November negyedike: pusztító szovjet forgószél csapott le Magyarországra

1956
Szovjet T-54-es harckocsik Budapest utcáin, a november 4-i intervenció után
Vágólapra másolva!
1956. november negyedikén a késő hajnali órákban erős motorzúgás és lánctalpcsörgés hangja riasztotta fel az Üllői út lakóit. A zajra felriadt megdöbbent polgárok lezárt tornyú harckocsik, önjáró lövegek és páncélozott csapatszállító járművek végtelen oszlopát pillantották meg az ablakokból kitekintve. A Szolnok felől zárt rendben érkező szovjet páncélos köteléket az Üllői út és a Ferenc körút sarkán a Corvin-közi szabadságharcosok elhárító tüze fogadta. A találatoktól a kötelék élén haladó szovjet harcjárművek azonnal kigyulladtak, az égő roncsok pedig feltartóztatták a mögöttük haladó páncélosokat. Ekkor kinyíltak a környező épületek ablakai, és égő benzines palackok záporoztak a megzavarodott, összetorlódott szovjet harckocsikra. Ivan Konyev marsall, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka, aki a magyar forradalom és szabadságharc leverésére indított Forgószél kódnevű hadműveletet irányította, néhány nappal korábban még magabiztosan azt nyilatkozta Hruscsovnak, hogy az „ellenforradalmi bandák" felszámolásához legfeljebb három napra lesz szüksége. A Nyugat által cserben hagyott, reménytelenül hősies magyar ellenállás azonban rácáfolt a marsall dölyfös állítására, és a szabadságharcosok egészen november 12-ig kitartottak a rettenetes szovjet túlerővel szemben.
Vágólapra másolva!

Csapataink harcban állnak

Az ország népe 1956. november negyedikén a kora reggeli órákban a rádióból értesült a Magyarországot ért szovjet fegyveres intervencióról. Hajnali öt óra húsz perckor Nagy Imre miniszterelnök rövid, drámai hangú szózatban közölte ország-világgal a hitszegő szovjet támadás tényét: „Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével!"

Nagy Imre miniszterelnök drámai rádiószózaban jelentette be az országot ért brutális szovjet agressziót Forrás: Fortepan

Mind az ország lakosságát, mind pedig a politikai vezetést váratlanul érte a brutális szovjet katonai offenzíva, hiszen a Nagy Imre-kormány 1956. november elsején miután deklarálta az ország semlegességét, és a Varsó Szerződésből való kilépését, a semleges státusz elismeréséért az ENSZ-hez fordult.

A magyarok 1956 október 23-án fellázadtak a kommunista zsarnokság ellen Forrás: Wikimedia Commons

Jurij Andropov szovjet nagykövet (később a KGB elnöke, majd 1982 és 1984 között az SZKP főtitkára) a kulisszák mögött készülődő szovjet fegyveres beavatkozás cinikus elleplezésére tárgyalást ajánlott Nagy Imrének a Magyarország semlegességével kapcsolatos politikai kérdések, valamint a csapatkivonás részleteinek megbeszélésére.

Jurij Andropov a Szovjetunió budapesti nagykövete (a kép bal szélén) Nagy Imre társaságában, 1956-ban Forrás: Origo

November másodikán ennek jegyében meg is kezdődtek a szovjet csapatkivonásról szóló tárgyalások a Parlamentben, amelyen elvi egyezség jött létre a Magyarországon állomásozó szovjet seregtestek több lépcsős kivonásáról. Abban is megállapodtak, hogy a csapatkivonás technikai részleteiről másnap, november harmadikán tovább folytatják a tárgyalásokat a szovjet déli hadseregcsoport tököli főparancsnokságán.

Nagy Imre miniszterelnök, Tildy Zoltán és Maléter Pál a parlamentben 1956. november 2-án. Malétert Tökölön tőrbe csalták a szovjetek Forrás: AFP

Nem mindenki bízott azonban a szovjet tárgyalási szándék őszinteségében. Csapdát sejtve, a november másodikán honvédelmi miniszterré kinevezett és frissen vezérőrnaggyá előléptetett

Maléter Pál tábornoknak több tiszttársa is azt javasolta, hogy ne menjen ki Tökölre,

hanem inkább ő kéresse be a Parlamentbe a szovjet katonai delegációt. Noha Maléter maga is tisztában volt a reá leselkedő veszéllyel, úgy vélte, ha visszautasítja a meghívást, ezzel ürügyet teremt a szovjetek számára az éppen hogy csak elkezdődött tárgyalások megszakítására.

