Budapesten a lakossági távhőszolgáltatás díja - 2004 októbere óta először - a Fővárosi Közgyűlés szeptember 7-ei döntése alapján 2006. november 1-jétől átlagosan 8,4 százalékkal emelkedik - közölte Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

A távhőszolgáltatás díjának 8,4 százalékos emelése Budapesten elmarad a kormány által a földgáz és az erőművi hőár 2006. augusztus 1-jei emelésének mértéke alapján prognosztizált 18 százalékos távhődíj-emelési mértéktől.

A Főtáv Zrt. energiaköltségeire vonatkozóan - a gázártámogatás növekedését is figyelembe véve - a gáz- és erőművi hőárak emelkedésének hatása 20,2 százalék.

Az elmúlt években a hőtermelő létesítményekben végrehajtott műszaki fejlesztésekből származó költségmegtakarítás mintegy 9 százalékkal csökkenti ezt az emelkedést, így összesen a Főtáv Zrt. energiaköltségei 11,2 százalékkal növekednek, ami a távhő díját 4,6 százalékkal emeli.

Mivel két éve nem volt lakossági díjemelés, a két év nem energia jellegű költségeinek növekedését hozzáadva az energiaköltség növekedéséhez adódik a fent említett 8,4 százalékos lakossági távhődíjemelés.

A díjemelés hatására egy átlagos, 52 négyzetméteres, 135 légköbméteres lakás eddigi 121 ezer forintos éves áfa nélküli távhőköltsége 131 ezer forintra, mintegy 10 ezer forinttal emelkedik.

A Fővárosi Közgyűlés a távhődíj emeléséhez kapcsolódóan módosította a 2007. évre vonatkozóan a díjkompenzációs rendeletét is. Ennek megfelelően a Főtáv Zrt. a 2007. évben 750 millió forintról 825 millió forintra növeli a "Hálózat" alapítványnak nyújtott támogatását, amelyből többen és nagyobb összegű díjkompenzációban részesülhetnek.

A távhőszolgáltatás esetében az egy főre jutó jövedelemhatár 45 ezerről 50 ezerre, a gyermeküket egyedül nevelők esetében 55 ezerről 60 ezerre nő. Az igénybevétel feltételét jelentő egy főre jutó jövedelemhatár összegének emelése az igénybevevők körének szélesítését teszi lehetővé.

A távhőtámogatás összege is emelkedik 2007-ben, mert 4000 forintról 4500 forintra emelkedik a januártól áprilisig tartó időszakban a díjjóváírással folyósított támogatás összege a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján. Szintén emelkedik a téli rezsitámogatás összege a távhőt használók számára 12 ezerről 16 ezer forintra a 2007. évben.