A beperelt darwinizmus

Vágólapra másolva!
Kansas állam iskolaszéke a novemberi választásokon 6:4 arányban megszavazta a helyi iskolák természettudományos tantervének reformját. A döntés értelmében a diákoknak meg kell ismerkedniük a darwini fejlődéstanra vonatkozó kételyekkel. A demokraták szerint ez az eddigi legnagyobb kihívás az evolúciós elmélettel szemben. Az evolúciós elmélet és az "intelligent design" ("értelmes tervezés") hívei hosszú idő óta harcolnak egymással az Egyesült Államokban.
Vágólapra másolva!

Az "intelligent design" elméletével Phillip E. Johnson 1993-as Darwin on Trial (Darwin perbe fogva) című könyve ismertette meg a világot. Azt vallják, léteznie kellett egy magasabb rendű lénynek, egy intelligens tervezőnek és alkotónak, aki létrehozta az életet. Az "intelligent design" kifejezést Dean H. Kenyon alkotta meg 1989-es Of Pandas and People (Pandákról és emberekről) című, kreacionista tanokat hirdető művében. (A kreacionizmus olyan keresztény nézetrendszer, amelynek hívei szó szerint értelmezik a Bibliát.) Kenyon 1987-ben hivatalos nyilatkozatot tett a kreacionizmus mellett a Legfelsőbb Bíróságon, amely ekkor vizsgálta egy Louisiana államban hozott törvény alkotmányosságát. E törvény szerint a louisianai iskolákban az evolúciós elmélet mellett, azzal azonos óraszámban a teremtéselméletet is tanítani kell. A Legfelsőbb Bíróság végül alkotmányellenesnek ítélte a törvényt, mivel nem felelt meg az egyház és állam szétválasztásáról szóló követelménynek.

Bush elnök augusztusban jelentette be, támogatja azt az elképzelést, miszerint a fejlődéstan mellett "intelligent design"-t is tanítani kell az iskolákban, hogy a diákokat megismertessék a "különféle tudományos nézetekkel." "Ez már tényleg az őrület határait súrolja" - írta ekkor a Washington Post egyik újságírója. "Az intelligent design nem tudományos elmélet, hanem tudománynak álcázott kreacionizmus."

Az elmúlt években Kansas mellett négy másik államban is elhatározták, kritikus elemzésnek vetik alá a darwini elméletet, és az osztálytermekben vitát indítanak egyes tételeiről. Eldöntötték, a tudomány fogalmát is újra definiálják, hogy ne korlátozódjék természettudományos magyarázatokra. A pennsylvaniai Doverben a helyi választások keretében a kansasival ellenkező döntés született november 8-án. Itt az iskolaszék 2004 októberében megszavazta, hogy az elsős gimnazistáknak az iskolaév kezdetén olvassanak fel egy nyilatkozatot, miszerint a darwini fejlődéstan-elméletben "hézagok" vannak, az "intelligent design" alternatívát kínál az élet keletkezésének magyarázatára és a diákok minderről többet megtudhatnak, ha elolvassák Percival Davis és Dean H. Kenyon fent említett művét. Válaszul 11 doveri szülő perbe fogta az iskolaszéket. Mások azért fordultak bírósághoz, mert a doveri iskolaszék kötelezővé akarta tenni az "intelligent design" oktatását az iskolákban.

Forrás: [origo]A perek kapcsán az amerikai sajtó gyakran idézi az első hasonló ügyet 1925-ből, amely azóta a Scopes-féle majomper címen vált ismertté. Tennessee állam Legfelsőbb Bírósága elítélte John T. Scopes biológiatanárt egy szintén 1925-ben hozott törvény alapján, amely szerint tilos olyan elméletet tanítani Tennessee iskoláiban, amely tagadja az isteni teremtés történetét, és azt állítja, hogy az ember a majomtól származik. A törvényt az evolúciós elmélet terjesztésének tilalmaként értelmezték. A 24 éves Scopes, aki a darwini tanokról beszélt diákjainak, bűnösnek találtatott.

Noha 80 év eltelt a Scopes-per óta, az amerikaiak dilemmája nem oldódott meg, nem tudják eldönteni, helyes-e, hogy a közoktatási intézményekben az evolúciós elméletet tanulják a diákok, a kreacionizmusról viszont csak a hittanórákon hallanak. A Gallup közvéleménykutató cég felmérése azt mutatja, az amerikaiak többsége azt szeretné, ha a vallásnak a mostaninál nagyobb hatása lenne a köz-életre. Mintavételük alapján az amerikaiak 49 százaléka úgy érzi, a vallás veszít a társadalomra gyakorolt hatásából, 61 százaléka pedig úgy gondolja, a vallás választ ad a világ problémáira. Egy másik, 2004-es Gallup-felmérés alapján az amerikaiak 45 százaléka úgy gondolja, Isten az embereket jelen formájukban alkotta meg - nem régebben, mint kb. 10 000 éve.

Az evolúció hívei számára mindez félelmetes perspektíva. Ahogy a Washington Post újságírója fogalmazta: "Természettudomány címén azt tanítani az amerikai gyerekeknek, hogy az "intelligent design" eszközeivel szintén magyarázatot nyerhetnek arról, hogyan lettek a madarak madarak, az emberek emberek, semmi mást nem fog eredményezni, csak azt, hogy az amerikai gyerekek butábbak lesznek a társaiknál."

Szalai Anna (New York)
Forrás: Medical Tribune, III. évf. 24. szám (a kiadó engedélyével)

Ön támogatná, hogy az evolúcióelmélet mellett a kreacionizmust is tanítsák az iskolákban?

Igen.

108301outform.html400350

Nem.

108302outform.html400350

Nem tudom.

108303outform.html400350

A szavazás állása