A munkavállalói felmondás a jogszabályok alapján a világ egyik legegyszerűbb dolgának tűnhet, azonban a valóságban rendkívül sok buktatója van. Nem mindenki szeret egyértelmű kérdések miatt telefonálni, azonban sok esetben megelőzik bajt azzal, ha időben kérdeznek. A D.A.S. JogSzerviz szakértője ad jó tanácsokat.

Mit írjak bele? Az örök kérdés, hogy mit kell a felmondásba beleírni – hangsúlyozta dr. Sáfrány Írisz. A rendes munkavállalói felmondásnak viszonylag kevés kötelező tartalmi eleme van.

Először is azt kell megjelölni, hogy a felmondást ki, kivel közli. Ehhez fel kell tüntetni a munkavállaló és a munkáltató adatait. Ezt követően az iratból világosan ki kell tűnnie, hogy az irat a munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetését célozza. Ezt követően már csak keltezés és aláírás szükséges.

Tehát az alábbi mondat egy tökéletes rendes felmondásnak minősül:

„Alulírott Kovács Béla, az XY Kft-vel fennálló munkaviszonyomat, a mai nappal rendes felmondással megszüntetem. 2022.07.21. Kovács Béla"

Széles körben elterjedt tévedés, hogy a munkavállalónak indokolnia kell a felmondását. Ez alapesetben nem így van.

A munkavállalónak csak akkor kell indokolnia a felmondását, ha a munkaviszony határozott időre jött létre, ha azonnali hatályú felmondással akarja megszüntetni a munkaviszonyát vagy a felmondását azért közli, mert a munkáltatói jogutódlás következtében a munkakörülmények megváltozása miatt a munkaviszony fenntartása lehetetlen.

Azonnali hatályú felmondás esetén tehát indokolni kell. A felmondás indoka az lehet, ha a munkáltató a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Határozott idejű munkaviszony megszüntetésének az indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi, vagy a körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Amennyiben a munkáltató személyében jogutódlás történt, a munkavállaló akkor mondhat fel emiatt az új főnökségnél, ha a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a munkavállalóra irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása lehetetlenné válik, vagy aránytalan sérelemmel járna a munkavállaló részére.

Ha a munkavállaló nem a megfelelő módon indokolja a fenti három esetben történő felmondását, az súlyos következményekkel járhat, adott esetben a felmondás jogellenes lehet.

A rendes felmondás sohase lehet jogellenes. A rendes felmondást erre tekintettel a munkáltató nem tudja bíróság előtt megtámadni.

Mivel a munkaszerződés is írásban kell, hogy létrejöjjön, ezért módosítani és megszüntetni is csak írásban lehet. Az írásbeli szerződéseket szóban nem lehet felmondani. Ezen túlmenően nemcsak azért kell valamit írásban közölni, mert a jogszabály ezt írja elő – bár ez sem utolsó indok – hanem azért is mert utóbb csak az írásban beadott felmondás közlése bizonyítható.

A szó elszáll, az írás megmarad - tartja a mondás- ami szerződések felmondására duplán igaz. Akinek nem érdeke, hogy a szerződés fel legyen mondva az sok esetben nem emlékszik arra, hogy mi hangzott el szóban, ezt pedig célszerű egy kis előrelátással elkerülni.

A felmondás átadásának két módja preferálandó. A személyes munkaviszony megszüntetés. Ez talán a legjobb. A felmondásunkat szépen kinyomtatjuk két példányban, bemegyünk az illetékes személyhez, egyet átadunk, egyet pedig kérünk aláírni és lepecsételni a munkáltató részéről, ez marad nálunk. A felmondás ezen formája talán a legkevésbé támadható.

Az e-mail-en történő munkaviszony megszüntetés. Szintén kedvelt forma, ebben az esetben a cég által használt e-mail címre küldeni a felmondást.

Régen sokaknak azt tanácsolták, hogy a felmondásukat tértivevényes levélben adják fel a munkáltatónak, mivel a visszaküldött tértivevényen látni, hogy azt mikor vette át a munkáltató.

Ám ennek az ideje már lejárt. Kiváltképpen azért, mert egy feladott levélből, hiába lehet igazolni, hogy azt a másik fél mikor vette át, nem állapítható meg, hogy mi volt a boríték tartalma. Ennyi erővel egy üres lapot is tartalmazhatott. Ezt pedig utóbb senki nem tudja bizonyítani.

Sokan jelzik, hogy amikor megpróbálták személyesen átadni a felmondásukat, akkor a munkáltató nem volt hajlandó a másik példányt aláírva visszaadni. Ebben az esetben mindig erősítsük meg e-mail útján, hogy „a mai napin átadott felmondásomra tekintettel, holnaptól a felmondási időmet töltöm." Csak hogy nehogy utólag letagadásra kerüljön a felmondás átadása.

Forrás: Thinkstock

Többen jelezték a D.A.S. JogSzerviz szakértőinek, hogy a felmondásuk közlését követően a munkáltató azt reagálta rá, hogy nem fogadja el. A munkavállaló felmondását a munkáltatónak nem kell elfogadnia, az a közléssel hatályos lesz.

Persze a munkaszerződésben ki lehet kötni, hogy milyen módon lehet megszüntetni a munkaviszonyt (pl.: meghatároznak egy e-mail címet amire küldeni kell), a feltétel azonban nem korlátozhatja a munkavállalónak a felmondáshoz való jogát és nem gördíthet indokolatlan akadályokat a munkavállaló felmondása elé.

Most úgy tűnhet, mintha a legrosszabbat feltételeznénk a munkáltatókról, ez viszont csak elővigyázatosság. Senki nem akarja a felmondási idejét adott esetben kétszer letölteni, csak azért, mert a felmondás közlését utóbb nem tudja igazolni.

https://das.hu/