Nyíri Kristóf

Vágólapra másolva!
Enciklopédikus tudás a 21. században
Vágólapra másolva!

Minden kor emberét jellemzi a vágy, hogy a világot valamiféle teljes és egységes képben lássa. Ám csak a könyvnyomtatás teremtette meg annak elvi lehetőségét, hogy egyáltalán létrejöhessen az ismeretek egységes fogalmi kerete, a tudás összefüggő világa. Ez a világ a 16. és 17. században, egyetlen tovatűnő történelmi pillanatig, valós eszmény volt. A nyomtatott anyagok tömegének roppant növekedésével, a tudás fokozódó komplexitásával azonban az egységes tudomány eszménye egyre csak halványult, s a 19. századra éppenséggel elenyészett. Ehhez képest az internet eleve egy új enciklopédizmus gondolatának jegyében áll. Az előadás, a Mindentudás Egyeteme első három szemeszterére is visszatekintve, feltérképezi az interdiszciplinaritás - a résztudományok közötti átjárhatóság, együttműködés és szintézis - új lehetőségeit a hálózott számítógépek korában.

I. Bevezetés
Lehetséges-e enciklopédikus tudás a 21. században? S ha igen, milyen mértékben, milyen módon? Tudásunk java eszközeinkben rejlik, némelyekben ezek közül nagyon sokféle tudás csapódik le. De mondhatjuk-e valóban, hogy korunk eszközei enciklopédikus tudást testesítenek meg?

II. Az enciklopédizmus fogalma
Minden egyes korszakban megpróbálkoztak az akkori tudásanyag összefoglalásával. Az enciklopédiák fénykorában, a középkor derekán még lehetségesnek tűnt a tudás teljes gyűjteményének kialakítása. A felvilágosodás nagy enciklopédiakészítői számára ez a remény azonban már szertefoszlott.

III. Mindentudás egyetlen elmében?
Az utóbbi évtizedekben a tudás és a tudományok fokozódó fragmentálódásával szemben ellentétes folyamat kezdődött meg. Újraegyesítő nagy elméletek születtek, és a résztudományok között interdiszciplináris együttműködések alakultak ki. Ám így is csupán néhány szűk tudományágban szerezhet jártasságot még a legképzettebb szakember is.

IV. Hálózott enciklopédiák
A World Wide Web, a különféle portálok, keresőprogramok óriási tudásanyagban teszik lehetővé a kalandozást. A tudás teljes világa azonban így is bejárhatatlan. A világháló nem világenciklopédia, számos online lexikon található azonban rajta. Hazánkban most indult el a Magyar Virtuális Enciklopédia kifejlesztése.

V. A szó tartalma a kép
Az emberi gondolkodás eredendően nem szónyelvi formában, hanem lelki képek közegében zajlik. A szónyelvi sík a gondolkodásnak csupán elvontabb színtere, nem pedig alapja. A tudományos vizualizáció jelentősége épp az, hogy új gondolatok megértetéséhez olyan eszközöket hív segítségül, amelyek keletkezésükben főszerepet játszottak.

VI. Az elmélet tartalma a gyakorlat
A gyakorlati tudás az elméleti tudás alapja. A természetre vonatkozó tudásunk ma már egyértelműen gyakorlati. Vajon elmondható-e ugyanez a társadalomra s a kultúrára vonatkozó tudásunkról?

VII. Enciklopédikus gyakorlati tudás - új interdiszciplinaritás
Teljes körű elméleti, enciklopédikus tudás korunkban nem létezhet. A tudás világa azonban összefüggő és átjárható. Eszközeinkkel pedig széles körű transzdiszciplináris tudás használata, alkalmazása válik lehetővé.


Tovább