Az emberek utánozzák egymást. Lemásolják egymás viselkedését, ellesik a mozdulatokat, megpróbálják ugyanazt csinálni, mint a másik. Évezredek óta így van ez.

Az ember a legtöbbet a közvetlen környezetétől tanul. Nincs ez másképp az állatok esetében sem. Az ELTE Etológiai Tanszékének munkatársai kutyákat vizsgálnak, azzal a céllal, hogy az utánzás és a szabálykövetés kialakulását nyomon követhessék. "Arra vagyunk kíváncsiak, hogy azok a kutyák, akik az ember környezetében élnek, hasznosítanak-e szociális információkat" - mondja dr. Miklósi Ádám etológus.

Azt minden kutyatulajdonos tapasztalja, hogy kedvencük eltanul bizonyos magatartásformákat, bizonyos cselekvéseket az embertől, pusztán úgy, hogy megfigyelik: az ember milyen cselekvéseket végez, és ezeknek az akcióknak az eredményét vagy magát az akciót megtanulják végrehajtani.

A "Csináld utánam" kísérletben a kutyáknak egy demonstrátor által előre bemutatott egyszerű feladatot kell felszólításra elvégezniük. Megtanulják, hogy le kell utánozniuk azt a cselekvést, amit a demonstrátor csinál. A sikeres akció után jutalom jár. A következő lépésben - amikor a kutya már megtanult utánozni bizonyos cselekvéseket, olyan akciókat mutatnak be neki, amelyekkel még nem találkozott. A kérdés az, hogy a kutya ilyen új esetekben mit fog csinálni, milyen akciókat vesz át a cselekvésből.

A kísérletek megdöbbentő eredménnyel jártak: a kutyák nem csak lábat emelni, forogni vagy ugrálni tanulnak meg utánzás útján, hanem olyan cselekvéseket is végrehajtanak, amelyeket - kéz hiányában - szinte lehetetlennek tűnik elvégezni, például elforgatták a kulcsot a zárban.

"Nem arról van szó, hogy a kutya szolgai módon elkezdi utánozni az embert, hanem valamilyen módon értelmezi azt, amit az ember csinál, és megpróbálja lefordítani a saját nyelvére, és annak megfelelő akciókat hajt végre" - állítja dr. Miklósi.

Az újonnan látott szituációkban a kutya nem tudja fizikailag ugyanazt csinálni, mint az ember, megpróbálja mégis végrehajtani a cselekvést, és a maga eszközeivel eléri ugyanazt az eredményt, amit bemutattak neki.

Az emberi tanulás is hasonló elemekre épül: nem csupán szolgai módon utánozza a látott cselekedeteket, hanem értelmezi azt, amit a másik ember csinál, és csak azokat az elemeket másolja le, amelyeket értelmesnek tart abban a helyzetben.

Delta

mtv, vasárnap, 12.50