A Richter Gedeon Nyrt. az �v els� h�rom h�napj�ban nem konszolid�ltan 43,259 milli�rd forint �rbev�telt �rt el, ami 5,3 sz�zal�kkal magasabb az el�z� �v els� negyed�v�n�l, ad�zott nyeres�ge 41,7 sz�zal�kkal 10,183 milli�rd forintra n�tt - k�z�lte a t�rsas�g a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�ny (IRFS) szerinti gyorsjelent�sben p�nteken.

A negyed�ves profit �rnyalatnyit magasabb a portfolio.hu �ltal k�sz�tett 9,95 milli�rd forintos elemz�i konszenzusn�l.

�Konszolid�ltan a t�rsas�g �rbev�tele 11,8 sz�zal�kkal 57,026 milli�rd forintra n�tt, a csoport m�rleg szerinti nyeres�ge 28 sz�zal�kkal 10,221 milli�rd forintra emelkedett.

A Richter gyorsjelent�se az eddigi hagyom�nyokt�l elt�r�en ez�ttal a konszolid�lt sz�mokat elemzi r�szletesen. E szerint az �rt�kes�t�s k�zvetlen k�lts�gei 14,7 sz�zal�kkal emelkedtek, 25,232 milli�rd forintot tettek ki. Az �rbev�tel �s a k�zvetlen k�lts�gek k�l�nb�zete, a brutt� fedezet 9,6 sz�zal�kos emelked�st mutat, 31,794 milli�rd forint volt az els� negyed�vben, a fedezeti h�nyad 55,8 sz�zal�kos volt.

�zemi szinten a profit n�veked�se m�rs�keltebb volt: a 10,096 milli�rd forint �zemi nyeres�g 8,6 sz�zal�kkal haladja meg a b�zist. A Richter p�nz�gyi eredm�nye az id�n az els� h�rom h�napban 1,038 milli�rd forint nyeres�g volt, szemben a b�zisid�szak 583 milli� forintos vesztes�g�vel. Az ad�z�s el�tti nyeres�g 11,428 milli�rd forint volt, 27,5 sz�zal�kkal magasabb, mint egy �vvel kor�bban.

Az egy r�szv�nyre jut� nyeres�g (EPS) az els� negyed�vben nem konszolid�ltan 548 forint volt, szemben az el�z� �v els� h�rom havi 386 forinttal. Az EPS konszolid�ltan 550 forintot tett ki, m�g egy �vvel kor�bban 429 forint volt.

A konszolid�lt kimutat�s szerint a t�rsas�g belf�ld�n 7,422 milli�rd forint �rbev�telre tett szert. A gy�gyszer-nagykeresked� Medimpex �rt�kes�t�se miatt a bev�tel 41 sz�zal�kkal esett az el�z� �v els� negyed�v�hez k�pest. A Medimpex n�lk�l korrig�lt konszolid�lt belf�ldi �rbev�tel 14,3 sz�zal�kos cs�kken�st mutat. A Richter 5,8 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel a negyedik legnagyobb szerepl� a magyar gy�gyszerpiacon.

Az export piacokr�l sz�rmaz� �rbev�tel 2008 els� h�rom h�napj�ban 191,2 milli� eur� volt, 25,6 sz�zal�kkal magasabb az egy �vvel kor�bbi b�zisn�l. A F�K-�llamokban 72,7 milli� eur� forgalmat �rt el a Richter, ez 9,7 sz�zal�kkal magasabb a b�zisn�l. Ebb�l 48,7 milli� eur� volt az oroszorsz�gi forgalom, ami 11,2 sz�zal�kos emelked�s. Az Eur�pai Uni�ba sz�ll�tott term�kek bev�tele 57,6 sz�zal�kkal n�tt, 95,2 milli� eur�t tett ki. Az amerikai �rt�kes�t�s doll�rban 14,1 sz�zal�kkal cs�kkent, 16,4 milli� doll�r volt.

A 18,638 milli�rd forint jegyzett t�k�j� t�rsas�g konszolid�lt saj�t t�k�je 316,65 milli�rd forint volt 2008. m�rcius v�g�n, egy �v alatt 7 sz�zal�kkal emelkedett.