Szuez: London és Párizs "erélyes intézkedéseket" sürget

Vágólapra másolva!
 
Vágólapra másolva!

Szabad Nép:

Az egyiptomi kormány elítéli az angol megtorló lépéseket
- Szíria és Jordánia minden tekintetben támogatja Egyiptomot

A Szuezi-csatorna mentén az élet változatlanul folyik tovább. A hajóforgalom zavartalan. "Az államosítás nem jelentett változást a világ leghíresebb vízi útjának munkájában és működésében" - jelenti a Reuter tudósítója.


A vasárnap megkezdett londoni háromhatalmi tanácskozás küldöttei hosszasan vitatták meg annak az egyiptomi bejelentésnek várható következményeit, hogy a csatornát használó hajók nem fizethetnek angol bankokra kiállított csekkekkel. Nyugati körökben az a vélemény, hogy ez a lépés megtorlás volt azért, hogy mind az angolok, mind a franciák zárolták az egyiptomi követeléseket. A háromhatalmi tanácskozás küldöttei - mint az Associated Press tudósítója megjegyzi - egyetértettek abban, hogy ez az egyiptomi ellenlépés felér a csatorna szabad használatának korlátozásával.


Az államosítás elleni tiltakozás nemcsak a londoni értekezleten kap hangot. Párizsban

Guy Mollet miniszterelnök kijelentette, hogy a francia kormány "elhatározta", hogy energikusan és szigorúan vág vissza, s ennek a visszavágásnak a nyugati szövetségesek közös akciójának formáját kell magára öltenie.

Pearson kanadai külügyminiszter ugyancsak kijelentette: "A kanadai kormány tárgyalásokat kíván folytatni Nagy-Britannia és más nemzetközösségi országok kormányaival, hogy együttesen tiltakozzanak a Szuezi-csatorna államosítása ellen."

Az államosítás után felmerült egy Egyiptom elleni azonnali ejtőernyős támadás lehetősége, de brit és francia kormányok ezt visszautasították. Ellenben a vezérkarok megkezdték a haditerv kidolgozását, mely végleges formában a Muskétás fedőnevet kapta. A terv szerint a tengeri és a légideszantok támadása november 7-én kezdődik Port-Szaid térségében.


Az egyiptomi kormánynak a legutóbbi napokban tett intézkedései azt bizonyítják, hogy - mint ezt az egyiptomi külügyminiszter sajtónyilatkozata is hangoztatta - "fenn akarja tartani a nemzetközi hajózás szabadságát a Szuezi-csatornán."


A külügyminiszter egyúttal leszögezte, hogy a "csatorna államosítása tisztán pénzügyi jellegű,

a részvénytulajdonosok kártérítést kapnak az államosítási törvénynek megfelelően."


A kairói lapokban megjelent az egyiptomi pénzügyminisztérium nyilatkozata, amely határozottan elítéli az angol kormány gazdasági megtorló intézkedéseit. Ezek az intézkedések - hangoztatja a nyilatkozat - megszegik a nemzetközi jogot és azokat a kötelezettségeket, amelyeket az angol kormány a két ország közötti egyezményekben vállalt magára. A nyilatkozat egyúttal hangsúlyozza, hogy


Egyiptom pénzügyi helyzete szilárd. Az egyiptomi gazdasági élet olyan helyzetben van, hogy Egyiptom sikeresen szembeszállhat az angol kormány intézkedéseivel.

Ami a francia kormány döntését illeti, az egyiptomi gazdaságügyi miniszter szerint ez nem jelentős, mivel Egyiptom nem használ francia frankot tranzakcióiban. A miniszter egyúttal megerősítette, hogy nem tiltották be a fontövezetbe irányuló exportot sem.


Mint az AFP jelenti, időközben kinevezték az államosított Szuezi-csatorna Társaság új vezérigazgatóját. Az új vezérigazgató Hilmi Bagat Badaui, a Szuezi-csatorna társaság igazgatótanácsának tagja, aki több ízben miniszter volt a különböző egyiptomi kormányokban. Vasárnap közölték, hogy a Szuezi-csatorna Társaság székhelye Párizs helyett Kairó lesz.


Az arab országokban változatlanul nagy érdeklődéssel foglalkoznak a Szuezi-csatorna államosításával, s annak esetleges következményeivel. Szíriában minisztertanácsot tartottak, amely után a honvédelmi miniszter kijelentette

Szíria megtette a teljes előkészületeket, hogy politikailag, gazdaságilag és katonailag támogassa Egyiptomot.

Hasonló értelemben nyilatkozott Jordánia külügyminisztere is, akinek egy sajtóértekezleten feltették a kérdést: milyen álláspontot foglalna el Jordánia, ha a nyugati hatalmak katonai intézkedéseket foganatosítanának Egyiptom ellen. A külügyminiszter kijelentette:
"Jordánia teljesíteni fogja Egyiptom iránti kötelezettségeit.
Azon döntésnek megfelelően, amelyet Egyiptom hozna, ha valamely más ország támadást intézne ellene."