Mihail Malinyin egy 1945-ben készült fotón (középen, előre hajolva) – Malinyin hadseregtábornok fogadta 1956. november 3-án késő este Tökölön a magyar kormányküldöttséget Forrás: RIA NOVOSTI/RIA NOVOSTI/KNORRING

Így november 3-án este két tábornokkal, Kovács István vezérkari főnökkel és Szűcs Miklós hadműveleti főnökkel, valamint Erdei Ferenc államminiszterrel együtt kiment a tököli szovjet főparancsnokságra, ahol Mihail Malinyin hadseregtábornok fogadta a magyar küldöttséget. Sajnos, azoknak lett igaza, akik eleve csak figyelemelterelő színjátéknak tartották a szovjetekkel folytatott „tárgyalást". Éjfél körül ugyanis felcsapódott a tárgyalóterem ajtaja, amelyen Ivan Szerov állambiztonsági hadseregtábornok, a KGB elnöke lépett be fegyveresek gyűrűjében, és röviden közölte Maléterékkel, hogy le vannak tartóztatva.

Ivan Szerov államvédelmi hadseregtábornok, a KGB elnöke 1956 márciusában Forrás: GETTY IMAGES/THIS CONTENT IS SUBJECT TO COPYRIGHT./TERRY FINCHER

A törvényes magyar kormány tagjainak lefogásában hazaáruló magyar „elvtársak" is részt vettek,

köztük Rajnai Sándor, aki a Kádár-rendszer idején az 1956-os „érdemeire" figyelemmel futott be fényes pártkarriert. A honvédelmi miniszter, a vezérkari, valamint a hadműveleti főnök letartóztatásával a honvédség éppen a legkritikusabb pillanatban maradt vezetés nélkül.

Zsukov és a Kreml héjái kíméletlen leszámolást követelnek

Azt, hogy a Szovjetunió nem fogja hagyni az 1956. október 23-án kitört forradalom kibontakozását és Magyarország kiválását a „szocialista béketárborból", már a forradalmi események első napjaiban is jól lehetett érzékelni. 1956. október 23-án a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) Központi Vezetősége lázas, ideges hangulatú válságtanácskozást tartott az Akadémia u. 17. szám alatti pártközpontban.

A keményvonalas kommunisták egyike Apró Antal, aki Münichhel és Uszta Gyulával együtt kíméletlen fellépést követelt az "ellenforradalmárokkal" szemben Forrás: MTI/Bauer Sándor

A keményvonalas kommunisták, köztük Münnich Ferenc, Apró Antal, valamint Uszta Gyula ( november 4. után a pufajkások megszervezője) kíméletlen fellépést követeltek az „ellenforradalmi csőcselékkel" szemben. Az MDP első titkárát, az ortodox sztálinista Gerő Ernőt azonban nem nagyon kellett biztatni, mivel ő már kora este a Magyarországon állomásozó szovjet alakulatok bevetését kérte Moszkvától a „rend helyreállításához".

Gerő Ernő a Magyar Rádió stúdiójában. Gerő - aki Rákosit követte - elődjéhez hasonlóan keményvonalas, ortodox sztálinista volt Forrás: Fortepan

A szovjet „testvéri segítségnyújtás" amúgy kérés nélkül is bekövetkezett volna. A budapesti tüntetésről a Kremlbe befutott első hírek hallatán Nyikita Szergejevics Hruscsov, az SZKP KB első titkára ugyanis azonnal összehívta a Politbürót ( az SZKP Politikai Bizottságát),

amely „ellenforradalmi lázadásnak" minősítette a Budapesten zajló eseményeket.

Az „ellenforradalmi kísérlet » fegyveres elfojtására Lascsenko altábornagy, a Magyarországon állomásozó szovjet speciális hadtest parancsnoka kapott utasítást. Az első szovjet fegyveres intervenció, az Iránytű hadművelet másnap, október 24-én kezdődött el.

Kádár és Nyikita Szergejevics Hruscsov, az SZKP KB első titkára Forrás: Wikimedia Commons

Október 23. és október 28. között Hruscsov és a legfelső szovjet pártvezetés még úgy vélte, hogy a magyar »elvtársak« a karhatalmi erők és a honvédség egységeinek bevetésével maguk is képesek lesznek elfojtani a forradalmat, ezért elegendő a helyi szovjet fegyveres erők korlátozott bevetése. Hruscsov a magyar forradalom első szakaszában elsősorban politikai megoldást szorgalmazott, amiben az is komoly szerepet játszott, hogy kiküldöttei, Mihail Szuszlov és Anasztáz Mikoján október 24-én még optimista helyzetértékelést küldtek Budapestről.

