A R�ba Nyrt. k�zgy�l�s�n elutas�tott�k a r�szv�nyese az igazgat�s�g �ltal javasolt a 650 milli� forintos alapt�keemel�st, de elfogadt�k, hogy az igazgat�s�g az alapt�k�n fel�li vagyon�b�l t�zsdei �gylet keret�ben szerezzen saj�t r�szv�nyt a strat�giai c�lok megval�s�t�sa �rdek�ben, �gy hogy a saj�t r�szv�nyek �sszege a jegyzett t�ke 15 sz�zal�k�t nem haladhatja meg.

A k�zgy�l�s �ltal cs�t�rt�k�n elfogadott besz�mol� szerint a t�rsas�g konszolid�lt m�rlegf��sszege 42,5 milli�rd forint. Saj�t t�k�je 16,8 milli�rd forint, jegyzett t�k�je 12,9 milli�rd forint.

A R�ba 1 milli�rd 414 milli� forint ad�z�s ut�ni eredm�nyt �rt el 2007-ben, s konszolid�lt �rbev�tele 58,2 milli�rd forint volt, 13, 6 sz�zal�kkal magasabb, mint egy �vvel kor�bban. A t�rsas�g osztal�kot nem fizet, a nyeres�get��eredm�nytartal�kba helyezi

A k�zgy�l�sen Pint�r Istv�n eln�k-vez�rigazgat� egyebek k�z�tt elmondta: a nemzetk�zi sz�mviteli szab�lyok szerint meg�llap�tott 1,4 milli�rd forintos nett� nyeres�g els�sorban az eredm�nyes �zemi tev�kenys�gnek k�sz�nhet�.

Tavaly tov�bb jav�totta a t�rsas�g �rbev�tel�t �s �zemi eredm�ny�t. A dinamikus n�veked�st a fut�m� �zlet�g az Eur�pai Uni�ba, tov�bb� az Egyes�lt �llamokba �s a Szovjetuni� ut�d�llamiba ir�nyul� elad�sai biztos�tott�k. Ehhez j�rult hozz� az alkatr�sz �zlet�g szem�lyg�pkocsi- alkatr�sz �rt�kes�t�se �s a j�rm� �zlet�g honv�ds�gi besz�ll�t�sa.

A k�zgy�l�s az eddigi �tr�l h�tre emelte az igazgat�s�g tagjainak sz�m�t. F�ldv�ri G�bor ingatlanfejleszt� �s Finta-Nagy �d�m �gyv�d szem�ly�ben k�t �j tagot v�lasztottak, s egy�ttal �jabb �t �vre meghosszabb�tott�k Pint�r Istv�n mand�tum�t. Az igazgat�s�g Pint�r Istv�nt v�lasztotta eln�k�v�.