A családon belüli ajándékozás illetéke

legdivatosabb ajándékok   Apple Watch Series 7 Berlin,,12,November,2021:,Apple,Watch,Series,7,-,Modern smartwatch,smartphone,gadget,illustrative editorial,screen,wrist
Berlin, 12 November 2021: Apple Watch Series 7 - Modern Smartwatch With Elegant Design For Wireless Communication. Concept For Technology, Communication And Gadgets
Vágólapra másolva!
A családon belüli ajándékozásokkal kapcsolatosan a legfontosabb két kérdés, hogy kinek és milyen értékben ajándékozunk. A legfontosabb tudnivalókat a D.A.S. JogSzerviz szakértője foglalja össze.Mentes ugyanis az ajándékozási illeték alól az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa által megszerzett ajándék – hangsúlyozta dr. Bálint Boglárka.
Vágólapra másolva!

Az ajándékozási illetéket akkor kell megfizetni, hogyha ingatlan ajándékozására kerül sor, vagy ha ingó vagyontárgy ajándékozása történik és arról okiratot állítanak ki. Ez utóbbi feltétel hiányában is kell ajándékozási illetéket fizetni akkor, hogyha az ajándék forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja.

Ezen túlmenően az ajándékozási illeték tárgya valamilyen vagyoni értékű jognak (pl. haszonélvezeti jognak) ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.

Az élettársnak történő ajándékozás

Az élettársnak történő ajándékozás tehát főszabály szerint ajándékozási illetékfizetési kötelezettséget von maga után. Kivétel ez alól, hogyha olyan ingóságot ajándékozunk, amelynek forgalmi értéke nem haladja meg a fent említett, 150 000 forintos értékhatárt.

Az ajándékozást ilyen esetben a megajándékozott félnek 30 napon belül kell bejelentenie az állami adóhatósághoz.

A házastársnak történő ajándékozás

Házastársak esetében kiegészítő szabályokat is figyelembe kell vennünk ajándékozás esetén. Esetükben a szokásosnál nagyobb mértékű ingóságok, illetve ingatlanok ajándékozásakor főszabály szerint a házastársaknak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalniuk a szerződést.

Azt, hogy mi minősül szokásos mértékű ajándéknak, jogszabályaink nem rendezik. A bírósági gyakorlat azonban például egy gépkocsi ajándékozását már nem tekinti szokásos mértékű ajándéknak.

Tehát, ha a feleség egy új autót kap a férjétől, az már a szokásosnál nagyobb mértékű ajándékként értelmezhető, és a fentiek szerinti okiratba kell foglalni, de illetéket nem kell fizetni utána.

Ingatlan ajándékozása

Amennyiben ingatlan tulajdonjogát szeretnének valakinek ajándékozni, úgy mindenképpen szükség van arra, hogy az ajándékozási szerződést ügyvéd vagy közjegyző készítse el.

Az ingatlan-nyilvántartásban ugyanis csak olyan szerződés alapján vezetik át a tulajdonjog változást, amely ügyvéd által ellenjegyzett, avagy amelyet közjegyző készített.

Az ajándékozási illetékkel kapcsolatosan azonban a fenti szabályok érvényesek: házastársak és egyenesági rokonok között illetékmentes, minden más esetben illetékköteles az ajándékozás.

Jó ötlet kiskorú gyermeknek ajándékozni?

Alapvetően semmi nem gátolja meg azt, hogy kiskorú gyermek részére ajándékozzanak akár nagy értékű ingóságot, vagy éppen ingatlant. Probléma ezzel kapcsolatosan akkor merülhet fel, hogyha az adott vagyontárgyat vagy ingatlant értékesíteni kívánják a szülők.

Forrás: shutterstock

Ehhez ugyanis már a gyámhatóság hozzájárulása is szükséges. Ezen túlmenően pedig a kapott vételárat sem használhatják fel a szülők saját céljaikra.

Kiskorú gyermek csak szokásos mértékű ajándékot adhat saját szülei, családtagjai számára. Az illeték megfizetésével összefüggésben azonban itt is a fenti szabályok irányadóak.

És mégis mennyi az ajándékozási illeték összege?

Az ajándékozási illeték általános mértéke – ha törvény másként nem rendelkezik – a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.

A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az ajándékozási illeték mértéke 9%.

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese.

A tiszta érték kiszámításánál a megszerzett vagyon forgalmi értékéből le kell vonni az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének egy-egy megajándékozottra eső részét.

https://das.hu/