Hogyan lesz az élettársunk jogi szempontból is gyermekünk apja? Mai világunkban egyáltalán nem meglepő, hogyha egy pár úgy vállal gyermeket, hogy nem házasodnak össze. Érdemes tudni, hogy jogszabályaink értelmében a gyermek főszabály szerint azt a férfit kell tekinteni, akivel az anya a gyermek fogamzási idejének kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állt – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Abban az esetben, hogyha az anya várandósságának időtartama alatt nem volt házas, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával – élettársi kapcsolatuk fennállása alatt – reprodukciós eljárásban vett részt és a származás a reprodukciós eljárás következménye – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

Más a helyzet, amikor a gyermek természetes úton fogant, az anya pedig várandóssága alatt nem volt házas családi állapotú. Úgy az anya élettársát csak akkor lehet a gyermek apjának tekinteni, hogyha a férfi úgynevezett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a magáénak ismeri el a gyermeket.

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot személyesen lehet megtenni. Ilyen tartalmú nyilatkozatot csak az a férfi tehet, aki a gyermeknél legalább tizenhat évvel idősebb. A nyilatkozat megtételével nem kell megvárni a gyermek születéséig, az a gyermek fogamzási idejének kezdetétől tehető.

Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételére a gyermek születése előtt kerül sor, a nyilatkozat a gyermek megszületésekor válik teljes hatályúvá.

Apai elismerő nyilatkozat

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályához az szükséges, hogy az anya, a kiskorú gyermek törvényes képviselője és ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, akkor a gyermek is hozzájáruljon az apai elismerő nyilatkozathoz.

A legtöbb esetben az anya a gyermek törvényes képviselője, így ő a hozzájárulást e minőségében is megadhatja. Ez alól kivétel, hogy ha az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn. Ebben az esetben a gyámhatóság a kiskorú gyermek törvényes képviseletére eseti gyámot rendel, aki dönt a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról.

Abban a szomorú esetben, hogyha az anya vagy a gyermek nem él vagy nyilatkozatában egyéb okból tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg.

Előfordulhat olyan eset is, amikor nem egyértelmű az apa személye és egy másik férfi már esetleg bírósághoz is fordult annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön ki a gyermek apja.

Amennyiben a peres eljárás folyamatban léte alatt tesz valaki apai elismerő nyilatkozatot, úgy az csak akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az apaság megállapítása nélkül kerül sor. Ez akkor is így van, ha az anya, illetve a gyermek a hozzájáruló nyilatkozatot megadja.

Mi a helyzet nagykorú gyermek esetén?

Az sem teljesen életszerűtlen, hogy a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek esetében kerül sor. Ilyen esetben a gyermek nyilatkozhat, hogy az addig viselt családi nevét viseli tovább, avagy felveszi az apai elismerő nyilatkozatot tevő férfi családi nevét.

Nyilatkozat hiányában a gyermek nevét az apaság vélelme nem érinti, a továbbiakban is korábbi családi nevét fogja használni.

Technikai szempontból az elismerés és a hozzájárulás bármely anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál vagy hivatásos konzuli tisztviselőnél lehet megadni. A nyilatkozatokat jegyzőkönyvbe kell venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.

Forrás: Shutterstock

A hozzájárulást a konzuli tanúsítvány kiállítására felhatalmazott tiszteletbeli konzulnál is meg lehet tenni. A jegyzőkönyv vagy az okirat aláírását követően azonban az apai elismerő nyilatkozat nem vonható vissza.

Összefoglalva a fentieket élettársak esetén a férfi akkor lesz a születendő gyermek apja a jog szempontjából, hogyha teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tesz. Erre sor kerülhet már a várandósság alatt is, avagy akár nagykorú gyermek esetében is.

Apasági nyilatkozat megtétele ugyanakkor nem pusztán a férfiak döntése, ahhoz elengedhetetlen az édesanyák és bizonyos esetben a gyermek hozzájárulása is – hangsúlyozta végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

https://das.hu/