T�vozik Lantos Csaba az OTP-t�l

2007.06.28. 8:17

Megsz�nik Lantos Csab�nak, az OTP igazgat�s�gi tagj�nak, a retail div�zi�t ir�ny�t� vez�rigazgat�-helyettesnek a munkaviszonya 2007. j�nius 30-�n. Lantos az OTP hivatalos t�j�koztat�sa szerint k�z�s megegyez�ssel t�vozik. A retail div�zi� �l�re a sz�ks�ges enged�lyek birtok�ban a bank eln�k-vez�rigazgat�ja, Cs�nyi S�ndor Kov�cs Antalt nevezte ki.

A hitelint�zetekr�l �s a p�nz�gyi v�llalkoz�sokr�l sz�l� t�rv�ny rendelkez�sei szerint a munkaviszony v�g�vel Lantos Csaba igazgat�s�gi tags�ga is megsz�nik. Ez a test�let m�k�d�k�pess�g�t nem befoly�solja.

A munkaviszony�nak v�g�vel Lantos Csaba lemond valamennyi, a t�rsas�g �rdekelts�geiben viselt poz�ci�j�r�l is, ugyanakkor a k�vetkez� �vi rendes k�zgy�l�sig az OTP Banka Slovensko Fel�gyel� Bizotts�g�nak eln�ki tiszt�t m�g bet�lti.

A k�zgazd�sz-szociol�gus v�gzetts�g� szakember 2000 �sz�t�l volt az OTP Bank vez�rigazgat�-helyettese, �s 2001-t�l az igazgat�s�g tagja. A p�nz�gyi szf�r�ban elt�lt�tt k�t �vtized ut�n az OTP t�j�koztat�sa szerint Lantos Csaba azt tervezi, hogy saj�t v�llalkoz�st alap�t.

Az �j vez�rigazgat�-helyettes 1990-t�l tev�kenykedik a bankszf�r�ban. Az OTP Bank Somogy megyei Igazgat�s�g�nak 1995-t�l volt az igazgat�ja, 1998 �ta a D�l-dun�nt�li R�gi� �gyvezet� igazgat�ja, �s 2004-t�l a fel�gyel� bizotts�g tagja. Kov�cs Antal kinevez�s�t�l a bank vezet� test�letei kiegyens�lyozott folyamatoss�got �s hat�rozott szakmai ir�ny�t�st v�rnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK