Közel négyszeresére nőtt a folyó mérleg hiánya

Az előzetes számítások szerint 2002. novemberben 477 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg, így a tavaly első tizenegy havi deficit 3,179 milliárd euró volt. Az előző évi novemberi egyenleg 124 millió euró hiányt mutatott - áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken közzétett jelentésében.

Az MNB szerint a változásban meghatározó az áru és az osztalékfizetés kiadási többletének növekedése, valamint a szolgáltatások - ezen belül az idegenforgalom - bevételi többletének csökkenése.

A szezonális hatások kiszűrésével számított egyenleg 492 millió euró hiányt mutatott. A szezonális hatásoktól megtisztított folyó fizetési mérleg hiányának 2001 utolsó negyedévétől tapasztalható folyamatos növekedése mögött döntő részben az idegenforgalmi bevételek jelentős elmaradása áll. Ehhez hozzájárul még az áruforgalom és az egyéb szolgáltatások egyenlegének kisebb mértékű romlása is. Novemberben az adósságot nem generáló tőketételeknél mért nettó forrásbeáramlás 54 millió euró volt.

2002. novemberben az áruforgalom egyenlegének kiadási többlete 3241 millió euró export és 3525 millió euró import egyenlegeként alakult ki. A kivitel 417 millió euróval, a behozatal 494 millió euróval haladja meg az előző év azonos havi adatát. A szezonálisan kiigazított egyenleg novemberben megegyezik az előző havi adattal.

2002. novemberben, az idegenforgalomban megjelent 220 millió euró bevétel 132 millió euróval alacsonyabb, míg a 135 millió euró kiadási szint 15 millió euróval nagyobb az előző év novemberi adatnál. A vizsgált hónapban az idegenforgalmon kívüli szolgáltatások kiadási többlete 112 millió euró volt. A szezonális hatások kiszűrésével számított idősor alapján az idegenforgalmon kívüli szolgáltatások egyenlegének trendje 2002 tavaszától folyamatosan csökkenő kiadási többletet mutat.

A tőkebefektetésekhez kapcsolódó 187 millió euró nettó jövedelemkiáramláson belül a profitjellegű nettó kifizetés 71 millió euróval, az adósság típusú befektetésekhez kapcsolódó nettó kamatkiadás 3 millió euróval nagyobb az előző évi értéknél. A viszonzatlan folyó átutalások novemberi 22 millió euró bevételi többlete 7 millió euróval haladja meg a tavaly novemberben regisztrált értéket.

Novemberben a nem adóssággeneráló finanszírozás formájában megjelenő tőkemozgások egyenlege 54 millió euró beáramlást mutatott. A pénzben, tulajdonosi részesedés formájában megvalósuló közvetlen tőkebefektetések értéke a magyar befektetők 5 millió euró külföldre irányuló és a külföldi befektetők 50 millió euró, Magyarországra irányuló tőkebefektetésének eredményeként alakult ki. A tulajdonviszonyt megtestesítő portfólió befektetéseknél jelentkező nettó forgalom 9 millió euró forrásbeáramlást mutatott - áll az MNB jelentésében.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK