Nem mehettek addig férjhez, amíg meg nem öltek egy férfit

amazon
A híres ókori történetíró, Hérodotosz szerint az amazonok ügyesen bántak az íjjal és kiváló dárdavetők voltak
Vágólapra másolva!
Rejtélyes és különleges legendás nők, akik bátran, félelem nélkül mentek csatába. Nem ismerték a hagyományos házimunkát, és szívesebben töltötték az idejüket lóháton, mint a konyhában serénykedve. De létezett-e valaha a képregényekből és filmekből jól ismert Wonder Woman, az amazonok hercegnője?
Vágólapra másolva!

Az istenektől kapott ajándéknak köszönhette erejét a „csodanő"

A harcos amazonok, a legendák világában már-már isteni képességekkel felruházott nők régóta foglalkoztatják a fantázia világát kedvelőket. Talán épp ezért született meg 1941-ben Wonder Woman, azaz a csodanő karaktere egy híressé vált képregényben.

A Wonder Woman, azaz a csodanő képregény és filmbéli alakját az amazonok legendája ihlette meg Forrás: Mulderville

Alkotója William Moulton Marston amerikai író és pszichológus, aki köztudottan rajongott az ókori görög mitológiáért,

és történeteiben gyakran ötvözte Pandóra és Odüsszeusz mítoszát, Atalanté rejtélyét, de ugyancsak szívesen kutatta a görög hitregékben és történetírásban is felbukkanó amazonok világát.

William Moulton Marston amerikai írót és pszichológust különösen vonzotta az ógörög történelem és mitológia Forrás: Famous People

Az amazonok a képzeletbeli történetben egy távoli, titkos szigeten, Themyscirán élnek. A főhős, Diana, a királynő gyermeke, akit az istenek emberfeletti erővel ruháztak fel.

Emberfeletti harcosokként regéltek róluk

A férfi módra harcoló nők ősi lakhelye a hagyomány szerint a kis-ázsiai Pontosz tartomány volt, de kalandozásaik során bejárták csaknem az egész ókori világot.

Az olümposzi főisten, Zeusz a görög mitológia egyik kulcsfigurája Forrás: YouTube

Két istenséget tiszteltek és bálványoztak: Artemiszt (Zeusz és Létó gyermekét, Apollón ikertestvérét), illetve a háború istenségét, Árészt (Zeusz és Héra gyermekét).

Marston képregényhőse nagymértékben épít az amazonok mítoszaira,

akiknek titokzatos és ijesztő történeteit előszeretettel emlegették a homéroszi idők görög költői.

Marston képregényhőse nagymértékben épít az amazonok mítoszaira Forrás: Scoopnest

A Kr. e. 8. században egyenesen emberfeletti, tapasztalt harcosokként regéltek az amazonokról.

Olyan, szinte legyőzhetetlen nőkként emlegették őket, akiknek kitartása, fizikai ereje és bátorsága megegyezik a férfiakéval.

Amazon ábrázolása egy ókori görög kerámián Forrás: Mississippi Egyetem

Nem véletlen, hogy az amazonok megjelennek Héraklész, a görög mondavilág egyik legismertebb alakja, illetve az ókori görögök egyik legnagyobb hőse, Thészeusz kalandjai során is.

Igen távol áll tőlük a „hagyományos" női munka

Hérodotosz, a Kr. e. 5. században alkotott görög történetíró az amazonok törzséről részletesen tudósít írásaiban. Bár ezek valóságtartalma természetesen nem bizonyított, mégis érzékletes és lenyűgöző leírást ad a férfias nők világáról.

Hérodotosz görög történetíró domborművű portréja Forrás: Wikimedia France/Marie-Lan Nguyen

Beszámolójában minden alkalommal lovas népként említi meg az amazonokat,

akik az ókori történetíró szerint ügyesen bántak az íjjal és kiváló dárdavetők voltak, miközben igen távol álltak a hagyományos értelemben vett női munkától.

A híres ókori történetíró, Hérodotosz szerint az amazonok ügyesen bántak az íjjal és kiváló dárdavetők voltak Forrás: Library of my Life

Hérodotosz szerint az amazonok harcias törzse Szkítiából származik, amely egykor valahol a mai Ukrajna, Dél-Oroszország és Nyugat-Kazahsztán területén feküdt. Ez a régió persze eléggé távol esik az ókori görögök városállamaitól,

de jól szimbolizálja e nők vad, gyakran fenyegető és félelmetes, egzotikus, valamint megismerhetetlen mivoltát.

Csatázó amazonok Forrás: Ancient Origins

Hérodotosz bizonyossággal állította, hogy az amazonok furcsa házassági szokásokat vettek fel: egy fiatal nő ugyanis addig nem mehetett férjhez, amíg meg nem ölt egy férfit a csatában.

Csak a leánygyermekeket nevelték fel

A hellenista korban élt Sztrabón görög földrajztudós papírra vetette, hogy az amazonok egy sajátos módszerrel érzéketlenné tették a jobb mellüket azért, hogy jobban tudják használni az íjaikat, illetve, hogy a lándzsával pontosabban célozzanak.

Bajvívást gyakorló amazonok egy Kr. e. 5. századból való görög vázán Forrás: Princeton University

Azt is leírta, hogy jobban szerettek a férfiaktól távol élni, rengeteget kalandoztak a szomszédos területeken, és csak a lánygyermekeiket nevelték fel.

