Ak�r 15 sz�zal�kos alapkamat is elk�pzelhet� a k�lf�ldiek szerint

A forintpiaci turbulencia val�sz�n�leg eltart a j�v� �v elej�ig, ami ism�t pr�b�ra teszi a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elk�telezetts�g�t az �rfolyamk�vet� politika mellett, ez�rt az �v v�g�re nem elk�pzelhetetlen 15 sz�zal�kos jegybanki alapkamat sem - �rt�k a 3 sz�zal�kos kamatemel�st komment�lva a J.P. Morgan befektet�si bank elemz�i h�tf�n, miut�n lesz�ll�tott�k a magyar gazdas�gi n�veked�sre sz�l� el�rejelz�s�ket. A J.P. Morgan egyike azon nagy int�zm�nyi befektet�knek, amelyek�t�bbsz�r is spekul�ci�s nyom�st fejtettek ki az MNB-re�a k�zelm�ltban.

A vezet� p�nz�gyi szolg�ltat� csoport londoni befektet�si irod�j�nak heti felt�rekv� piaci el�zetes�ben az �ll, hogy a bank elemz�i besz�ltek Adamecz P�ter MNB-aleln�kkel, �s ennek alapj�n arra a k�vetkeztet�sre jutottak, hogy a meredek m�lt heti kamatemel�s c�lja nem a tov�bbi k�lts�gvet�si megszor�t�sok "kizsarol�sa" volt a P�nz�gyminiszt�riumb�l. A t�j�koztat�s szerint az emel�s a magyar �llamad�ss�g kock�zati fel�rainak megugr�s�ra volt v�lasz.

A J.P. Morgan saj�t elemz�se szerint a kamatemel�ssel val�sz�n�leg siker�lt cs�kkenteni a teljes k�r� v�ls�g vesz�ly�t, a piac azonban r�vidt�von ingatag marad. A londoni iroda elemz�i osztj�k a magyar jegybank azon v�lem�ny�t, hogy j�v�re a k�lts�gvet�si megszor�t�sok �s a lassul� b�rn�veked�s, valamint az eur��vezeti n�veked�s beindul�sa �s a v�llalati beruh�z�sok �l�nk�l�se miatt az alapmutat�k javulni fognak. Val�sz�n�tlen azonban, hogy ennek egy�rtelm� jelei 2004 tavasza el�tt megjelenn�nek a gazdas�gban - �ll az elemz�sben.

A J.P. Morgan szerint 230 milli�rdos �llamh�ztart�si hi�ny lesz

A befektet�ket addig is egyel�re olyan v�rhat� adatok ideges�tik tov�bb, mint a kedden esed�kes novemberi �llamh�ztart�si egyenleg, amelynek hi�ny�t a J.P. Morgan 230 milli�rd forintra teszi. A magas kamatszint az elemz�s szerint sem a n�veked�si, sem k�lts�gvet�si kil�t�soknak nem tesz j�t, b�r e k�t alapmutat�ra gyakorolt hat�sa nem is lesz elt�lzott.

A J.P. Morgan nem adott sz�mszer� el�rejelz�st a kamatteher n�veked�s�nek k�lts�gvet�si hat�s�r�l, de a Dresdner Bank londoni befektet�si �rdekelts�ge (DrKW) m�lt heti elemz�s�ben 60 milli�rd forintra tette a j�v� �vi k�lts�gvet�sre a kamatemel�s �ltal r�tt plusz kiad�si terhet.

A J.P. Morgan a maga londoni elemz�s�ben mindenesetre az eddigi 3,0 sz�zal�kr�l 2,8 sz�zal�kra cs�kkentette a j�v� �vi magyar gazdas�gi n�veked�s el�rejelz�s�t, �s 4,8 sz�zal�kr�l 5,0 sz�zal�kra emelte a - helyi �nkorm�nyzatok n�lk�li - GDP-ar�nyos j�v� �vi k�lts�gvet�si hi�nyra adott j�slat�t. A bank szerint a v�rhat�an j�v� �vre �th�z�d� forintpiaci kileng�sek miatt az id�n m�g egy, ak�r 2,5 sz�zal�kpontos kamatemel�s is lehets�ges, amely 15 sz�zal�kra emeln� a jegybank alapkamat�t.

A J.P. Morgan egyike azoknak a nagy int�zm�nyi befektet�knek, akik a piacon t�bbsz�r is spekul�ci�s sz�nd�kkal l�ptek fel. Egy ilyen nagy befektet� 5-10 milli�rd forintos elad�si t�tellel komoly nyom�st tud gyakorolni a jegybankra.

Előző
  • 1
  • 2
Következő