Amikor a híd túl messze volt: 75 éve volt történelem legmerészebb ejtőernyős hadművelete

Market Garden
Urguhart tábornok többnyire egységei sikeresen landoltak
Vágólapra másolva!
Hetvenöt éve, 1944. szeptember 17-én vette kezdetét a világtörténelem máig legnagyobb és legvakmerőbb légideszant akciója, a Market Garden hadművelet. Az angolszász szövetségesek három légi szállítású hadosztály és egy harckocsi-hadtest kombinált bevetésével akarták rajtaütésszerűen elfoglalni a Rajnán átívelő nagy hollandiai közúti hidakat, hogy ezek birtokában áttörjenek a közeli Ruhr-vidékre. Ha Montgomery tábornagy terve beválik, és a német hadiipar számára nélkülözhetetlen iparvidéket elfoglalják, ezzel a vakmerő akcióval halálos mattot adhattak volna a Harmadik Birodalomnak, és 1944 karácsonyán talán már otthon lehettek volna a katonák. Nem így lett: erről szólt Richard Attenborough világhírű filmje, A híd túl messze van is.
Vágólapra másolva!

1944. szeptember 17-én vasárnap kora délelőtt a távoli mennydörgés hangjára emlékeztető,és egyre jobban erősödő morajlásra figyeltek fel a közép-angliai kisvárosok otthonaikban pihenő, vagy éppen vasárnapi misére készülő lakói. A hangviharrá növekvő zúgás elnyomta a templomokból kiáradó orgonahangot, az üzletek portáljai és a házak ablaküvegei pedig remegni kezdtek.

A templomokból kiszűrődő orgonahangot elnyomta a légi armada gépeinek dübörgése Forrás: WW2

Az utcára kirohanó lakókat hihetetlen látvány fogadta: az égboltot látóhatártól látóhatárig betöltötte a kora őszi napfényben csillogó repülőgépek százaiból álló hatalmas légi armada látványa. Az eget fürkésző megdöbbent emberek ekkor még aligha sejthették, hogy a második világháború legnagyobb légi deszant-hadművelete nyitányának váltak a szemtanúivá.

"Kérjenek mielőbbi fegyverszünetet a berlini idióták!"

Miután az angolszász szövetséges haderő 1944. július végén a németek szívós védekezése ellenére sikeresen kitört a normandiai hídfőből, úgy tűnt, nincs erő, amely megállíthatná előretörésüket.

Augusztus 25-én felszabadult Párizs, és szeptember elsején a szövetségesek kezére került a stratégiai fontosságú északi-tengeri kikötőváros, Antwerpen is. Az angol-amerikai csapatok szeptember elején betörtek Belgiumba valamint Hollandiába.

Eisenhower tábornok, a szövetséges haderő főparancsnoka, amerikai deszantos katonák között Forrás: Wikimedia Commons

A sorozatos győzelmek hatására Dwight D. Eisenhower tábornok főhadiszállásán eufórikus hangulat uralkodott el, mivel reális lehetőségnek látszott, hogy az angol-amerikai magasabb egységek heteken belül felvonuljanak a német birodalmi határra.

Von Zangen vezérezredes alaposan megtépázott 15. német hadserege demoralizált, vert hadként vonult vissza Hollandia belsejébe,

a nyugati német haderő főparancsnokságát pedig súlyos vezetési krízis sújtotta. Claus von Stauffenberg gróf július 20-i, Adolf Hitler ellen elkövetett sikertelen merényletkísérlete után nagy tisztogatási hullám kezdődött a német tábornoki karban.

Adolf Hitler tábornokai társaságában. A július 20-i merényletkísérlet után számos magas beosztású tábornok vált kegyvesztetté Forrás: Bundesarchiv/O.Ang.

A bosszúszomjas Führer leváltotta Von Kluge vezértábornagyot, a nyugati front főparancsnokát, de Hitler beteges gyanakvása Erwin Rommel marsallt, a Wehrmacht leghíresebb tábornokát sem kímélte meg.