Az első századi híres görög földrajztudós, Sztrabón rézmetszésű portréja Forrás: Courtesy of Smithsonian Libraries, Washington, D.C./Smithsonian Libraries

Ám Sztrabón elismerte azt is, hogy ezeket a „tényeket" talán a fantázia szülte,

miközben beszámolója rámutat azokra a görög félelmekre és aggodalmakra, amelyek körüllengték a misztikus amazonokat. Úgy tűnik, egyfajta mumusként tekintettek rájuk.

Meglepő a hasonlóság a szkíták és az amazonok közt

Marster rajongása a görög mitológia iránt megmutatkozik a csodanőről szőtt történetében is. Az ebben szereplő Hippolyte királynő az amazonok autentikus, ám mitikus vezetőjére utal, míg leánya, Diana, a „Wonder Woman", vagyis a csodanő magát Artemiszt, a Hold és a vadászat szűz istennőjét testesíti meg, aki segít a szülésnél, védelmezi a nőket és a gyermekeket.

Artemisz, a görög mitológiában a Hold és a vadászat istennője volt Forrás: YouTube

A hercegnő születési helye a történetben Themiscyra szigete,

amit Hérodotosz és Sztrabón is az amazonok lakhelyeként jelölt meg.

„Döntő bizonyítékok támasztják alá, hogy a görög amazonokról kialakult kép részben a történelmi tényekből ered" – mondja Adrienne Mayor történész és néprajzkutató.

A "csodanő" harc közben Forrás: Comic Vine

A szakember az amazonok legendájának legvalószínűbb forrásaiként a szkítákat említi meg.

Ezek a nomád népek eredetileg Irán területén éltek, majd innen vándoroltak át Oroszország déli részére és Ukrajnába a Kr. e. 8. század körül.

A Kul Oba szktía halomsírban talált íjat feszítő harcosokat ábrázoló elektrum edény, a Kr. e. 4. századból Forrás: Wikimedia Commons

A szkíta nők híresek voltak kitűnő lovas, illetve vadászati képességeikről, valamint a hadviselésben való jártasságukról.

A szkíták iráni eredetű népcsoport voltak Forrás: Kosmos

Eurázsia sztyeppéin a régészek a közelmúltban szkíta kurgánokat (a sztyeppei, különösen az indoiráni népek temetkezési helyei) tártak fel,

amelyek csatában elhunyt szkíta nők csontvázait rejtették,

valamint fegyverek, vadászfelszerelések és eszközök különös gyűjteményét.

A szkíta nők valóban amazonok módjára harcoltak

A szkíta nők azonban több ponton mégsem mutatnak hasonlóságot a mitikus amazonok törzsével. Nem éltek például kizárólag nőkből álló közösségben, és nem tették érzéketlenné mellüket sem azért, hogy könnyebben harcolhassanak.

A szkíta nők a férfiakkal egyenrangú harcosok voltak Forrás: Pinterest

Több ezer évvel ezelőtti, bizonyított létezésük azonban nem csupán inspirációt nyújt egy-egy történethez,

hanem alátámasztja azt az elképzelést is, hogy a szkíta nők mindig is képesek voltak tanúbizonyságot adni a férfiakhoz hasonló harci képességeikről, és az egykori csaták teljes értékű résztvevői lehettek.

Szkíta női harcosok Forrás: Ancient Origins

Marston történetében nemcsak az amazonok, hanem a görög mitológia számos más vonatkozása is megjelenik:

a fantasyban a világháborús repülőgép lezuhanása például az ókori görög hős, Odüsszeusz utazásait tükrözi, akit szintén gyönyörű nők mentettek meg, amikor a trójai háborúból hazatérve egy ismeretlen szigeten kötött ki.

Amazon Forrás: Ancient Origins

Az amazon hősnő, Diana azonban beleszeret a repülőgép kapitányába, Steve Trevorba és így a történet amazonjai esélyt kapnak arra, hogy belépjenek az emberek világába.

Ez a történeti szál a görög mitológia alakjához, Atalantéhoz kapcsolódhat,

aki Dianához hasonlóan sokkal erősebb és gyorsabb volt nőtársainál.

A feminizmus szimbólumaivá váltak

Adrienne Mayor történész szerint az amazonok ma leginkább a feminista gondolkodást testesítik meg. A szakember egy New York-i interjúban

a szkítákat szinte az amazonokkal egyenértékűként említette, mint az „erős és szabad nők" társadalmát.

Adrienne Mayor történész szerint az amazonok ma leginkább a feminista gondolkodást testesítik meg Forrás: NORTHFOTO/The Mega Agency/Snorlax / Mega

Nem véletlen, hogy a képregényhős Wonder Womant feminista ikonként is szokták emlegetni.

A képregényhős Wonder Woman így vált feminista ikonná Forrás: Pinterest

Az is tény, hogy az amazonokról szóló egzotikus történetek valahogy mégis fennmaradtak az ókortól egészen napjainkig.

Utalásokat találhatunk velük kapcsolatban az ősi nomád kultúrákban, de a dohányzásban és kannabisz használatában, továbbá a tetoválások történetében és az alkoholfogyasztásban is.

Amazon Forrás: Screen Rant

A részleteket az ókori forrásokból és a modernkori, régészeti ásatások eredményeiből próbálják meg összerakni a történészek. Az a feladatuk, hogy a valóságot elkülönítsék a fikciótól, ez azonban korántsem egyszerű.