A Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa a piaci szerepl�k sz�m�ra v�ratlanul a jegybanki alapkamat cs�kkent�se mellet d�nt�tt h�tf�i �l�s�n, az alapkamat �gy keddt�l�12,25 sz�zal�kos. A test�let a kedvez� hazai makrogazdas�gi folyamatokkal �s vil�ggazdas�g �l�nk�l�s�vel indokolta d�nt�s�t. A lapunk �ltal megk�rdezett szak�rt� szerint helyes d�nt�st hozott a Monet�ris Tan�cs.�

Huszon�t b�zisponttal, 12,25 sz�zal�kosra cs�kkentette a jegybanki alapkamatot a Monet�ris Tan�cs h�tf�i �l�s�n - k�z�lte a Magyar Nemzeti Bank. A l�p�s teljesen v�ratlanul �rte a piacot:�m�lt h�t v�g�n �s h�tf� reggel is v�ltozatlan�alapkamatot� val�sz�n�s�tettek az elemz�k.

�l�nk�l� gazdas�g, javul� mutat�k

A gazdas�gi n�veked�s a jegybank v�rakoz�sainak megfelel�en fokozatosan gyorsul, a k�lgazdas�gi �l�nk�l�s egyre kedvez�bb alakul�s�nak k�vetkezt�ben a hazai exportszektor dinamikusan b�v�l, ami egyr�szt az ipari termel�s �s termel�kenys�g gyors n�veked�s�ben, m�sr�szt a v�llalati beruh�z�si aktivit�s �l�nk�l�s�ben is nyomon k�vethet�, k�z�lte�a d�nt�s indokl�sak�nt a Monet�ris Tan�cs a jegybank honlapj�n.

Mindez a fokozatos k�lts�gvet�si megszor�t�sok �s a v�rhat�an lassul� lakoss�gi fogyaszt�s k�vetkezt�ben a n�veked�s szerkezet�t kedvez� ir�nyba befoly�solja a jegybank szerint: a bels� kereslet helyett a kivitel �l�nk�l�se b�v�ti a GDP-t.

A�kedvez� folyamatok a k�ls� egyens�lyhi�ny cs�kken�s�ben is t�kr�z�dnek, a Monet�ris Tan�cs k�zlem�nye szerint. Az importn�l gyorsabbak b�v�l��export a foly� fizet�si m�rleg hi�ny�t is fokozatosan cs�kkenti. B�r a lakoss�gi fogyaszt�s b�v�l�si �teme tov�bbra is igen magas, az MNB v�rakoz�sai szerint a lakoss�gi megtakar�t�sok fokozatosan emelkedhetnek a lak�spiaci v�ltoz�sok �s a hossz� t�v� j�vedelemmel jobban �sszhangban �ll� fogyaszt�si p�lya eredm�nyek�nt. Ezzel egyidej�leg a meghirdetett k�lts�gvet�si megszor�t�s is a k�ls� finansz�roz�si ig�ny cs�kken�s�t vet�ti el�re, a k�zlem�ny szerint.

Gyorsul� infl�ci�

Az idei �v eddig eltelt id�szak�ban tapasztalt gyorsul� infl�ci� d�nt�en az indirekt ad�k �s a hat�s�gi �rak emel�s�nek hat�s�t t�kr�zi, az MNB szerint. A belf�ldi keresletb�v�l�s lassul�s�val az �v m�sodik fel�ben az infl�ci� m�rs�kl�d�s�t v�rja a jegybank. Az infl�ci�s kock�zatok cs�kken�se szempontj�b�l fontos, hogy a versenyszf�ra b�rinfl�ci�ja tov�bb m�rs�kl�dj�n - �ll a�k�zlem�nyben.

Az elm�lt m�sf�l h�napban jelent�sen javult a forintbefektet�sek kock�zati meg�t�l�se. A k�lf�ldi befektet�k �ltal elv�rt kock�zati fel�r m�rs�kl�d�se els�sorban a makrogazdas�gi folyamatok �s a magyar gazdas�gpolitik�ba vetett bizalom javul�s�t t�kr�zi. �sszess�g�ben a Monet�ris Tan�cs meg�t�l�se szerint javultak a 2005 v�g�re vonatkoz� 4 sz�zal�kos infl�ci�s c�l teljes�l�s�nek felt�telei, ami lehet�v� tette a jegybanki alapkamatl�b m�rs�kl�s�t, �ll a k�zlem�nyben.