Rommel vezértábornagy és Hitler Forrás: Buindesarchiv

A nyugaton kialakult összeomlás közeli helyzet kezelése azonban nem tűrt halasztást, mert a Vörös Hadsereg 1944. június 22-én elindított hatalmas erejű offenzívája, a Bagratyion-hadművelet nyomán végzetesen megroppant a keleti front is.

Hitler ezért kénytelen volt lenyelni a békát,

és visszahívni a nem sokkal korábban „kimerültség és ideggyengeség" címén menesztett egyik legkiválóbb parancsnokát, Gerd von Rundstedt vezértábornagyot.

A Bagratyion-hadművelet súlyos csapást mért a németekre a keleti fronton Forrás: War History

A 62 éves mogorva porosz arisztokrata marsall nem volt túl nagy véleménnyel Hitlerről,

„minden idők legnagyobb hadvezéréről" - ahogyan a goebbelsi propaganda ajnározta a Führert –, akit bizalmas körben egyszerűen csak „hülye cseh káplárként" emlegetett.

Gerd von Rundstedt vezértábornagy, 1944-ben Forrás: Bundesarchiv/O.Ang.

A nyugati hadseregcsoport élére visszahelyezett Von Rundstedt amikor megérkezett a főhadiszállására, és az egyik törzstisztje megkérdezte, hogy mit kellene tenni a válságos helyzet felszámolására, szárazon csak ennyit felelt: „Kérjenek mielőbbi fegyverszünetet a berlini idióták!"

Primadonna-tábornokok keserítik meg a főparancsnok életét

De az angolszász erők párizsi főhadiszállásán uralkodó jókedv sem feledtethetett el számos komoly problémát Eisenhower tábornokkal, a szövetséges csapatok főparancsnokával.

A vártnál sokkal gyorsabb előretörés miatt rendkívül megnyúltak az utánpótlási vonalak, az antwerpeni kikötőt pedig a németek olyan alaposan tönkretették, hogy azt még hónapokig nem lehetett használatba venni.

Dwight D. Eisenhower tábornok az angol-amerikai szövetséges haderő főparancsnoka Forrás: Wikimedia Commons

A kompromisszumokra törekvő amerikai főparancsnok életét az egymást szívből utáló két „primadonna-tábornoka", Bernard Law Montgomery brit marsall,

valamint a nyers szókimondásáról és extrovertált természetérő hírhedt George Patton tábornok is megkeserítette.

Az óvatos Eisenhower a két izgága parancsnokától eltérően inkább lassabb ütemben és módszeresen, az egész arcvonal szélességére kiterjesztve akarta folytatni az előretörést, mindenféle egyéni „kalandor" akció mellőzésével.

Az extrovertált és öntörvényű amerikai tábornok, George Patton kiváló hadvezér volt Forrás: U.S. Army Archive Photo

A kopott és bőszárú kordbársony nadrágjáról, elnyűtt pulóvereiről, valamint jelvényekkel teleaggatott elmaradhatatlan fekete barettjéről ismert Montgomery tábornagy, „El Alamein oroszlánja", amerikai riválisához, Patton tábornokhoz hasonlóan nem volt erős csapatjátékosnak mondható.

Az excentrikus „Monty"- ahogy tábornoktársai becézték - mindennél jobban szomjazta az egyéni sikert. A nyugati fronton az 1944. augusztus végére kialakult helyzetből arra a következtetésre jutott,

hogy soha többé nem lesz ennyire kedvező alkalom

egy vakmerő, Németország szívéig hatoló rajtaütésszerű hadművelet végrehajtására, amit természetesen saját maga szeretett volna levezényelni.

Montgomery tábornagy valósággal szomjazta a személyes sikert Forrás: WW2

Montgomeryt rendkívül felbosszantotta Eisenhower túl lassú, és a tábornagy szerint feleslegesen óvatos hadvezetési stílusa. Ezért elhatározta, hogy jobb belátásra bírja parancsnokát, és megnyeri egy általa sebtében kigondolt igen vakmerő vállalkozáshoz. Ahogyan Eisenhower a háborús emlékirataiban feljegyezte,

Montgomery úgy tört be hozzá „ mint Jézus a templomba, hogy kikergesse a kufárokat".

