállaló eleget tesz a munkavégzési kötelezettségének, és emiatt például megszakítja a szabadságát, akkor joga van arra, hogy a munkáltató megtérítse a számára a megszakítással összefüggésben felmerült kárát és költségeit. Ezt viszont már a munkavállalónak kell bizonyítania.

Forrás: Shutterstock

Fontos kitétel, hogy a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetve a munkavégzés helyéről a szabadság helyére történő visszautazás ideje, valamint a munkával töltött idő, nem számít bele a szabadság időtartamába.

Ebből az is következik, hogy elvileg a szabadságnak sem szabadna „elvesznie". Ezt a tárgyhavi bérjegyzékből mindenképp javasolt ellenőriznie a munkavállalónak – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

https://das.hu/