Már megjelent az a rendelet, ami előre tájékoztatja a szülőket és a diákokat is a 2021/2022. tanév rendjéről. A D.A.S. JogSzerviz szakértője összeszedte a legfontosabb, következő tanévre vonatkozó információkat.

A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda) lesz. Ebből adódik, hogy a tanítási napok száma száznyolcvanegy nap – fejtette ki dr. Bálint Boglárka.

Ez alól kivétel a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumok, ahol a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap lesz, míg gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap lesz a tanítási napok száma.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2022. április 29., míg a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2022. május 31. lesz.

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében – ugyanakkor az igazgató határozza meg.

Az első félév 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. január 28-ig fogják értesíteni a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

A tanítási évben az iskolákban a nevelőtestület pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, míg a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét tanítás nélküli munkanapot határozhat meg.

Szakgimnáziumban ez a szám nyolc munkanapra emelkedik. A tanítás nélküli munkanapok közül egynek a programjáról az iskolák diákönkormányzata jogosult dönteni, a nevelőtestület véleményének kikérésével. Egy nap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd). A téli szünet 2021. december 22-étől (szerda) 2022. január 2-áig (vasárnap) fog tartani.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap pedig 2022. április 13. (szerda), a szünet után először 2022. április 20-án (szerda) mennek iskolába a gyermekek.

Érettségik

Az őszi érettségi szezon a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel kezdődik 2021. október 15-én. Az írásbeli vizsgák egészen október 28-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2021. november 11-15 között tartják, a középszintű szóbeliket pedig 2021. november 22-26 között.

A tavaszi érettségik a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival kezdődnek 2022. május 2-án, hétfőn. Az írásbeli vizsgák egészen május 23-ig tartanak. Az emelt szintű szóbeli vizsgákra 2022. június 1-9. között, a középszintűekre június 13-24. között kerül sor.

Felvételi eljárások

Az iskolák első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. A középiskolai felvételeikkel kapcsolatosan az iskoláknak 2021. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.

2021. november 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A központi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diákok.

A központi írásbeli felvételit 2022. január 22-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az eredményekről február 7-ig értesítik a tanulókat. A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és március 11. között tartják, míg a felvételről vagy elutasításról 2022. április 29-ig értesítik a tanulókat. A középiskolai beiratkozás pedig 2022. június 22-24. között lesz.

https://das.hu/