Eisenhower és Montgomery tábornagy Forrás: WW II Pictures

Amikor a brit marsall mondandója bevezetéseként szemrehányó hangnemben elkezdte kritizálni Eisenhower hadvezetési koncepcióját, a főparancsnok gyorsan leintette.

A brit tábornagy Eisenhower megjegyzésétől hirtelen lehiggadt. „Igaza van uram, elnézést!- exkuzálta magát Montgomery a főparancsnok előtt, hogy már nyugodtabb hangnemben előadhassa vakmerő haditervét.

Mindössze két hét állt rendelkezésre a Veteményeskert bevetésére

Montgomery a német hadseregben eluralkodott átmeneti káosz szülte lehetőséget felismerve, egy minden addiginál nagyobb, rendkívül vakmerő szárazföldi és légi hadművelettel, a Rajna hollandiai szakaszán átívelő nagy közúti hidakat akarta rajtaütésszerűen megszerezni a szövetségesek számára.

A hadművelet csak akkor járhatott volna sikerrel, ha az összes Rajna-hidat elfoglalják Forrás: WW2 Database

A brit tábornagy elképzelése szerint, a hadművelet első szakaszában

három légi úton szállított hadosztályt dobnak le mélyen a német vonalak mögött,

amelyek elfoglalják Eindhoven, Nijmegen és Arnhem nagy közúti hídjait.

Montgomery fejében fogant meg a nagyszabású Market Garden terve Forrás: WW2 in Color

Az átkelők birtokba vétele után, a belga–holland határon várakozó páncélos haderő „átrobog" a hidakon,

és meg sem áll a védtelenül nyitva álló Ruhr-vidékig.

Montgomery elképzelése szerint a Wehrmachtot ellátó ipari körzet elfoglalása olyan súlyos csapás lenne a Harmadik Birodalom számára, hogy ettől a náci Németország napokon belül összeomlana.

Csak alig két hét maradt a grandiózus, kombinált légi-szárazföldi hadművelet megszervezésére Forrás: NATIONAL BEVRIJDINGS MUSEUM

Eisenhower rövid töprengés után – Patton dühöngése és saját vezérkarának aggályai ellenére – végül zöld utat adott Montgomery vakmerő elképzelésének.

Így született meg a Market Garden (Veteményeskert) fedőnevű hadművelet, a történelem legnagyobb légi deszantos bevetésének terve.

Csak egyetlen komoly gond akadt: a rendkívül ígéretesnek tűnő haditerv előkészítésére mindössze két hét állt rendelkezésre.

Harcedzett SS-ek pihentek az erdőben

Miközben Montgomery és vezérkara lázas sietséggel hozzákezdett a grandiózus hadművelet előkészítéséhez, Von Rundstedt is nekilátott a szétzilált nyugati német hadseregcsoport újjászervezéséhez.

Von Rundstedt (a képen középen) is hozzákezdett a szétzilálódott nyugati arcvonal helyre állításához Forrás: Bundesarchiv

Ennek során a számos ütközetben magát többszörösen is kitüntetett, Wilhelm Bittrich Obergruppenführer (altábornagy) parancsnoksága alatt álló harcedzett II. SS-páncéloshadtestet kivonta Franciaországból, a hadtest pihentetésére és feltöltésére pedig a hollandiai Arnhem melletti erdőséget jelölte ki körletként.

A brit stratégák nem számítottak arra, hogy harcedzett veterán Waffen-SS-ek fejére ugranak a katonáik Arnhemnél Forrás: WW2 IN COLOR/ TOBIAS KURTZ

A hadtestet alkotó két elit páncéloshadosztály közül a Walter Harzer SS-Obersturmbannführer (alezredes) megbízott magasabbegység-parancsnok vezénylete alatt álló 9. Hohenstaufen hadosztály arra kapott parancsot, hogy nehézpáncélosai átadása után a megmaradt technikát, valamint a legénységet vagonírozza be,

és szeptember 17-én délután induljon vissza Németországba, a hadosztály teljes feltöltése céljából.

