C�ginform�ci�k

2006.06.22. 11:35

Melyik bank �ll az [origo] klikkbank m�g�tt?

Az [origo] klikkbank p�nz�gyi szolg�ltat�s�t az ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ny�jtja.

Sz�khely: 1132 Budapest, V�ci �t 48.

C�gjegyz�ksz�m: 01-10-041054

Ad�sz�m: 10197879-2-44

Banksz�mlasz�m: MNB 19017004-00201160-00000000

Mit kell tudni az [origo] klikkbank internetes h�tter�r�l?

A [origo] klikkbank internetes szolg�ltat�ja az Origo Zrt.

Sz�khely: 1117 Budapest, G�bor D�nes u. 2.

C�gjegyz�ksz�m: 01-10-044389

Ad�sz�m: 12503421-2-44

Banksz�mlasz�m: 10700024-27307104-51100005

Hogyan lehet kapcsolatba ker�lni az [origo] klikkbank-kal?

[origo] klikkbank telebank: 06 40 44 22 00

[origo] klikkbank �gyf�lszolg�lat: info@klikkbank.hu

Postac�m:� Budapest 1933

Mi is az az [origo] klikkbank?

Az [origo] klikkbank az [origo] port�l �j, p�nz�gyi szolg�ltat�sa, amely lehet�v� teszi, hogy �n interneten kereszt�l gyorsan, k�nyelmesen �s biztons�gosan int�zhesse bank�gyeit. Az [origo] klikkbank port�l term�keit igen kedvez� kond�ci�k mellett veheti ig�nybe.

Milyen term�keket ny�jt?

 • [origo] klikkbank banksz�mla (link): eseti �tutal�sok, �lland� megb�z�sok ind�t�sa.�
 • [origo] klikkbank bankk�rtya (link): MasterCard t�pus� bankk�rtya, amely alkalmas interneten t�rt�n� v�s�rl�sokra is.
 • [origo] klikkbank lek�t�tt bet�t.(link): forint- �s devizabet�t lek�t�s.
 • [origo] klikkbank foly�sz�mlahitel (link): szabad felhaszn�l�s� hitelkeret, amelynek c�lja a sz�mlatulajdonosok �tmeneti fedezethi�ny�nak �thidal�sa.

Milyen szolg�ltat�sokat vehetnek ig�nybe a regisztr�lt �gyfelek?

Regisztr�lt �gyfeleink nemcsak az internetes bankol�s ny�jtotta k�nyelmet �lvezhetik, de tov�bbi, kedvez� kond�ci�j� szolg�ltat�saink el�nyeit is:

 • gyorsabb �s egyszer�bb ig�nyl�si folyamattal,
 • szem�lyre szabott tan�csad� szolg�ltat�ssal.

A nem regisztr�lt �gyfeleknek is tud ny�jtani hasznos inform�ci�kat az [origo] klikkbank?

Term�szetesen. M�g nem regisztr�lt �gyfeleink is sok hasznos inform�ci�t tal�lnak oldalunkon:

 • term�kaj�nlatok
 • akci�s aj�nlatok
 • folyamatosan friss�tett p�nz�gyi cikkek, a hazai �s a nemzetk�zi p�nz�gyi vil�g legfrissebb h�rei
 • p�nz�gyi d�nt�shozatalt el�seg�tend� t�ke- �s p�nzpiaci elemz�sek
 • p�nz�gyi alapismereteket seg�t�, b�v�t� p�nz�gyi sz�t�r
 • kalkul�torok a legoptim�lisabb p�nz�gyi konstrukci�k megtal�l�s�ra.

Kinek hasznos az [origo] klikkbank?

Az [origo] klikkbank mindenki el�tt nyitott. Szolg�ltat�sainkat �nnek is aj�njuk, amennyiben �n

 • szeretne banki, p�nz�gyi term�keket ig�nyelni,
 • nincs ideje a bankban v�rakozni, �r�kig sorban �llni,
 • szereti egyszer�en, k�nyelmesen, ak�r otthonr�l, ak�r munkahely�r�l int�zni bank�gyeit,
 • rugalmas bankra van sz�ks�ge, amely a nap 24 �r�j�ban el�rhet� a vil�g b�rmely r�sz�r�l,
 • fontosnak tartja, hogy kedvez� kond�ci�kkal vegye ig�nybe a banki term�keket, szolg�ltat�sokat.
 • szem�lyre szabott p�nz�gyi inform�ci�kat, aj�nlatokat keres.

Hogyan m�k�dik az [origo] klikkbank?

Nem regisztr�lt bel�p�k�nt �n a fent r�szletezett inform�ci�s szolg�ltat�saink teljes k�r�t ig�nybe veheti.

Amennyiben ig�nyt tart valamelyik term�k�nkre is, csak annyi a teend�je, hogy regisztr�ljon. Ezt egyszer�en megteheti a port�l b�rmely oldal�r�l. Az adatlapot kit�ltve �s elektronikus form�ban elk�ldve az [origo] klikkbank sz�m�ra, azonnal el is ind�thatja a k�v�nt term�k ig�nyl�s�t.

Ezut�n �nnek mind�ssze egy alkalommal kell bef�radnia b�rmely Erste Bank fi�kba, hogy al��rja a szerz�d�st. Ha a k�s�bbiekben �jabb term�ket - pl. foly�sz�mlahitelt vagy lek�t�tt bet�tet - szeretne ig�nybe venni, nem kell �jra bef�radni a bankfi�kba, az ig�nyl�st elektronikus csatorn�kon kereszt�l is megteheti.