Hruscsov és Mao Ce-tung, kínai kommunista pártvezető. Hruscsov a magyar forradalom katonai leveréséről a kommunista országok vezetőivel is tanácskozott Forrás: AFP

Ám hamarosan kiderült, hogy a szovjet csapatok távozását, semlegességet és többpárti demokráciát követelő népmozgalmat nem lehet már olyan egyszerűen leszerelni, mint ahogyan azt a Kremlben gondolták. A magyar pártvezetés határozatlansága, majd október 28. után Nagy Imre átállása a forradalmi mozgalom oldalára, valamint a rendőrség és a honvédség »megbízhatatlansága« egyaránt radikális fellépésre sarkallták a szovjet vezetőket.

A semlegességet és többpárti demokráciát, valamint a szovjetek távozását követelő népmozgalmat nem tudták leszerelni Forrás: Fortepan

Az Iránytű hadművelet kudarca szintén felerősítette az erőteljes katonai beavatkozást követelő moszkvai héják, mindenek előtt Zsukov marsall szovjet honvédelmi miniszter és köre, köztük Vorosilov marsall, valamint Mihail Bulganyin hangját, akik kíméletlen leszámolást követeltek a magyar »fasisztákkal« szemben.

Zsukov az 1945-ös moszkvai győzelmi parádén Forrás: Ria/Novosti

- jelentette ki Zsukov a Politbüro plénuma előtt. Ilyen helyzetben október utolsó napjaira a magyar ügy már messze túlnőtt az ország keretein, és nemzetközi válsággá terebélyesedett.

Washington bizalmasan megnyugtatja Moszkvát: Magyarország továbbra is a szovjet érdekszféra része marad

A szovjet intervencióról meghozott végső döntés előtt Hruscsov mindenekelőtt az Egyesült Államok és nyugati szövetségesei várható magatartását akarta kipuhatolni. A nyugati országokban ugyanis hatalmas szimpátiát váltott ki a magyar forradalom ügye, Washington pedig már korábban meghirdette a szovjet megszállás alatt álló közép-kelet-európai „rab nemzetek" felszabadítását.

Hruscsov egy röpke pillanatig még azzal a gondolattal is eljátszott, hogy elengedi Magyarországot,

de október 31-re, amikor a Politikai Bizottságnak a második szovjet intervenció kérdésében kellett döntenie, jelentősen megkeményedett az álláspontja.

Tito és Hruscsov. Tito volt az utolsó kommunista pártvezető, akivel Hruscsov közvetlenül a szovjet intervenció előtt egyeztetett a magyar forradalom leveréséről Forrás: Wikimedia Commons

Ebben az a Washingtonból érkezett bizalmas üzenet is komoly szerepet játszhatott, amelyből a szovjet pártvezetó számára kiderült,

hogy Moszkvának a harcos nyugati retorika ellenére sem kell amerikai beavatkozástól tartania.

Bohlen, az Egyesült Államok moszkvai nagykövete október 30-án Dimitrij Sepilov szovjet külügyminiszterrel bizalmasan közölte, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya változatlanul érvényesnek tekinti az 1945. februári jaltai megállapodást, ezért az Eisenhower-adminisztráció Magyarországot továbbra is a szovjet befolyási övezethez tartozó államnak, a szovjet érdekszféra részének tekinti.

Eisenhower elnök nem akart fegyveres konfliktust megkockáztatni a magyar forradalomért Forrás: Library of Congress

Az október 29-én kitört szuezi válság, amikor is Nagy-Britannia és Franciaország titokban előkészített támadást indított Izraellel együtt Egyiptom ellen a korábban brit-francia közös tulajdonban álló és a Szuezi-csatornát működtető társaság államosítása miatt, teljesen váratlanul érte Washingtont. Az angolok és a franciák ugyanis eltitkolták „nagy" szövetségesük előtt a szuezi kalandra való készülődésüket.