Walter Harzer SS-Obersturmbannführer, a 9. Hohenstaufen hadosztály megbízott parancsnoka Forrás: Bundesarchiv

Montgomery törzséből ekkor még senki sem sejtette, hogy a Market Garden hadműveletben kulcsfontosságú pontként kijelölt Arnhem környéki erdők sűrűjében, két veterán SS-páncéloshadosztály lapul.

Borwning tábornok, a légi deszant művelet parancsnoka egyszerűen lesöpörte az asztalról a holland földalatti ellenállás aggasztó jelentéseit, amelyek az Arnhem térségében hirtelen felbukkant német erőkről szóltak.

Browning tábornok a figyelmeztető jelentések ellenére is, "rémült aggastyánokból" álló demoralizált alegységeknek vélte Wilhelm Bittrich Obergruppenführer rendkívül harcedzett II. SS-páncéloshadtestét Forrás: Bundesarchiv

A tábornok szerint ezek az egységek legfeljebb a visszavonulóban lévő német 15. hadseregtől lemorzsolódott

"rémült aggastyánokból és tapasztalatlan, pihés állú kölykökből"

álló demoralizált alakulatok lehetnek, amelyek "nem osztanak és szoroznak" a hadművelet sikere szempontjából.

Volt aki a golfütőjét, más pedig a lakkcipőjét és a szmokingját is magával vitte

A rohammunkában elkészített Market Garden hadműveleti tervnek több kényes pontja is akadt. Az egész vállalkozás sikere a meglepetésen és az óramű pontosságú végrehajtáson alapult. A hadművelet csak akkor vezethetett teljes sikerre, ha a szövetségeseknek az összes kijelölt hidat sikerül épségben elfoglalniuk.

A Market Garden hadművelet térképen Forrás: Wikimedia Commons

A hidak közül éppen a legtávolabb fekvő, az arnhemi nagy közúti híd számított a legfontosabbnak a Ruhr-vidékre való gyors áttöréshez.

Maxwell Taylor tábornok, a 101-esek parancsnoka Forrás: U.S. Army Archive

A teljes meglepetés érdekében azt tervezték, hogy a hadműveletre kijelölt három magasabb egységet, Max Taylor vezérőrnagy 101., illetve Richard Gavin dandártábornok 82. amerikai légi szállítású hadosztályát, valamint a Roy Urquhart vezérőrnagy parancsnoksága alatt álló 1. brit légideszant-hadosztályt a hadművelet kezdő napján, szeptember 17-én

egyszerre szállítják át és dobják le Hollandiában.

Csakhogy menet közben kiderült, egész Angliában nincs annyi csapatszállító gép, amellyel a három hadosztályt egyszerre lehetne elszállítani.

Kiderült, nincs annyi csapatszállító gép, hogy egyszerre repítsék Hollandiába mindhárom hadosztályt Forrás: U.S. Army Archive

Ezért úgy módosították a tervet, hogy a légideszant egységeket három egymást követő hullámban dobják le a kijelölt célterületekre.

Ezzel a kényszerű megoldással viszont egy újabb bizonytalansági tényezővel, az időjárással „gazdagodott" a Market Garden hadműveleti terve.

A hadművelet szárazföldi része, a „Garden" sem ígért sétagaloppot.

Brian Horrocks tábornok (a kép bal szélén) és Montgomery hadműveleti megbeszélésen Forrás: Pinterest

Az áttörés végrehajtására kijelölt, és Brian Horrocks altábornagy parancsnoksága alatt álló brit XXX. páncélos-hadtest egyedül csak egy keskeny, és mindkét oldalán magas töltésen keresztül tudott eljutni a hidakhoz, márpedig a semmilyen tereptárggyal sem védett töltésen libasorban haladó harckocsik német támadás esetén nagyon könnyen egérfogóba szorulhattak.

Roy Urquhart vezérőrnagy Forrás: Wikimedia Commons

Montgomery és törzse azonban úgy vélte, mindez elfogadható kockázat, az indulás lázában égő tisztek közül pedig senki sem akarta, hogy holmi „bürokratikus kukacoskodások" miatt ne indulhasson el a várva-várt bevetés.

