Rekord k�zel�be er�s�d�tt a forint

2008.06.30. 17:39

Csaknem el�rte t�rt�nelmi rekordj�t az eur�/forint �rfolyam h�tf�n Budapesten a bankk�zi devizapiacon.

D�lut�n f�l �tkor 235,30/45 forintot �rt egy eur�; az �rfolyam p�ntek d�lut�n 237,25/40 forint, reggel m�g 237,40/60 forint volt, �m a nap folyam�n er�teljes ir�nyzat alakult ki, a forint fokozatosan er�s�d�tt, az eur�/forint �rfolyam napi sz�ls��rt�ke 234,75 lett, amit m�r csak egy hajsz�l v�laszt el a t�rt�nelmi rekordnak sz�m�t�, 2003. janu�r 16-�n jegyzett 234,69 forintos �rt�kt�l.

A�keresked�k elmond�sa szerint a d�lel�tti keresked�s kicsiny likvidit�s, nagyon alacsony forgalom mellett indult, a 235 forintos k�sz�b megk�zel�t�se ugyanakkor t�bb londoni fedezeti alapot �szt�nz�tt forint v�s�rl�s�ra, ez gyors�totta az ir�nyzat kibontakoz�s�t. Hangs�lyozt�k ugyanakkor, hogy a piac �nmozg�s�n k�v�l nem volt olyan h�r, esem�ny, amely a forint tov�bbi er�teljes er�s�d�s�t indokoltt� tette volna. T�ny azonban, hogy a forinttal p�rhuzamosan er�s�dtek e felt�rekv� piaci deviz�k - a t�r�k l�ra, a d�l-afrikai rand �s a lengyel zloty is.

A forint a doll�rral szemben �jabb l�lektani k�sz�b�t t�rt �t. Az amerikai deviza jelenleg 149,20/30 forintot �r; p�nteken 150,65/80 volt az �rfolyam.

A forint mozg�s�r�l lapunknak Barcza Gy�rgy elemz� h�tf�n azt mondta:�a�magyar deviza��jb�li er�s�d�se m�g�tt a befektet�k k�z�pt�v� strat�gi�j�nak megv�ltoz�sa fedezhet� fel. A subprime v�ls�g els� szakasz�ban a piac szerepl�i igyekeztek megszabadulni a kock�zatos befektet�si form�kt�l, ez�rt az elm�lt �vben mind a r�szv�nyek, mind a forint piac�n ink�bb eladni szerettek volna. Ez a forint gyeng�l�s�hez �s a r�szv�ny�rfolyamok cs�kken�s�hez vezetett.

Mostan�ban azonban egyre t�bb olyan inform�ci� �rkezik, ami a v�ls�g elh�z�d�s�t sejteti ak�r 2009-re is. Ez�rt a befektet�k m�r differenci�lnak: a kock�zatos �s a sz�k�l� profitok miatt alacsony hozammal kecsegtet� r�szv�nypiacokr�l v�ltozatlanul menek�lnek, a magas kamatl�bak miatt 1-3 �ves t�von az �rfolyamkock�zatot bekalkul�lva is megt�r�lni l�tsz� felt�rekv� valut�k ir�nt pedig n�vekszik a kereslet.

Az MNB (csak�gy, mint a t�r�k jegybank) elk�telezett az infl�ci� megf�kez�se mellett, ami magasabb kamatl�bat �s nagyobb v�rhat� hozamot eredm�nyez. A Fed c�lkit�z�se viszont az amerikai gazdas�g motorj�nak beind�t�sa, amit ak�r valut�ja gyeng�t�s�vel is t�mogat. Ennek k�sz�nhet� a forint doll�rral szembeni er�s�d�se.


KAPCSOLÓDÓ CIKK