Francia katonák rendezik a muníciót a Port Szaídban történő partraszállásuk előtt. Az október 29-én kirobbant szuezi háború háttérbe szorította Magyarország ügyét Forrás:AFP/AIME TOUCHARD

Ezért annak ellenére, hogy november másodikától egyre több titkosszolgálati jelentés érkezett a magyar határon gyülekező hatalmas szovjet armadáról, vagyis a napokon belül várható Magyarország elleni hadműveletről, Allan Foster Dulles, az amerikai hírszerzés főnöke számára nem a magyar forradalom eltiprásával fenyegető szovjet offenzíva, hanem a három nappal korábban kitört szuezi válság jelentette a legfőbb gondot.

Allan F. Dulles, a CIA főigazgatója 1956-ban Forrás: U. S. GOVERNEMENT

November 2-án John F. Dulles, a washingtoni State Department (külügyminisztérium, a szerk.) feje, Henry Cabot Lodge-hoz, az Egyesült Államok ENSZ-képviselőjéhez fordult a kettős nemzetközi válságban kialakítandó amerikai álláspont miatt, különös tekintettel Franciaország és Nagy-Britannia helyzetére.

John Foster Dulles, az Eisenhower-adminisztráció külügyi államtitkára (külügyminisztere) Forrás: Wikimedia Commons

Noha Dulles november 2-án még gondolhatta úgy, hogy a magyarországi helyzet kevésbé súlyos mint a szuezi válság, de november 4-re gyökeresen megváltozott a helyzet. A szovjet katonai intervenció szellemét Washington ekkorra már nem tudta, de lényegében nem is akarta visszagyömöszölni a palackjába.

Lecsap az országra a szovjet forgószél

Miután Hruscsov a rövid, de annál intenzívebb diplomáciai tapogatózások után meggyőződött arról, hogy a magyar forradalom eltiprása miatt nyugati részről nem kell semmilyen komolyabb reakciókkal számolnia, a Politbüro 1956. október 31-én zárt ajtók mögött megtartott moszkvai tanácskozása zöld utat adott a Forgószél hadműveletnek, Magyarország katonai lerohanásának.

Hruscsov és Eisenhower. Az SZKP KB első titkára meggyőződhetett arról, hogy a szovjet beavatkozás miatt nem kell komoly nyugati reakcióktól tartania Forrás: AFP

November 2-án, azon a napon amikor az Atlanti-óceán túlpartján John F. Dulles éppen lázasan latolgatta a kettős nemzetközi válság miatt megteendő amerikai lépéseket, Szolnokra érkezett Ivan Konyev marsall, a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka, a híres második világháborús szovjet hadvezér, a Forgószél hadművelet (Operacija Vhir) levezénylésére.

Ivan Konyev, a Szovjetunió marsallja, és 1956-ban a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka Forrás: RIA NOVOSTI/RIA NOVOSTI/G. VAIL

A szovjet vezérkar rekord gyorsasággal, alig néhány nap alatt tervezte meg az intervenciót, amihez – a rendelkezésre álló források szerint - 12 gépesített, illetve páncéloshadosztályt vont össze mintegy 55-60 ezer katonával. (Az 1956-os szovjet intervenció katonai dokumentumainak jelentős része még ma sem kutatható, az egykori KGB 1956-ra vonatkozó iratállománya pedig jelenleg is titkosítás alatt áll.)

November elsejétől a szovjet csapatkontingensek egymás-után lépték át a határt Csap térségében,

fittyet hányva a Budapestről érkező tiltakozásnak. Ellentétben az október 24-én még a helyi szovjet alakulatokkal elindított első kudarcos intervencióval, a Forgószél hadműveletben már csak a határ túloldaláról érkező magasabb egységek vettek részt.

Szovjet T-54-es harckocsik Budapest utcáin, a november 4-i intervenció után Forrás: Fortepan

Az első fegyveres beavatkozáshoz képest annyiban is megváltozott a helyzet, hogy a szovjet hadvezetés most már nem szövetségesként, hanem Zsukov marsall parancsára potenciális ellenségként kezelte a honvédséget .

Ennek szellemében a laktanyák és katonai repülőterek rajtaütésszerű körbekerítése és a magyar alakulatok lefegyverzése is fontos részét alkotta a Forgószél hadműveletnek. Konyev alighogy megérkezett Szolnokra, magához rendelte Lascsenko altábornagyot, akinek megparancsolta, hogy az „ellenforradalom likvidálására" november 4-én hajnalban indítsa el a páncélos egységeket Budapest ellen.

