Szakmai befekt�nek adja el az �llam az FHB Jelz�logbank Nyrt. �llami tulajdonban �ll� t�bbs�gi r�szesed�s�t - k�z�lte kedden este a P�nz�gyminiszt�rium.

A t�rca k�zlem�ny�b�l kider�l, hogy a korm�ny keddi �l�s�n d�nt�tt az FHB Jelz�logbank Nyrt. privatiz�ci�j�r�l. A kabinet arr�l hat�rozott, hogy a t�rsas�g m�g �llami tulajdonban l�v� 50 sz�zal�k + 1 szavazatot megtestes�t� "A" sorozat� r�szv�nycsomagj�t p�ly�zat �tj�n szakmai befektet�nek �rt�kes�tik.

A t�rsas�g jegyzett t�k�je 6,6 milli�rd forint. A jegyzett t�k�ben az �llam 54,11 sz�zal�kos tulajdonnal rendelkezik. Ebb�l 50 sz�zal�k + 1szavazat "A" sorozat� r�szv�ny, 4,11 sz�zal�k pedig "B" sorozat� r�szv�ny. Az "A" sorozat� r�szv�nyeket 2003-ban vezett�k be a Budapesti �rt�kt�zsd�re.

Az FHB szakos�tott hitelint�zet, ingatlan jelz�logfedezet mellett lak�shitelez�ssel foglalkozik. Forr�sait hossz� lej�rat� jelz�loglev�l kibocs�t�s�val biztos�tja, ezt haszn�lja fel jelz�loghitelez�sre �s refinansz�roz�sra.

Az FHB a hazai jelz�loghitel-piac meghat�roz� szerepl�je.