Az Eötvös Károly Intézet hétfőig még nem kapott választ az Európai Unió Kommunikációs Közalapítványtól (EUKK) arra a még januárban írt levelére, melyben azt kérdezték: "Mi a jogalapja a több millió magyar állampolgár személyes adatai kezelésének?".

Az intézet azt sérelmezi, hogy bár a törvényben előírt 15 napos határidő kétszer is eltelt, mégsem kaptak választ kérdéseikre.

Az EUKK-ot a kormány 2002 őszén, független szervezetként, azzal a céllal hozta létre, hogy irányítsa a magyar társadalom uniós kommunikációs stratégiáját. A közalapítvány a napokban levélben fordult a magyar családokhoz, melyben Magyarország uniós csatlakozásának fontosabb érveit fogalmazták meg.

A januárban megalakult Eötvös Károly Intézet elnöke, Majtényi László, volt adatvédelmi biztos január 21-én Palánkai Tibornak, a közalapítvány elnökének címzett levelében további tíz kérdést is megfogalmazott.

Így többek között azt szerette volna megtudni: ha nem az EUKK kezeli az állampolgárok személyes adatait, hanem a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatala (KÖANYV), akkor megvizsgálta-e a közalapítvány az általa megbízott hivatal adatkezelésének jogszerűségét?

A volt adatvédelmi biztos arra is választ kért: tett-e fel kérdéseket mindezzel kapcsolatban a közalapítvány a Belügyminisztérium, illetve a kormányzat jogi szakértőinek, s ha igen, milyen tájékoztatást kapott és kitől?

Majtényi László tudni szeretné azt is: kiterjedt-e ez a vizsgálat arra, vajon nem tekinthető-e maga a közalapítvány is adatkezelőnek, tekintettel arra, hogy az adatkezelés célját meghatározza? A közalapítvány elnöke választ vár arra is, hogy a címzettek "leválogatása" az azonos lakcímen lakó családtagok közül, milyen elvek, sorrendiség szerint történik.

Tudni szeretné továbbá azt is: tudomása volt-e az EUKK-nak arról, hogy a KÖANYV korábbi, politikai marketing jellegű adatkezeléseinek jogellenességét adatvédelmi biztosi állásfoglalások és bírói ítéletek is megállapították?