Browning tábornok, a légideszant-műveletet irányító parancsnok még a golfütőit is magával vitte Forrás: WW2 in Color

A gyors győzelem reményében Browning tábornok, a légideszant-műveletet irányító parancsnok például a golfütőit, John Forst alezredes,

a felföldi rohamzászlóalj parancsnoka pedig a szmokingját és a lakk tánccipőit is becsomagoltatta a hadimálhába.

Ekkorra már senki és semmi sem tarthatta vissza Montgomery légi armadáját, amelynek első hulláma 1944. szeptember 17-én reggel startolt el a közép-angliai repülőterekről.

Model vezértábornagy szeméből kiesett a monokli

Szeptember 17-én kora délután az Arnhem melletti Hartenstein Hotelben, Walther Model vezértábornagy főhadiszállásán, - akit mint a mozgó hadviselés nagymesterét „Hitler tűzoltójaként" emlegettek, és akit a Führer a nyugati válság felszámolására helyeztetett át Hollandiába a keleti frontról -, a marsall éppen a kávéját szürcsölgette a szálloda teraszán, amikor meghallotta az egyre erősödő mély motorzúgást.

Model vezértábornagy ( a képen balra) volt Hitler "tűzoltója" Forrás: Bundesarchiv

Az eget elsötétítő ellenséges légi armada látványától megdöbbent Modelnek még a monokli is kiesett a szeméből. De hát mi a csudáért jönnek ide az angolok, amikor Arnhem körzetében nincs is semmi? - töprengett el magában a marsall.

Aztán hirtelen megvilágosodva, a homlokára csapott.

Megvan! Hiszen egészen biztos, hogy az angolok az ő elfogására érkeztek!

Model szeméről még a monokli is leesett Forrás: Bundesarchiv

A mély döbbenetből felocsúdott tábornagy azonnal elrendelte a főhadiszállás kiürítését,

riadóztatta a közelben állomásozó II. SS-páncéloshadtest parancsnokát, majd sietősen bevágta magát a szolgálati Mercedesébe, és porfelhőt húzva elviharzott Hartensteinből. Wilhelm Bittrich SS-Obergruppenführer (altábornagy), a II. páncéloshadtest parancsnoka azonban jóval gyakorlatiasabban szemlélte a távoli mezőre leereszkedő brit ejtőernyősöket.

Bittrich tábornok (a képen jobbra) rögtön rájött, hogy az angol deszantosok az arnhemi hidat akarják elfoglalni Forrás: Bundesarchiv/Büschel

Bittrich tábornok rájött, hogy nem Model vezértábornagy, hanem az arnhemi nagy közúti híd lehet az angolszász légi invázió célja.

Heinz Harmel SS-Brigadeführer, a 10. Frundsberg páncéloshadosztály parancsnoka Forrás: Bundesarchiv/Grönert

Ezért késedelem nélkül utasította a Németországba készülő Harzert,

hogy azonnal szállítsa le hadosztályát az indulásra váró szerelvényekről,

egyben riadóztatta a közelben állomásozó, Heinz Harmel Brigadeführer (dandártábornok) parancsnoksága alatt álló 10. Frundsberg SS-páncéloshadosztályt is, meghagyva a parancsnoknak, hogy rendelje el a teljes harckészültséget.

Halálos tűz zúdul a mit sem sejtő angol tankokra

Urquhart vezérőrnagy 1. brit légideszant-hadosztályának ejtőernyősei sikeresen landoltak leszállási körzetükben, az arnhemi hídtól 12 kilométeres távolságra fekvő füves réten.

Urqhuart tábornok 1. brit légideszant-hadosztálya különösebb veszteségek nélkül landolt Arnhem térségében Forrás: WW2 Data Base

A tábornok elégedetten konstatálta, hogy hadosztályát csak kevés veszteség érte, de rövidesen azzal kellett szembesülnie, hogy éppen azok a vitorlázógépek zuhantak le, amelyek magasabb egysége páncéltörő lövegeit szállították.

Urguhart tábornok egységei sikeresen landoltak Forrás: Wikimedia Commons

De ez még nem volt minden. Kiderült, hogy egyetlen magukkal hozott URH-rádiókészülék sem működik, így Urquhart tábornok

sem az angliai főhadiszállással, sem pedig saját, távolabb landolt egységeivel nem tudott kapcsolatba lépni.