Iván Konyev marsall a Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek főparancsnoka (a kép bal oldalán) egy másik második világháborús veterán, Szemjon Bugyonnij marsall társaságában Forrás: RIA NOVOSTI/SELIMKHANOV

Az erre kijelölt szovjet alakulatok már november harmadikán este körbekerítették a fontosabb magyar katonai támaszpontokat, hogy megakadályozzák a honvédségnek az „ellenforradalmi" magyar kormány melletti esetleges beavatkozását.

A magyar forradalmat és szabadságharcot eltiporta a szovjet invázió Forrás: Wikimedia Commons

Sem Konyev, sem pedig a szovjet vezérkar nem számított komoly ellenállásra. A marsall még mielőtt Magyarországra érkezett, azt mondta Hruscsovnak, hogy három nap bőven elegendő lesz az „ellenforradalom" felszámolására.

A József körút a Práter utcától a Pál utca felé nézve 1956 novemberében, a szovjet intervenció napjaiban. Az előtérben egy ISZ-3 nehézharckocsi 122 mm-es ágyújának maradványa látható. A szovjet intervenciós erőket meglepte a magyar ellenállás elszántsága és hevessége Forrás: FORTEPAN / NAGY JÓZSEF

A brutális szovjet beavatkozás híre azonban futótűzszerű gyorsasággal mozgósította a nemzetőrség egységeit, és a felkelőcsoportokat. A Budapestre elsőként beérkező szovjet páncélos egységeket ezért parancsnokaik legnagyobb megdöbbenésére pusztító elhárítótűz, és elszánt ellenállás fogadta.

A legjelentősebb összecsapás az Üllői úton a Kossuth-tér felé tartó szovjet páncélosék, valamint a Corvin-közben magukat elsáncolt felkelőcsoport között alakult ki. A Corvin-közi szabadságharcosok ugyanis rendelkeztek egy páncéltörő ágyúval, amivel kilőtték a Kilián laktanyához ért szovjet egység élén haladó harcjárműveket.

A felkelők a házak ablakiból égő benzines palackokat dobtak az utcákon feltorlódott szovjet harckocsikra Forrás: Fortepan

A lángoló roncsok feltartóztatták a szovjet páncélosokat, amelyekre a környező házak emeleti ablakiból égő benzines palackokat „Molotov-koktélokat" dobáltak a felkelők.

A szabadságharcosok által kilőtt szovjet páncélosok a Körúton Forrás: Fortepan

A T-54-es harckocsik, valamint néhány SU-152-es önjáró löveg ekkor szisztematikusan elkezdte szétlőni a Kilián laktanya környéki házakat, miközben a szovjet gyalogság megpróbált betörni az elbarikádozott Corvin-közbe. A szovjet gyalogos rohamegységeket pusztító gépfegyvertűzzel fogadták a barikád és a romok fedezékében megbújt magyar szabadságharcosok.

Ezzel egyidejűleg a dél-pesti Juta-domb környékén is súlyos veszteségek érték a szovjet agresszorokat, akiket a honvédség egyik alakulata tartóztatott fel.

Kilőtt szovjet T-34-es páncélos a Corvin-köznél Forrás: Fortepan

A magyar katonák nagy torkolati sebességű légvédelmi ágyúkat vetettek be a szovjet harckocsik leküzdésére, amikből többet ki is lőttek. A szovjet hadvezetést megdöbbentette az ellenállás ereje és elszántsága. A felkelőcsoportok halált megvető bátorságú védekezése semmivé tette Konyev marsall magabiztos jóslatát az „ellenforradalmi csőcselék" három napon belüli felszámolásáról.

Noha egy percig sem volt kétséges, hogy a hatalmas túlerőben lévő szovjet inváziós hadsereget a „pesti srácok" nem tudják legyőzni, a fegyveres ellenállás gyakorlatilag egészen november 12-ig kitartott.

A magyar szabadságharc minden hősiessége ellenére sem győzhetett Forrás: Life

Az ellenállás lángját az is magasan tartotta, hogy a magyarok nagyon bíztak a hangosan ígért nyugati segítségben, és az ENSZ beavatkozásában.

„Tartsatok ki, jövünk!" - harsogta a Szabad Európa Rádió és az Amerika Hangja,

holott a nagyhatalmi kulisszák mögött már rég eldőlt Magyarország sorsa. A magyar szabadságharc minden hősiessége ellenére sem lehetett győztes; mert ezt nem engedte, nem engedhette meg a kíméletlen nagyhatalmi reálpolitika.