Rabindranath Tagore, az irodalmi Nobel-díjas indiai író adta neki a Mahátma, vagyis a „Nagy Lélek" nevet. Gandhi élesen ellenezte az erőszakot, az ország angol gyarmati uralom alóli felszabadításáért folytatott küzdelemben. Olyan szabad és egységes Indiáról álmodott, amelyben a hinduk és muszlimok békében élhetnek egymással. Nem így történt, a békés ellenállással 1947-ben kivívott függetlenség után India muszlim többségű nyugati országrésze, Pakisztán néven kikiáltotta függetlenségét.

Dél-Afrikában vált az erőszakmentes ellenállás hívévé

Az indiai függetlenségi mozgalom legnagyobb alakja Mohandász Karamcsand Gandhi 1869. október 2-án a nyugat-indiai Porbandarban született.

Apja magas rangú köztisztviselő, az ottani kis hercegség főminisztere volt.

A fiatal Gandhi hindu neveltetésben részesült, de hatott rá az erőszakmentességet és toleranciát hirdető dzsainizmus is.

Gandhi (a kép jobb szélén) idősebb fivérével, Laxmidas-szal 1886-banForrás: Wikimedia Commons

Alig 13 évesen megházasították, a hatvankét évig tartó frigyből öt fiú született. Szülei 1888-ban Londonba küldték jogot tanulni,

itt anyjának tett ígérete szerint hű maradt vallása előírásaihoz,

az angol szokásokban való megmártózása kimerült pár kísérletben, például táncórákon való részvételben.

Gandhi és felesége 1902-benForrás: Wikimedia Commons

1891-ben tért haza, de az ügyvédi praxisra nem érezte magát alkalmasnak (a tanúk kikérdezése különösen megviselte), ezért kérvények írásával kereste kenyerét. 1893-tól Dél-Afrikában élt, az ott élő nagyszámú indiai bevándorlót,

olykor az őt magát is ért atrocitások, megaláztatások nyomán a faji megkülönböztetés ellen kezdett küzdeni.

 

Gandhi mint ügyvéd, Dél-AfrikábanForrás: Wikimedia Commons

Amikor 1906-ban a brit hatóságok egy megalázó rendeletet adtak ki, a Gandhi vezette indiaiak a megtorlást is vállalva tiltakoztak - sikerrel, az erőszakmentes ellenállás, a szatjágraha eredményeként a rendeletet 1914-ben visszavonták.

Együtt nem működést hirdetett meg a brit gyarmatosítókkal szemben

Gandhi a következő évben, 1915-ben tért haza Indiába. A politikai életbe 1919-ben kapcsolódott be, amikor a brit hadsereg Amritszárban fegyvertelen tüntetők közé lőtt és több száz embert mészárolt le.

1920-ban a függetlenségi mozgalom és a Kongresszus Párt vezetője lett és fegyvertelen harcot, "együtt nem működést" hirdetett a gyarmatosítókkal szemben.

Gandhi 1920-ban lett a függetlenségi mozgalom vezetőjeForrás: Wikimedia Commons

Hívei polgári engedetlenségbe kezdtek, bojkottálták a brit intézményeket és árukat. 1922-ben hat év börtönre ítélték, s két évet töltött a rácsok mögött.

Ezalatt pártjában szembekerültek a hinduk és muzulmánok, akik később kiváltak és saját szervezeteket alakítottak.

Gandhi 1930-ban a sóadó ellen tiltakozva nagy tömeg kíséretében 400 kilométert gyalogolt a tengerhez, hogy híveivel sót nyerjen a vízből.

Gandhi az 1930-as híres sómenet idejénForrás: Wikimedia Commons

A mozgalom nyomán 60 ezer ember került börtönbe,

de a sólepárlást 1931-re engedélyezték. Több alkalommal folytatott éhségsztrájkot, például az erőszak és az érinthetetlenek diszkriminációja ellen, s célját végül mindig elérte.

Nem tudta megakadályozni Pakisztán kiválását

Pártjával is vitákba keveredett, 1934-ben le is mondott tisztségeiről, mert szerinte vezetőtársai az erőszakmentességet csak eszköznek tartották. Azzal sem értett egyet, hogy a párt a második világháború idején az autonómia reményében támogatta a briteket.

Gandhi Lord Mountbatten, Indiai utolsó brit alkirálya és felesége társaságában, 1947-benForrás: Wikimedia Commons

A második világháború után nem tudta megakadályozni, hogy az 1947-ben kivonuló britek birodalmuk egykori ékköve helyén a hindu-muszlim ellentétre játszva gyarmatukat két részre, a hindu Indiára és a muzulmán Pakisztánra osszák fel.

Gandhi és Dzsinna, aki a muszlim országrész elszakadását szorgalmaztaForrás: Wikimedia Commons

A két közösség között véres zavargások robbantak ki, 15 millió ember kényszerült otthona elhagyására.

Az egység elvesztését tragédiaként megélő agg politikus a függetlenség kikiáltásakor nem volt hajlandó nyilatkozni, csak annyit mondott: "kiszáradtam".

Mélyen megviselték a hinduk és muszlimok között kirobbant ellenségeskedésekForrás: Wikimedia Commons

Gyalog járta a falvakat, a menekültek segítésére, a sebek gyógyítására törekedett, ezért mindkét fél részrehajlással vádolta.

Mivel a szó nem használt, 79 évesen ismét böjtbe kezdett, s ennek hatására a zavargások megszűntek.

Egy hindu fanatikus oltotta ki a béke apostolának életét

Gandhi életét egy hindu fanatikus, Nathuram Godse golyója oltotta ki 1948. január 30-án, amikor éppen egy imádságra tartott.

A megbánást nem mutató merénylőt és társát halálra ítélték és 1949 novemberében kivégezték.

Gandhi hamvait hindu szokás szerint több urnába osztották szét, a hamvasztás helyszínén álló síremlékén állítólagos utolsó szavai: Hey Ram, vagyis az Ó, istenem olvashatók.

GandhiForrás: Wikimedia Commons

Gandhi már életében kiérdemelte a Mahátma, vagyis a Nagy Lélek nevet,

amelyet a világhírű irodalmi Nobel-díjas indiai író, Rabindranath Tagore adott neki. Családja kérésére halála hatvanadik évfordulóján hindu szokásoknak megfelelően a hamvakat a tenger fölött szórták szét.

Gandhi és Tagore, aki a "Mahátma" nevet adta nekiForrás: Wikimedia Commons

Mahátma Gandhi ma is India legjobban tisztelt szülötte, aki bírálhatatlannak számít,

emlékhelyét zarándokok tömege keresi fel. Életéről Richard Attenborough rendezett egy monumentális filmet, Ben Kingsley indiai felmenőkkel rendelkező Oscar-díjas brit színész főszereplésével.

(Forrás: MTVA Sajtóadatbank)