Eleinte mégsem tűntek túl súlyosnak ezek a problémák. A „Vörös Ördögök", a lakkcipőjét is becsomagoltató John Forst alezredes zászlóalja, sikeresen betört Arnhembe, ahol rövid tűzharc után elfoglalták a híd bal parti feljáróját, és befészkelték magukat egy masszív emeletes lakóházba.

A "Vörös Ördögök" elszántan tartották magukat Forrás: ARTSFON

A túloldali hídfő megszerzésére indított rohamot a német őrség azonban már sikeresen visszaverte. De ennek ellenére sem tűnt megoldhatatlan feladatnak az elfoglalt hídfő másnapig való tartása,, amikor minden bizonnyal és az ütemtervnek megfelelően beérkeznek majd Horrocks altábornagy páncélosai.

A deszantosok landolásával egyidőben, a belga–holland határon több kilométer hosszan várakozó brit XXX. páncéloshadtest első Sherman tankjai rákanyarodtak a Nijmegen felé vezető keskeny töltésre.

A németek szívós ellenállást tanúsítottak a szövetséges deszant alakulatokkal szemben Forrás: U.S. ARMY ARCHIVE PHOTO

Az elöl haladó harckocsik személyzete az első percekben aggodalmaskodva kémlelte a mező két oldalán húzódó erdősávot, de mivel semmi sem zavarta meg a menetoszlop haladását, a katonák megnyugodtak.

A brit tankok személyzete nem láthatta a fák között lapuló, gondosan álcázott német páncéltörő lövegeket,

amelynek kezelői csak arra vártak, hogy a magas töltésen libasorban haladó harckocsik elhaladjanak előttük.

A brit parancsnokok nem vették komolyan az Arnhem térségében állomásozó német páncélosokról szóló jelentéseket Forrás: Bundesarchiv

Amikor az oszlop első tankjai elvonultak a német ágyúk előtt, felugattak a páncéltörő lövegek,

az élen haladó harckocsik pedig hirtelen lángba borultak.

A német tüzérek ezután egymás után lőtték ki a roncsok miatt megállt, és a töltésen rekedt páncélosokat.

Horrocks páncéloshadteste egy hosszú keskeny töltésen volt kénytelen áthaladni, ahol a német páncéltörő tüzérség hosszú időre megakasztotta előrejutásukat (Részlet A híd túl messze van című filmből) Forrás: YouTube

Noha a RAF időközben riasztott, rakétákkal felszerelt, hangosan süvítő Typhoon vadászbombázói perceken belül felbukkantak az erdő lomboronáját súrolva, és elhallgattatták a német ütegeket, a töltésen lángoló roncsok hosszú órákra megállították a XXX. hadtest előrenyomulását.

A németek kezére kerül a titkos hadműveleti terv

Másnap, szeptember 18-án délelőtt, sűrű ködpaplan lepte el az angliai reptereket. Ezért az invázió második hulláma, az arnhemi hídfőt tartó csapatok számára oly nélkülözhetetlen utánpótlással együtt, a földön ragadt. Pár száz kilométerrel keletre, a „Vörös Ördögök" éppen a híd túloldalán rohamra készülődő SS-alegységek fogadására készültek.

Kilőtt német páncélozott csapatszállító járművek lángolnak az arnhemi hídon, az első kudarcba fulladt áttörési kísérlet után (kép A híd túl messze van című filmből) Forrás: YouTube

Harmel tábornok egy páncélgránátos zászlóaljat vezényelt az arnheimi hídra, az angolok kifüstölése céljából. A félhernyótalpas páncélozott csapatszállítók hangos csörömpöléssel kanyarodtak fel a hídra, és heves géppuskatűz-fedezet mellett kezdetét vette a német roham.

Elesett német páncélgránátos az arnhemi hídon Forrás: U.S. Army Archive

Forst alezredes emberei páncélököl segítségével kilőtték a parancsnoki járművet, majd lendületes ellentámadással visszaszorították a németeket a híd túlsó oldalára.

