Lehet bankolni sorban�ll�s n�lk�l is

2007.10.12. 14:23

Szinte nincs olyan bankfi�k, ahol meg�szhat� a bankol�s hosszabb-r�videbb - ink�bb hosszabb - sorban�ll�s n�lk�l. Az [origo] megtal�lta a kiv�telt, k�rben�zt�nk ugyanis a f�v�rosban tal�lhat� n�h�ny takar�ksz�vetkezetben, s a bankol�s egy esetben sem tartott �t percn�l tov�bb. A foly�sz�mla-vezet�si d�jakat �sszehasonl�tva azonban m�r nem ilyen kedvez� a k�p.

A takar�ksz�vetkezetek megalakul�suk �ta a vid�k bankjai, amit j�l mutat, hogy a h�l�zat csaknem 1700 fi�kj�nak 90 sz�zal�ka olyan falvakban, illet�leg k�zs�gekben tal�lhat�, ahol p�nz�gyi szolg�ltat�st�gyakorlatilag kiz�r�lag�e sz�vetkezetek ny�jtanak. �gy az ott �l� vid�ki emberek sz�m�ra a banki szolg�ltat�s szinte kiz�r�lag ezeken a p�nzint�zeteken kereszt�l �rhet� el.

Ezek a takar�kok els�dleges piacaikon teh�t nincsenek igazi versenyhelyzetben, ugyanakkor a�v�konyabb p�nz��r�tegeket kell kiszolg�lniuk, ez�rt lett k�v�ncsi az [origo] arra, hogy milyen �ron �s milyen szolg�ltat�st ny�jtanak a lakoss�gi foly�sz�ml�k ter�n. R�ad�sul a kor�bban szok�sos ilyen jelleg� �ssze�ll�t�sainkb�l eddig ki is maradtak ezek a p�nzint�zetek.

Aki nem szereti a t�meget banki �gyeinek int�z�se k�zben, biztosan im�dni fogja a takar�kokat, az [origo] �ltal felkeresett takar�ksz�vetkezeti fi�kokban ugyanis szinte azonnal foglalkoztak a klienssel.

A begy�jt�tt adatok alapj�n az r�gt�n meg�llap�that�, hogy a sz�vetkezetek nagyon hasonl� kond�ci�kkal dolgoznak. Azt pedig, hogy�a kisp�nz�ek jelentik a kereslet �is megc�lozz�k j�l mutatja, hogy m�r 1000, illetve 20 000 forintt�l aj�nlanak bet�tlek�t�si lehet�s�get a foly�sz�ml�kon.

Lakoss�gi foly�sz�mlak�lts�gek (forint)

Havi sz�mlavezet�s

Havi k�rtyad�j

K�z�zemi �tutal�s t�telenk�nt

P�nzfelv�t saj�t ATM-b�l

Bakonyvid�ke

250

83

100

50 forint �s 0,3%

Budapest foly�sz�mla

235

117

60

75

CIB Classic

219

125

40

100

Kinizsi Bank

249

83

50

50 forint �s 0,3%

KDB Bank Lakoss�gi

190

82

40

50

UniCredit Priv�t Plusz

249

83

40

75

Raiffeisen Mindennapok

219

125

0

190

Sz�reg �s Vid�ke Takar�k

350

83

80

50 forint �s 0,3%

Forr�s: banki honlapok, [origo] gy�jt�s

A foly�sz�mlak�lts�gekn�l egy�bk�nt el�g jelent�s elt�r�sek lehetnek a k�l�nb�z� bankokn�l. J� v�laszt�ssal��vente 10 000 forintos nagys�grend� megtakar�t�st is el lehet �rni.�Az egyik kulcst�nyez� p�ld�ul a k�rty�s k�szp�nzfelv�tel k�lts�ge, ami felett sokan hajlamosak elsiklani, pedig sokszor ez dobja legink�bb�a havi k�lts�geket, tekintve,�hogy a magyar lakoss�g m�g mindig nagyon sok k�szp�nzt haszn�l.

A takar�kok egyik leggyeng�bb pontja lehet a kicsi f�v�rosi fi�kh�l�zat, �s a kev�s p�nzkiad� automata. �gy, ha valaki �gy d�nt, hogy e p�nzt�rak egyik�n�l nyit sz�ml�t, k�nnyen r�szorulhat, hogy idegen automat�kb�l vegyen fel p�nzt, annak ellen�re is, hogy az integr�lt takar�ksz�vetkezeti rendszerben a k�lts�gek szempontj�b�l saj�tnak sz�m�tanak m�s takar�kok automat�i is. Tal�n m�g enn�l is�m�g nagyobb versenyk�pess�gi h�tr�ny lehet, hogy �ppen ezeket a k�lts�geket szabt�k viszonylag magasra a takar�kok.

Az abszol�t sz�mok mellett v�gezt�nk egy elm�leti sz�m�t�st is annak �rdek�ben, hogy k�nnyebben �sszehasonl�that�ak legyenek a k�lts�gek. P�ld�nk alapj�ul havi k�tszeri 30�000 forint k�szp�nzfelv�telt, �s k�t k�z�zemi sz�mla foly�sz�ml�r�l val� kiegyenl�t�s�t vett�k alapul. A takar�kokat n�h�ny olyan bankkal hasonl�tottuk �ssze, amelyek a legut�bbi �ssze�ll�t�sunkban a legjobb helyeken szerepeltek, �gy a mostani t�bl�zat alapj�n b�r nem szerepelnek t�l j�l a k�lts�geket tekintve nem szabad azt a k�vetkeztet�st sem levonni, hogy nagyon dr�g�k lenn�n

��������������������� � �tlagos havi foly�sz�mlak�lts�g az elm�leti p�lda alapj�n (forint)

Sz�mlavezet�s

K�rtya

K�z�zemi �tutal�s

P�nzfelv�t saj�t ATM-b�l

�sszesen

Raiffeisen Mindennapok

219

125

0

0*

344

KDB Bank Lakoss�gi

190

82

80

100

452

UniCredit Priv�t Plusz

249

83

0*

150

482

CIB Classic

219

125

80

100**

524

Budapest foly�sz�mla

235

117

120

150

622

Kinizsi Bank

249

83

100

280

712

Sz�reg �s Vid�ke

350

83

0***

280

713

Bakonyvid�ke

250

83

200

280

813

*Az els� kett� ingyenes, ** Az els� ingyenes, *** Levonhat�350 forintig a sz�mlavazet�si d�jb�l

�rdemes lehet��sszevetni a t�b�zat sz�mait �prilisi foly�sz�mla �sszehasonl�t�sunkkal, az�ta ugyanis nem v�ltoztak jelent�sen az �rak, �s abb�l kider�l, hogy, vannak az�rt j�val dr�g�bb bankok is a takar�kokn�l.

Szolg�ltat�sokban sincs nagy lemarad�s

Az [origo] �ltal felkeresett takar�kok minden f�bb olyan szolg�ltat�st "tudnak", amit az �gymond nagyobbak�is k�n�lnak. Az integr�lt takar�ksz�vetkezeteknek van k�z�s internetes fel�let�k, amin kereszt�l lehet int�zni a banki �gyeinket. Sok esetben pedig saj�t honlappal is rendelkeznek. A bankk�rty�k mellett SMS-szolg�ltat�ssal, bet�tlek�t�ssel is hitelekkel is foglalkoznak, tal�n nem olyan sz�les v�laszt�kban mint egy-egy nagy bank, de az�rt nem marad hi�ny�rzet az emberben.

KAPCSOLÓDÓ CIKK