Megtalálták a sátán kutyáját

sátán kutyája
A sátán kutyájának legendája mind a mai napig elevenen él Blythburg és Bungay környékén
Vágólapra másolva!
Sir Arthur Conan Doyle, a halhatatlan Sherlock Holmes-regények szerzőjének egyik leghíresebb művében, az 1902-ben kiadott „A sátán kutyája" (eredeti címén: The Hound of the Baskervilles) bűnügyi regényében egy hatalmas méretű túlvilági kutya áll az izgalmas történet középpontjában. A neves brit írót a sátán kutyájának megformálásában minden bizonnyal az a 16. században keletkezett kelet-angliai legenda is inspirálhatta, amely a „pokol kutyájának" rémtetteiről szólt. Egy 2014-es régészeti feltárás azonban olyan döbbenetes leletre bukkant, ami más megvilágításba helyezheti a sátán kutyájáról szóló 16. századi legenda hátterét is.
Vágólapra másolva!

Még ma is emlegetik a sátán kutyájának rémtetteit Kelet-Suffolk grófságban

Halált és rémületet terjesztve kószált a vidéken – egy óriási, vad pokoli kutya lángoló szemekkel és vad karmokkal" – áll abban a 16. század második felében keletkezett kelet-angliai legendában, amely a sátán kutyájáról, vagyis korabeli elnevezése szerint Black Shuck-ról szól.

A 16. század második felében Kelt-Angliában keletkezett a sátán kutyájáról szóló legenda Forrás: Pinterest/Reddit.com

1577. augusztus 4-én heves vihar tombolt a Kelet-Suffolk grófsághoz tartozó Blythburg környékén. Amikor a villám lesújtott az ősi blythburghi Szentháromság katedrális tornyára, a környéken máig élő legenda szerint hatalmas csattanással kinyílt a templom ajtaja, amelyen át egy óriási, fekete színű „túlvilági" kutya rontott be a főhajóba.

A Szentháromság-katedrális Blythburg-ban, napjainkban Forrás: Wikimedia Commons

A lángoló szemű „pokolbéli fenevad" ászáguldott a halálra rémült gyülekezeten,

megölt egy férfit és egy fiatal fiút, többeket pedig súlyosan megsebesített,

majd kirohant a mezőre, miközben hatalmas robajjal beomlott a templom mennyezete.

A katedrálist meglátogató turistáknak a helyiek mind a mai napig mutogatják azokat a templom főbejáratának ajtaján látható égésnyomokat, amelyeket a legenda szerint Black Shuck, a „pokolbéli kutya" hagyott maga után. Egy korabeli 16. századi vers ekként emlékezik meg a pokol kutyájának blythburghi rémtettéről:

"

A sátán kutyájáról szóló legenda mélyen beleivódott Kelet-Suffolk nép hagyományvilágába Forrás: Shutterstock

Nem sokkal később a Blythburg-tól 12 mérföldre ( megközelítőleg 20 kilométerre) fekvő Bungay Szent Mária plébánia-templomába rontott be a szörnyeteg, ahol két hívőt mart halálra. A korabeli feljegyzés szerint egyikük, egy idős nő úgy összezsugorodott, mint egy „összegyűrt erszény".

16. századi fametszet a "sátán kutyájáról" Forrás: Atlas Obscura

A környékbelieket megrázó szörnyű eseménysort Abraham Fleming tiszteletes az 1577-ben kinyomtatott „A Straunge And Terrible Wunder" (Furcsa és szörnyű csoda) című röpiratában örökítette meg.

Bár üvöltése meghűti a hallgató vérét, a léptei nem adnak hangot"- áll többek között a sátáni kutyáról Fleming tiszteletes röpiratában. W. A. Dutt történész is leírta Black Shuck históriáját az 1901-ben kiadott Highways and Byways című könyvében.

Sir Arthur Conan Doyle híres "A sátán kutyája" című regénye is épít a kelet-angliai legendára Forrás: Wikimedia Commons

A szörnyeteget kezdettől fogva Black Shuck-ként emlegették a környékbeliek. A „Shuck" szóról azt tartják, hogy eredetét tekintve az ó-angolból származó kifejezés démont jelent, vagy pedig a 16. századi helyi dialektusban „bozontost".

A sátán kutyájának legendája mind a mai napig elevenen él Blythburg és Bungay környékén Forrás: Medium.com/Kate P.

A „sátán kutyájának" legendája olyan mély nyomot hagyott a környék emlékezetében, hogy a pokoli eb Bungay város címerébe is belekerült, a helyi futballcsapat pedig a Balck Dogs nevet viseli.

Hatalmas, 16. században elpusztult kutya maradványaira bukkantak az apátság romjai között

Négy és fél évszázaddal azt követően, hogy az első krónikák megemlékeztek Black Shuck szörnyű tetteiről, a régészek egy hatalmas kutya csontvázát tárták fel a Kelet-Suffolk-i Leiston Apátság romjai között, alig néhány kilométerre attól a két templomtól, ahol a helyi hagyomány szerint 1577 augusztusában a „sátán kutyája" vérengzett.

A Leiston Apátság romjai Kelet-Suffolk grófságban Forrás: Archant/Associated Newpapers

A Dig Ventures archeológiai kutatócsoport a 2014-es ásatásokon bukkant rá a borjúméretű kutya csonvázára.

"Black Shuck történetének valahonnan erednie kellett, és ki tudja, talán attól a kutyától szármzik, amelyet itt temettek el" – nyilatkozta Brendon Wilkins régész, a kutatócsoport vezetője.

A "sátán kutyájának" feltárt csontváza a Leiston Apátság romjai között Forrás: Archant

A rendkívül nagy kutya csontvázára egy viszonylag sekély, húsz inch (valamivel több, mint fél méter) mély gödörben bukkantak rá az apátsági romok feltárása közben. A régészek becslése szerint, ha a hatalmas állat a két lábára állt, a magassága meghaladta a 7 lábat, vagyis a 2 méter 17 centimétert. A csontmaradványok C-14-es radiokarbon kormeghatározása szerint

a hatalmas testű kutya a 16. század második felében élt,

ami szintén jól egyezik a Blythburg és Bungay könyéki legendák keletkezési idejével.

A C-14-es kormeghatározás megerősítette, hogy a hatalmas kutya csontváza a 16. századból való Forrás: Archant

Arra már nyilván nehezebb lesz választ találni, hogy a Leiston Apátság romjai között feltárt csontváz valóban a környéket terrorizált sátáni kutyáé-e, vagy pedig az egyik itt élt 16. századi apát kedvenc vadászkutyájának a földi maradványa.