A kudarcból okulva Harmet tábornok Tigris-I nehézharckocsikat küldött a hídra Forrás: Bundesarchiv

A kudarcból okulva Harmel Brigadeführer a második rohamhoz már Párduc és Tigris nehézpáncélosokat vezényelt a hídra, meghagyva személyzetüknek,

hogy az áttörés után módszeresen lőjék szét a hídfő túloldalán az angolok által megszállva tartott házakat.

A félelmetes, 88 milliméteres löveggel felszerelt Tigrisekkel szemben Forst katonái tehetetlenek voltak: ezért az újabb német rohammal megkezdődött a brit hídfőállás felszámolása.

Tájkép csata után az arnhemi hídon Forrás: Bundesarchiv

Eközben Horrocks tábornok páncélosainak az Arnhem felé tartó felvonulása újabb és újabb nehézségekbe ütközött.

Az angoloknak fogalmuk sem volt arról, hogy a németek az egyik lelőtt Horsa szállítógép roncsai között egy halott brit vezérkari tisztnél megtalálták a Market Garden komplett hadműveleti tervét.

A "Vörös Ördögök" egy foglyul ejtett német katonával Forrás: WW2

Noha Model tábornagy kategorikusan megtévesztő hamisítványnak minősítette a németek kezére került becses dokumentumot, Willy Bittrich tábornok mégis erre alapozva szervezte meg az angolok elleni újabb akciót.

Túl messze volt a híd

Másnap, szeptember 19-én a Csatorna túloldalán ismét a köd szögezte földhöz a tehetetlenül várakozó deszantos erőket. Forst alezredes a súlyos veszteségek miatt röviden jelezte, hogy már nem tud sokáig kitartani.

A hadművelet túl sok tényezőtől függött, amelyből ha csak egy is másként alakult az eltervezettekhez képest, az az egész akció kudarcával fenyegetett Forrás: WW2 in Color

Montgomery főhadiszállásán azonban a köd miatti sorozatos késedelmek ellenére is töretlen optimizmus uralkodott. Minden bizonnyal remekül halad a hadművelet, hiszen ha problémák adódtak volna az arnhemi körzetben, azt Urquhart rádión már jelezte volna- vélekedett a brit tábornagy.

Patton (a kép bal szélén) Omar Bradlye tábornok (a képen középen) és Montgomery tábornagy társaságában. Monty úgy vélte, a legnagyobb rendben halad a hadművelet Forrás: U.S. Army Photo

Taylor 101-es „vijjogó sasai", valamint Gavin 82-sei, ha késedelemmel is, de végül sikeresen elfoglalták az eindhoveni és a nijmegeni hidakat, sőt szeptember 21-én a Maason átívelő egyik hidat is, tehát a késedelem ellenére úgy túnhetett, hogy minden a legnagyobb rendben halad.

A hadművelet végül nem érte el a célját Forrás: WW2 Database

A reményteli bizakodás azonban hamarosan elillant. Szeptember 21-én Bittrich a II. SS-páncéloshadtest tartalékainak mozgósításával Vegelhelnél erőteljes ellentámadást indított, és kettészakította Horrocks XXX. hadtestét.

Bittrich ellentámadása kettészakította Horrocks hadtestét Forrás: Bundesarchiv/O.Ang.

Ezzel nagyon veszélyessé vált a helyzet, hiszen a folyamatos erősítést kapó, és egyre erősebbé váló németek bekerítéssel fenyegették a kettévágott angol páncélos hadtestet.

Ezt a kockázatot már nem lehetett vállalni, ezért Horrocks parancsot kapott a visszavonulásra.

Az angolok hősiesen kitartottak Arnhemben, de mindhiába Forrás: Sean Carney

A maroknyira fogyatkozott Vörös Ördögökre, valamint az utolsó hullámban ledobott, és az arnhemi katlanba szorul lengyel dandár katonáira keserves hadifogság várt. Mivel nem sikerült megszerezni az utolsó nagy közúti hidat, kivitelezhetetlenné vált a Market Garden legfőbb célja, a Ruhr-vidék lerohanása. A híd túl messze volt.