Keddt�l 0,50 sz�zal�kponttal 7,50 sz�zal�kr�l 8,00 sz�zal�kra n� a jegybanki alapkamat - d�nt�tt h�tf�n kora d�lut�ni �l�s�n a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa. A kamatm�dos�t�s ir�nya megfelel az elemz�i v�rakoz�soknak, m�rt�ke azonban nagyobb a szak�rt�k t�bbs�ge �ltal v�rtn�l.

A Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa k�veti a belpolitikai esem�nyeket, d�nt�seiben azonban hossz� t�vra �sszpontos�t - jelentette ki Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank eln�ke a h�tf�i d�lut�ni sajt�t�j�koztat�j�n.

A jegybank eln�ke megjegyezte: a politikai bizonytalans�g mindig p�nzpiaci bizonytalans�got �s kock�zatot jelent. Simor Andr�s komolytalannak nevezte azt a k�rd�st, amely arr�l sz�lt, hogy esetleg a minisztereln�ki poszt v�rom�nyosa lenne.

Besz�molt arr�l, hogy a monet�ris tan�cs �l�s�n az 50 b�zispontos kamatemel�s mellett, 25 b�zispontos �s kamattart�si javaslat is elhangzott, a meggy�z� t�bbs�g azonban az 50 b�zispontos kamatemel�sre szavazott.

Simor Andr�s azt is elmondta, hogy a jegybank nem v�ltoztatta meg infl�ci�s el�rejelz�s�t febru�rhoz k�pest, �s a monet�ris tan�cs tov�bbra is a 3 sz�zal�kos infl�ci�s c�lt tartja k�v�natosnak 2009-re. Ez jut kifejez�sre abban, hogy febru�rban nem emelt kamatot, most pedig 50 b�zispontos emel�sr�l d�nt�tt - fejtette ki a jegybankeln�k.

Magas a b�r- �s az �remelked�s

A monet�ris tan�cs a v�rtn�l nagyobb b�remel�sekkel, az infl�ci� lass� cs�kken�s�vel �s az �remelked�sek lehets�ges tov�gy�r�z�s�vel indokolja k�zlem�ny�ben az alapkamat emel�s�r�l hozott d�nt�s�t.

A test�let szerint az infl�ci�s v�rakoz�sok az �remelked�s �tem�nek lass� cs�kken�se miatt magas szinten maradhatnak. A tan�cs �gy �rt�keli, hogy az eddigi �remelked�sek �jabbakat okozhatnak �s sz�lesebb k�rben �reztethetik hat�sukat.

R�ad�sul a janu�ri b�radatok szerint a versenyszf�r�ban a v�rtn�l j�val nagyobb m�rt�kben megemelkedett �tlagkeresetek mellett az is tov�bb n�veli az infl�ci�s nyom�st, hogy a foglalkoztat�s cs�kken�se k�vetkezt�ben a munkapiac lazul.

Alig reag�ltak a piacok

M�rs�kelt hat�st gyakorolt a forint �rfolyam�ra �s az �llampap�r-hozamok alakul�s�ra a jegybanki alapkamat v�rtn�l nagyobb emel�se. A kamatd�nt�se el�tti percekben az eur� �rfolyama 259,50/60 forintn�l j�rt. A bejelent�st k�vet�en 259 forintig jutott kurzus, de hamar bek�vetkezett egy �jabb korrekci� is.

Nem volt sz�mottev� hat�sa a kamatemel�snek az �llampap�rpiacon sem. A keresked�k szerint esetleg a d�nt�s h�tter�t, illetve az elk�vetkez� d�nt�sek ir�nti elt�k�lts�get meger�s�t� sajt�t�j�koztat�nak lehet majd komolyabb h�z�ereje.

Kisebb kamatemel�st v�rtak az elemz�k

A Reuters h�r�gyn�ks�g budapesti irod�j�nak m�lt h�ten nyilv�noss�gra hozott felm�r�s�ben 26 elemz�b�l 18 szakember 0,25 sz�zal�kpontos, 7 pedig 0,50 sz�zal�kpontos emel�st val�sz�n�s�tet, egy pedig az alapkamat szinten tartart�s�t prognosztiz�lta.

Sokkal elt�r�bbek voltak a v�lem�nyeik arr�l, hogyan alakul az alapkamat az idei �s k�vetkez� �v v�g�n. El�rejelz�seik mindk�t id�pontra 5,75 �s 8,50 sz�zal�k k�z�tt sz�r�dtak. A megk�rdezett elemz�k �ll�spontjainak k�z�p�rt�ke alapj�n az id�n �v v�g�n �jra 7,50 sz�zal�kra, j�v�re 6,50 sz�zal�kra cs�kkenhet az alapkamat.

A tan�cs legut�bbi, febru�ri kamatd�nt� �l�s�n v�ltozatlanul 7,5 sz�zal�kon hagyta az alapkamatot, a test�let n�gy tagja szavazott 25 b�zispontos emel�sre. A h�tf�i kamatd�nt� �l�s az els� a forint �rfolyams�vj�nak febru�r 25-i elt�rl�se �ta. Az alapkamat 2007 szeptembere �ta nem v�ltozott.